ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-655)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 56η 11 – 12 -2017
626 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
627 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
628 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.)
629 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών (Ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ & Ι)
630 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
631 Ακύρωση της αρ. 498/2017 Α.Ο.Ε. και εκ νέου σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
632 Επί ενστάσεως κ.κ. Χουλιάρα Σπυριδούλα κ.λ.π. κατά της έκθεσης της Επιτροπής αξιολόγησης μισθίου για την δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
633 1.   Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
634 2.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με τη διαχείριση του θέματος ‘’ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ’’
635 3.  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 19-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως της σύμπραξης OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόμιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου.
636 4.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια Δοχείων Απορριμμάτων
637 5.  Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
638 6.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ-των 2,3,5& 6 στην πλατεία Σκουφά.
639 7.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εργαλείων
640 8.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπανών με τίτλο: Αμοιβές νομικών και Συμβολαιογράφων και Συνδρομές σε εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά μέσα.
641 9.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια εορταστικού- διακοσμητικού υλικού.
642 10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων
643 11.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων
644 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση 4 κλιματιστικών τοίχου για τους νέους χώρους γραφείων του ισογείου του Δημαρχείου.
645 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια – τοποθέτηση – παραμετροποίηση προβολέα (projector) ηλεκτρικής οθόνης
646 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και Ηλεκτρονικών Συγκρ/των Δήμου Αρταίων.
647 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για το κτίριο των κοινωνικών δομών.
648 16.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
649 17.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019
650 18.Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για μίσθωση μηχανημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
651 19. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
652 20. Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016
653 21.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών (Ομάδες Ε και μέρος της Κ (Κ2,Κ3,Κ4,ΚΑΙ Κ5
654 22.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
655 23. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή Προέδρων Τ.Κ. & Δ.Κ.
2017-56

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (623-625)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 5 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
623 1.      Έγκριση και Διάθεση πιστώσεων
624 2.      Έγκριση ή μη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
625 Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
2017-55

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (619-622)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 54η 4 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
619 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
620 2. Μερική τροποποίηση της αρ. 597/2017 Α.Ο.Ε. ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ( Ασφαλιστικές εισφορές Δημάρχων- Αιρετών)
621 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
622 4. Μερική τροποποίηση των αρ. 548/2017 και 573/2017 Α.Ο.Ε. λόγω λάθους τίτλου της ομάδας Ε στα εγκριμένα πρακτικά με τις ανωτέρω αποφάσεις.
2017-54

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (599-618)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53η 27 – 11 -2017
599 Έγκριση αρ. 44683/21-11-2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου ‘Αρτας στις 22-11-2017 επί διεκδικητικής αγωγής Δήμου κατά Βύρωνα Λάμπρου κ.λ.π.
600 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων
601 Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
602 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
603 2.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών σε όχημα.
604 3.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Καρτάλη Γεωργίου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό.
605 4.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση των κ.κ. Γκούβα Δημητρίου και Παναγιώτη με εξώδικο συμβιβασμό μετά την αρ. 83/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Άρτας.
606 5.  Αίτηση κ. Βασιλείου Γεωργίου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου.
607 6.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Αρταίων.
608 7.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
609 8.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
610 9.  Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
611 10.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών.
612 11.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
613 12.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.
614 13.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εκπόνηση εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων
615 14.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης Πολιτιστικής κληρονομιάς.
616 15.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
617 16.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
618 17.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2017-53

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (598)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52η 21 – 11 -2017
598 Απόρριψη ή μη προσφυγής της σύμπραξης των εταιρειών OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και OBERMEYER PLANET + BERATEN GMbH κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου
2017-52

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (586-597)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 51η 20 – 11 -2017
586 Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης προσφορών (με διαπραγμάτευση) για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό )
587 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας PBX (1 κάρτα 24 αναλογικών εσωτερικών κυκλωμάτων)
588 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια διπλωτικού μηχανήματος
589 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί προσφυγής κατά της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου εκθεσιακού κέντρου
590 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
591 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 83/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής Δημητρίου και Παναγιώτη Γκούβα κατά Δήμου Αρταίων
592 2.  Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς οικοπέδου, μεταξύ Δήμου Αρταίων και ΔΕΥΑΑ
593 3.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
594 4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
595 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών.(νέο)
596 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων για τα έτη 2018-2019
597 7.  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
2017-51

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (573-585)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 13 – 11 -2017
573 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων ( ομάδα Ε και μέρος της ομάδας Κ (κ2,κ3,κ4 και κ5)
574 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων
575 Συμπλήρωση της αρ. 525/2017 Α.Ο.Ε. (Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό ) Δήμου Αρταίων)
576 Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότηση σχετικά με διέλευση οπτικών ινών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από Δημοτικούς Δρόμους
577 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση με αρ. 2,3,5 και 6 στην πλατεία Σκουφά
578 1.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής Ρούτση Ευανθία κλπ κατά Δήμου Αρταίων κλπ..
579 3.  Έγκριση αρ. 42659/8-11-2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου ότε και συζητείται η αγωγή των κ.κ. Βάσιου Φ. κλπ (σχολικοί φύλακες) για αναίρεση της αρ. 6324/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
580 4.  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 18-12-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η από 17-3-2014 έφεση του Δήμου Αρταίων κατά της Ε.Ε. με την επωνυμία ‘’ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και κατά της αρ. 6733/2013 οριστικής αποφάσεως Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
581 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια κλιματιστικού
582 6.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας: Προμήθεια μεταλλικών επίπλων (ντουλαπών) για αποθήκευση εργαλείων και ρουχισμού.
583 7.  Μερική τροποποίηση αρ. 389/2016 Α.Ο.Ε.
584 8.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων.
585 9.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-50

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (562-571)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 13 – 11 -2017

562 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ
563 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό
564 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
565 1.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδή. ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
566 2.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών από εργασίες χορτοκοπτικού. ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
567 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της Προμήθειας: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Αρταίων.
568 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής. ΔΕΗ
569 5.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
570 6.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
571 7.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2017-48

ΆΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΆΡΤΑΣ»

Τις πύλες της άνοιξε η «Παραμυθένια Πόλη Χριστουγέννων Άρτας», το Χριστουγεννιάτικο χωριό που για 3η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων, με στόχο να προσφέρει στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους την εορταστική περίοδο.

Χθες το απόγευμα και παρά την βροχόπτωση, πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην πλατεία Σκουφά, απέναντι από την Παρηγορήτισσα, όπου φέτος πραγματοποιείται η «Παραμυθένια Πόλη». Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Φιλαρμονική και η Χορωδία του Συλλόγου «Σκουφάς», ο Αρτινός καλλιτέχνης Γιώργος Ζιώρης και η Σχολή Χορού Duente.

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπογράμμισε την σημασία στην αλλαγή της τοποθεσίας διεξαγωγής της εκδήλωσης, από το Κάστρο της Άρτας που γινόταν μέχρι πέρυσι, στην Πλατεία Σκουφά, στο κέντρο της πόλης, με στόχο «την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία ενός κλίματος χαράς και διασκέδασης στο κέντρο της Άρτας. Στόχος μας να καταστήσουμε την Άρτα Χριστουγεννιάτικο προορισμό και τις εορταστικές διακοπές στην περιοχή μας αξέχαστες και για τους Αρτινούς και για τους επισκέπτες της πόλης».

Παράλληλα, ο κ. Τσιρογιάννης ευχαρίστησε όλους τους συμπολίτες που παρέστησαν στην εκδήλωση των εγκαινίων, όσους εργάστηκαν για το στήσιμο του θεματικού πάρκου, καθώς και τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής του Δήμου Κώστα Ζέρβα και τους Αντιδημάρχους Πολιτισμού Κώστα Χαρακλιά και Τεχνικών Έργων Γιώργο Πανέτα, τους υπαλλήλους και τα στελέχη του Δήμου, την Φιλαρμονική και τη Χορωδία του Συλλόγου «Σκουφάς», τον Γιώργο Ζιώρη, τη Σχολή Χορού Duente και όλους τους Συλλόγους και τους φορείς που έχουν προγραμματίσει εικαστικές και μουσικές εκδηλώσεις για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο στο πλαίσιο της «Παραμυθένιας Πόλης».

Η «Παραμυθένια Πόλη Χριστουγέννων», που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων και η ΑΔΑΕ-ΟΤΑ, σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Άρτας, τον Εμπορικό Σύλλογο και το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Άρτας, θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου και στο διάστημα της λειτουργίας της έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά, να παίξουν Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, να κάνουν πατινάζ στο υπαίθριο παγοδρόμιο, να γνωρίσουν τον Άγιο Βασίλη, καθώς και να κάνουν βόλτα στην Άρτα με το τρενάκι της Παραμυθένιας Πόλης. Περισσότερες πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα της «Παραμυθένιας Πόλης», καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr