ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των αριθ. 1,2,3 & 4 καταστημάτων στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 160,00 ευρώ/μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των 192,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                             Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

Καψάλη Κλεονίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤ.1-4 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 19 – 01- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1790
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Δημοτικών έργων έτους 2018

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Τοποθετήθηκε στο Παραποτάμιο Πάρκο η πρώτη ταΐστρα για αδέσποτα που λειτουργεί με ανακυκλώσιμα υλικά

Μια πρωτοποριακή συσκευή σίτισης αδέσποτων ζώων τοποθέτησε ο Δήμος Αρταίων στο Παραποτάμιο Πάρκο, στο πλαίσιο των δράσεων για τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων στην Άρτα.

Πρόκειται για μια νέα ταΐστρα, στην οποία παράλληλα γίνεται συλλογή ανακυκλώσιμων πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών. Όταν κάποιος τοποθετήσει ένα ανακυκλώσιμο υλικό στις ειδικές οπές, απελευθερώνεται τροφή και νερό για τα αδέσποτα.

«Στόχος μας είναι να βρει ανταπόκριση η κίνηση αυτή, η οποία συμβάλλει και στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Το επόμενο διάστημα θα διαπιστώσουμε το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση που θα υπάρχει από τους συμπολίτες μας και αναλόγως θα κινηθούμε για την τοποθέτηση και άλλων ανάλογων ταϊστρών» ανέφερε σε σημερινές της δηλώσεις η αρμόδια Αντιδήμαρχος Θεανώ Γραμματικού-Παπατσίμπα.

Παράλληλα, ο Δήμος Αρταίων συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωι ενημέρωση και διανομή έντυπου υλικού στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου.

 

Παρεμβάσεις από το Δήμο για την τακτοποίηση της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Μια σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Άρτα έχει ολοκληρώσει ο Δήμος Αρταίων. Πρόκειται για την γραμμοσκίαση νέων θέσεων στάθμευσης για δίκυκλα, καθώς και για νέες θέσεις ολιγόλεπτης στάθμευσης, φορτοεκφόρτωσης, φορτοταξί και για ΑμεΑ.
Οι νέες γραμμοσκιάσεις βρίσκονται περιμετρικά του κέντρου πόλης (οδοί Β. Κωνσταντίνου, Αμβρακίας, Τζαβέλα, Β. Πύρρου, Ζάρρα), με στόχο να διευκολύνουν τη στάθμευση των οδηγών και να εξυπηρετήσουν επαγγελματίες για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
Ειδικότερα, έχουν δημιουργηθεί 18 θέσεις για δίκυκλα, οι οποίες έχουν ήδη βρει μεγάλη ανταπόκριση από τους συμπολίτες. Ο στόχος της ενέργειας αυτής είναι να μειωθεί η παράνομη στάθμευση δικύκλων πάνω στους πεζοδρόμους και πλέον οι πολίτες δεν θα πρέπει να κινούνται και να σταθμεύουν τα δίκυκλά τους στους πεζοδρόμους.
Τέλος, έχουν γραμμοσκιαστεί, ώστε να είναι ευδιάκριτες και να μην καταλαμβάνονται από άλλα οχήματα, θέσεις για ολιγόλεπτη στάθμευση έξω από τη Λαϊκή Αγορά, καθώς και 5 θέσεις για φορτοταξί και 36 γενικές θέσεις για ΑμεΑ σε όλη την πόλη.

 

Χρηματοδότηση 144.000€ από την Περιφέρεια Ηπείρου για αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία στο Δήμο Αρταίων

Μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Αρταίων για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές του Δήμου, από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή στις αρχές Δεκεμβρίου, η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 144.000€.

Πολλές ζημιές αποκαταστάθηκαν άμεσα με μηχανήματα του Δήμου και ίδιους πόρους, οι οποίοι όμως εξαντλήθηκαν και δεν ήταν δυνατό να εξευρεθούν άλλοι, βάσει και των περιορισμένων πόρων του Δήμου.

«Ως Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων έχουμε καταγράψει τις ζημιές που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι οποίες ανέρχονται περίπου στο 1 εκ. ευρώ και στόχος μας είναι να τις αποκαταστήσουμε και να διασφαλίσουμε έτσι την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των δημοτών μας. Για αυτό το λόγο έχουμε αποστείλει σχετικά αιτήματα στα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών και στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της χρηματοδότησης» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Παραμονή στην Άρτα του ΚΕΝ ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΣ ο Δήμαρχος Αρταίων

Συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή είχε σήμερα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, με αφορμή επίσκεψη του Αρχηγού στο Στρατόπεδο Άρτας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος έθεσε στον κ. Στεφανή το θέμα της παραμονής στην πόλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας και της διατήρησης και ενίσχυσης του Στρατοπέδου, κάτι που αποτελεί καθολικό αίτημα της Αρτινής κοινωνίας και έχει εκφραστεί και με δύο ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την 222/2015 και την 623/2017.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος επεσήμανε ακόμη την βούληση για την παραχώρηση του Στρατοπέδου Παπακώστα στο Δήμο Αρταίων, ενώ μετέφερε στον κ. Στεφανή το αίτημα του Δήμου, για την παραχώρηση μικρής έκτασης που σήμερα βρίσκεται εντός στρατοπέδου (αριστερά του στίβου μάχης), ώστε να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων των κατοίκων της Άνω Πόλης και να διευκολυνθεί η καθημερινότητά τους.

 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κωστακιών» του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ –

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρτα      16 /11/2017

Αρ. Πρωτ. 43950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αρταίων έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ.1 περιπτ. 40 του Ν. 4412/2016,

β) την υπ΄αρ. 3/2016 απόφαση αποδοχή δωρεάς Στατικής μελέτης «Κατασκευή Στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κωστακιών» του Κέντρου Κοπινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (Ν.Π.Δ.Δ.), ανακοινώνει ότι από τον κ. Κωνσταντάκη Κων/νο κατατάθηκε η Στατική Μελέτη για την «Κατασκευή Στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κωστακιών».

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω:

1) Θεμελίωση – Κάτοψη Ανωδομής (ΣΤ01),

2) Τομές Στεγάστρου (ΣΤ02),

3) Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες (ΣΤ03),

4) Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.

Τα ανωτέρω εκπονήθηκαν από τον ίδιο δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο Αρταίων.

Η Ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευσή της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης

Δεκατέσσερις μόνιμες θέσεις στην ΔΕΥΑ από το ΥΠ.ΕΣ. με κριτήρια ΑΣΕΠ ζητά ο Δήμος Αρταίων

Προκήρυξη για την κάλυψη 14 μονίμων θέσεων εργασίας στην ΔΕΥΑ Άρτας θα βγει από το Υπουργείο Εσωτερικών έως το καλοκαίρι, ώστε να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες προσωπικού στην Δημοτική Επιχείρηση.

Αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν χθες στην Αθήνα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης με τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.

Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ για τεχνικές κυρίως ειδικότητες. Ο Δήμος Αρταίων τα τελευταία χρόνια ζητούσε διαρκώς πλήρωση θέσεων στην ΔΕΥΑ, καθώς οι ανάγκες στην Δημοτική Επιχείρηση αυξάνονται διαρκώς, αλλά το προσωπικό (τώρα αριθμεί περί τους 40 εργαζομένους) δεν επαρκεί για να τις καλύψει.

Προς αυτή τη κατεύθυνση και για να ενισχυθεί η τοπική απασχόληση έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ.

Ζήτησε την επίλυση του ιδιοκτησιακού για τα οικόπεδα στο Γλυκόριζο

Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος έθεσε στον Υπουργό το θέμα των δημοτικών εκτάσεων στο Γλυκόρριζο, για το οποίο ο κ. Σκουρλέτης φάνηκε ιδιαίτερα θετικός ώστε να βρεθεί νομοθετική λύση. Ως γνωστόν, στην περιοχή της Κάτω Παναγιάς και του Γλυκορίζου υπάρχουν δημοτικές εκτάσεις τις οποίες κατέχουν επί δεκαετίες ιδιώτες. Κάποιοι εκ των ιδιοκτητών σε προγενέστερο χρονικό διάστημα τακτοποίησαν το θέμα με βάση τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ωστόσο δεν προέβησαν όλοι στην τακτοποίηση αυτή.

Το ζήτημα οξύνθηκε μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου Άρτας, όπου ιδιοκτήτης ακινήτων στις εν λόγω περιοχές φέρεται ο Δήμος Αρταίων. Στα περισσότερα οικόπεδα έχουν ανεγερθεί οικοδομές, βάσει οικοδομικών αδειών. Ο Δήμος Αρταίων έχει την πρόθεση να επιλύσει το ζήτημα, για αυτό μετά τη συλλογή των αιτήσεων και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, βρίσκεται στο στάδιο της επικοινωνίας με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να υπάρξει Νομοθετική Ρύθμιση για την εξαγορά των εν λόγω εκτάσεων από το Δήμο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για μίσθωση ακινήτου για δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, ικανοποιητικά αεριζόμενη και φωτιζόμενη, εμβαδού 80τ.μ. τουλάχιστον.
 2. Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας
 3. Να είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω πλατείας ή πεζόδρομου.
 4. Το κτίριο δεν πρέπει να έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα.
 5. Να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες να καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.
 6. Να διαθέτει επιπλέον της αίθουσας, δύο χώρους υγιεινής.
 7. Να έχει έναν μετρητή της ΔΕΗ που θα καταμετρά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο μίσθιο.
 8. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 9. Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας
 10. Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να έχει διαμορφωθεί τελική στάθμη δαπέδου.
 11. Θα είναι στην κρίση της επιτροπής η επιλογή του καταλληλότερου κτιρίου σχετικά με τη θέση και το διατιθέμενο χώρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της βιβλιοθήκης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 έως 14:30.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκμίσθωση συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που περιγράφονται στην αρ. 814/10-01-2018 διακήρυξη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων, καθημερινά.

Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου.

Τηλ: 2681362272 πληρ. Παππάς Χρήστος.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr).

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

 

                                                                              Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος του Δήμου
Καψάλη Κλεονίκη

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ