ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

ΑΔΑ:ΩΝΕΗΩΨΑ-ΖΛΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα : 26-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 22842

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 22067 / 19-09-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων.
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Το αριθ. 22655 / 25-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1Η ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το εξής:

Στις τεχνικές προδιαγραφές αναγράφεται η λέξη περίπου όσο αφορά την διάρκεια ζωής των λαμπτήρων. Για παράδειγμα στα Α/Α 2 , 3 & 4 αναγράφεται μέσος χρόνος ζωής περίπου 30.000 ώρες.

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τι εύρος απόκλισης καλύπτει ο όρος «περίπου», πχ ±5% ;

Για παράδειγμα, θα γίνει δεκτός λαμπτήρας με μέσο χρόνο ζωής 25.000 ώρες ;

 

Απάντηση:

 

Σας ενημερώνουμε ότι, για την Ομάδα 1η Λαμπτήρες στην οποία αναγράφεται η λέξη περίπου και αφορά τη διάρκεια ζωής τους, το εύρος απόκλισης που καλύπτει ο όρος «περίπου» αντιστοιχεί στο -10% από την αναγραφόμενη τιμή.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Υπεγράφη η σύμβαση για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στους Χαλκιάδες Φιλοθέης Άρτας

Υπεγράφη ανάμεσα στο Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Άρτας Χρήστο Τσιρογιάννη και την εργολάβο του έργου, η σύμβαση για το έργο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε όλο το εύρος της του οικισμού Χαλκιάδων Φιλοθέης, προϋπολογισμού 992.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου του οικισμού, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία αυτού, τόσο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος στους κατοίκους της περιοχής, όσο και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή διαρροών. Το συνολικό μήκος των αγωγών του νέου δικτύου θα είναι 15 χιλιόμετρα.

«Εκσυγχρονίζουμε και κατασκευάζουμε νέα δίκτυα ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου που υπάρχει ανάγκη λόγω πεπαλαιωμένου δικτύου. Βελτιώνουμε έτσι τις υποδομές και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες και φυσικά την καθημερινότητά τους» αναφέρει σε δήλωση του Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΕ76ΩΨΑ-128

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 25-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                   
Αρ. Πρωτ.: 22609
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     
                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 08-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «εφημερίδα της υπηρεσίας», «προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Άμεσες απαντήσεις για το μέλλον του ΚΕΝ Άρτας ζητά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους βουλευτές Άρτας ο Δήμαρχος Αρταίων

Απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με το ΚΕΝ Άρτας και το εάν θα κλείσει οριστικά ζητά ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και τους κυβερνητικούς βουλευτές της Άρτας, με σχετική επιστολή.

Ο κ. Τσιρογιάννης απευθυνόμενος στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο (η επιστολή κοινοποιείται και στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Βασίλη Τσίρκα και στον βουλευτή Ν.Δ. Άρτας Γιώργο Στύλιο), ρωτά εάν ευσταθούν τα όσα γράφονται και λέγονται για οριστικό κλείσιμο του ΚΕΝ και εάν υπάρχει κάποιο Κυβερνητικό σχέδιο για το μέλλον του Στρατοπέδου, σε περίπτωση που αυτό κλείσει.

«Ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε λάβει τρεις ομόφωνες αποφάσεις (την 222/2015, την 623/2017 και την 103/2018) με τις οποίες ζητούμε ενίσχυση του Στρατοπέδου, το οποίο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Είχαμε μάλιστα προτείνει, εάν και εφόσον δεν λειτουργήσει το στρατόπεδο ως κέντρο νεοσυλλέκτων, να μετονομαστεί σε 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων και να γίνει κέντρο εκπαίδευσης για την Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ). Μάλιστα, τα παραπάνω τα έχουμε κάνει γνωστά με προηγούμενη επιστολή τόσο σε εσάς (με το υπ’ αρίθμ. 7012/21-3-2018 έγγραφο), όσο και στον Πρωθυπουργό (με το υπ’ αρίθμ. 7014/21-3-2018 έγγραφο), καθώς και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα και στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Στεφανή σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτε από αυτά, κάτι που γεμίζει με ανησυχία την τοπική κοινωνία, αλλά και τις οικογένειες των στρατιωτικών, που βλέπουν ότι πρέπει να αλλάξουν τον οικογενειακό προγραμματισμό τους» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αρταίων, βάσει και των αποφάσεων που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αρνητικός στο να κλείσει οριστικά το ΚΕΝ και ζητεί άμεσα να ξεκαθαριστεί το μέλλον του, ώστε να σταματήσει η διάχυτη ανησυχία στην κοινωνία της Άρτας.

Εγκαίνια στον Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού στους Χαλκιάδες

Σε κλίμα κατάνυξης και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό του Αγίου Κοσμά Αιτωλού στους Χαλκιάδες. Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.

Η κατασκευή του Ιερού Ναού ξεκίνησε στις αρχές του 2000 από τον Καποδιστριακό Δήμο Φιλοθέης και ολοκληρώθηκε επί θητείας της νυν Δημοτικής Αρχής και αποτελούσε ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας, που έγινε πραγματικότητα.

Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί θερμά τον Εισαγγελέα παρ’ Αρείω Πάγω με καταγωγή από τους Χαλκιάδες Κωνσταντίνο Τσώλα, για την πολύ μεγάλη και καθοριστική συνεισφορά χρηματοδοτώντας τις εργασίες του εσωτερικού διακόσμου και της στέγης του Ναού, τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομο και τον ιερέα του Ναού πατέρα Βασίλη Λάμπρου για την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία.

Εγκαινιάζεται τη Πέμπτη η 6η Πανελλήνια Έκθεση και Εμποροπανήγυρη Άρτας

Ανοίγει τις πύλες της τη Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου η 6η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας και η Εμποροπανήγυρη, μια διοργάνωση που αποτελεί πλέον θεσμό για την Βορειοδυτική και Δυτική Ελλάδα, που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων και η Αναπτυξιακή του Δήμου ΑΔΑΕ-ΟΤΑ με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Άρτας και του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας.

 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη στις 19:30 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων. Φέτος η Πανελλήνια Έκθεση καταλαμβάνει έκταση 2.300 τετραγωνικών και η πληρότητα από επιχειρήσεις και φορείς αγγίζει το 100%, ενώ στο 100% είναι η πληρότητα και για την Εμποροπανήγυρη, κάτι που αποτελεί για μια ακόμη χρονιά ψήφο εμπιστοσύνης στην Έκθεση, στην οποία προβάλλονται επιχειρήσεις από την Άρτα, την Ήπειρο, τη Δυτική  Ελλάδα και όλη τη χώρα. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσει και λούνα παρκ για τα παιδιά στο χώρο.

 

Η Πανελλήνια Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθεί μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, αρχής γενομένης από την Παρασκευή το βράδυ στις 22:00, όταν θα διεξαχθεί συναυλία στο κέντρο της πόλης με το Μύρωνα Στρατή.

 

Το ωράριο λειτουργίας της Έκθεσης είναι ως εξής: 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 10:30 το βράδυ. Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 11 το βράδυ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται για 30 ημέρες απο σήμερα, Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 η Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων. Όποιος πολίτης ή φορέας επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις του παρακαλείται να τις αποστείλει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : dimos@arta.gr μέχρι τις 24-10-2018.  Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων

Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια

 

Παραδόθηκε στην αθλητική κοινωνία της Άρτας το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 στους Κωστακιούς

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Το Νέο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων ανήκει σε όλους τους Αρτινούς»

Ένα νέο αθλητικό κέντρο στολίδι διαθέτει από χθες και επίσημα ο Δήμος Αρταίων, καθώς εγκαινιάστηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9, χωρητικότητας 1200 θέσεων, που βρίσκεται στους Κωστακιούς Άρτας.

Στην τελετή των εγκαινίων, που έγιναν παρουσία πλήθους κόσμου από τον αθλητικό και όχι μόνο χώρο της Άρτας, πραγματοποιήθηκαν αγώνες χάντμπολ, μπάσκετ και βόλεϊ από Συλλόγους της πόλης, επιδείξεις ρυθμικής γυμναστικής, ενώ στον εξωτερικό χώρο έγιναν αγώνες επίδειξης τένις. Το Κλειστό Γυμναστήριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2003 από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ και αφού πέρασε αρκετές δυσκολίες, η παρούσα Δημοτική Αρχή το ολοκλήρωσε χρηματοδοτώντας το και από Δημοτικούς Πόρους με το ποσό των 300.000 ευρώ.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα αυτή για τον αθλητισμό της περιοχής. Πρόκειται για ένα γήπεδο που δημιουργεί «σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή μας. Προοπτικές που όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσαν να υπάρξουν με το ένα και μοναδικό κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας του οποίο και εκείνου την βελτιώνουμε τις εγκαταστάσεις του τον επόμενο μήνα. Ο αδειοδοτημένος αυτός χώρος εδώ θα αποτελεί το σπίτι των αθλημάτων σάλας Ήδη θα μεταφερθεί εδώ το άθλημα του μπάσκετ, εξ ολοκλήρου, και στις 6 Οκτωβρίου ξεκινάμε τους επίσημους αγώνες. Έτσι, το άλλο κλειστό γυμναστήριο θα έχει περισσότερες ελεύθερες ώρες για τα αθλήματα του βόλεϊ και του χάντμπολ. Επιπλέον, το γήπεδο αυτό θα μπορούν να το χαίρονται μεμονωμένοι πολίτες στις ώρες κοινού που έχουμε θεσπίσει για όλους τους αθλητικούς χώρους του Δήμου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρογιάννης.

Και συνέχισε: «Αυτό που μένει για να ολοκληρωθεί πλέον και η τελευταία πινελιά εδώ στο Τ9 είναι η διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή υπαίθριων γηπέδων βόλεϊ, τένις, μπάσκετ, τη δημιουργία χώρου στάθμευσης κ.α. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε συντάξει την απαραίτητη μελέτη κόστους 380.000 ευρώ και αναζητούμε χρηματοδότηση ποσού 200.000 ευρώ και θα ήθελα σε αυτό το σημείο την στήριξη του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη ο οποίος στηρίζει το έργο του Δήμου Αρταίων και τον ευχαριστώ θερμά».

»Κλείνοντας, μπορεί είναι κοινότυπο αυτό που θα πω, αλλά το να δίνεις έμφαση στον πολιτισμό δεν είναι μια απλή προτεραιότητα. Είναι στάση ζωής. Το νέο αυτό στολίδι ανήκει σε όλους τους Αρτινούς που θέλουν να αθληθούν. Ανήκει σε όλους που θέλουν να παρακολουθούν σημαντικά αθλητικά δρώμενα και μεγάλες εκδηλώσεις, γιατί η πόλη μας το έχει ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Συλλόγους που συμμετέχουν στα σημερινά εγκαίνια, όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τις κατασκευή και ολοκλήρωση του γηπέδου, τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, τους υπαλλήλους, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τους υπαλλήλους του Νομικού μας Προσώπου, τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Γιώργο Πανέτα, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Δημήτρη Σφήκα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστα Ζέρβα και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Λιλή. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω και να τιμήσω τη μνήμη του ανθρώπου, του εργολάβου, που ανέλαβε την κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου, τον Λάμπρο Ζιώρη που δεν είναι πια μαζί  μας. Εύχομαι από καρδιάς να ζήσουμε σε όλα τα αθλήματα μόνο χαρές εδώ μέσα και οι ομάδες της Άρτας να σηκώσουν πολλά τρόπαια!».

Να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Αρταίων δίνει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στις αθλητικές υποδομές, καθώς έχει ήδη υποβάλλει στο ΕΣΠΑ την ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Άρτας, προϋπολογισμού  1 εκ. ευρώ, ώστε να λειτουργεί όλο το χρόνο, αντικατέστησε τον τάπητα στα γήπεδα του τένις, ενώ προέβη στην αλλαγή του ταρτάν και του χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Άρτας. Παράλληλα, συντηρεί 25 γήπεδα ποδοσφαίρου, βελτιώνει τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής και θα τοποθετήσει ελαστικό τάπητα σε αύλειους χώρους σχολείων, μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ώστε να δημιουργηθούν ακόμη καλύτεροι αθλητικοί χώροι.

Στο αθλητικό κομμάτι της εκδήλωσης, αγωνίστηκαν στο χάντμπολ οι ομάδες: Αναγέννηση Άρτας, Πρωτέας Άρτας, Άρτα Handball, στο μπάσκετ πραγματοποιήθηκε αγώνας all star από τους συλλόγους Αθλητική Ένωση Δόξα Πύρρος, ΑΚ Πύρρος Αρταίων, Αίας Άρτας, ΒΑΟ, ΓΣ Άνω Πόλη, Φιλοθέη, στο βόλεϊ οι ομάδες Αναγέννηση Άρτας, Άνω Πόλη, Γ.Σ. Άνω Πόλη και Φιλία Άρτας. Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί θερμά τους Συνδέσμους Διαιτητών Χάντμπολ, Μπάσκετ και Βόλει για την διάθεση των διαιτητών, ώστε να διεξαχθούν τα παιχνίδια, καθώς και τους εθελοντές που βοήθησαν στη γραμματεία, όπως και τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας, για τη διάθεση του ιατρού και τους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου. Παράλληλα, έγιναν επιδείξεις ρυθμικής γυμναστικής από τα σωματεία Α.Σ. Πύρρος Άρτας και  Νηρέας Νηρηίδες, ενώ πραγματοποιήθηκε και παράλληλη επίδειξη τένις από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας. Τέλος, στο Νέο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου έφθασαν και ποδηλάτες που συμμετείχαν στην ποδηλατοβόλτα, η οποία ξεκίνησε από το κέντρο της Άρτας, πέρασε από τα μνημεία της Πολιτιστικής Διαδρομής Άρτας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Τέλος, ο Δήμος Αρταίων βράβευσε αθλητές από την Άρτα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα αθλήματα σάλας (χάντμπολ, μπάσκετ, βόλεϊ) και συγκεκριμένα τη Βάσω Σκάρα, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Beach Handball φέτος και τη Σοφία Δημητρίου, προπονήτρια της Εθνικής Beach Handball που πήρε το χρυσό, τον Θανάση Κρεμπούνη στο μπάσκετ (με θητεία σε εθνικές ομάδες και σε ομάδες υψηλών κατηγοριών) και τον Γιάννη Μπασούκα στο βόλεϊ (με θητεία στην Εθνική ομάδα και σε ομάδες Α1 Κατηγορίας). Όλοι οι αθλητές βραβεύθηκαν για την πολυετή προσφορά τους στα αθλήματα που υπηρετούν και για τις διακρίσεις που έχουν πετύχει στην καριέρα τους. Διακρίσεις που έχουν προβάλλει Πανελλαδικά και την ίδια την Άρτα, τόπο καταγωγής τους.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων Ανδρέας Λώλος, οι Αντιδήμαρχοι Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, Κώστας Ζέρβας, Δημήτρης Σφήκας, Γιώργος Λιλής, Μιχάλης Κοτσαρίνης και Κώστας Τράμπας, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Γιώργος Πανέτας, Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Μιχάλης Βλάχος, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ-ΟΤΑ Νίκος Λιόντος, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Χαρακλιας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Πατήλας, Γιώργος Καραγεώργος και Γιάννης Παπαλέξης, η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Τζένη Ταπραντζή, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αναστασία Σίμου, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας Γιάννης Γεωργογιάννης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Φώτης Ντζιμάνης, ο Υποδιοικητής του Στρατοπέδου Άρτας Φώτης Καραμπάς, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Σερβετάς, στελέχη του Δήμου Αρταίων, καθώς και εκπρόσωποι και μέλη αθλητικών σωματείων της Άρτας και φορέων.

 

Δράσεις ενημέρωσης για τη γρίπη και τον εμβολιασμό από το ΚΑΠΗ Άρτας

Τo ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των υπηρεσιών του, πραγματοποίησε δράσεις υποστήριξης και φροντίδας για τα άτομα τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με την Τοπική Ομάδα Υγείας (1η Τ.ΟΜ.Υ Άρτας )με θέμα τη γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό ΚΑΠΗ, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Άνω Πόλης και συζητήθηκαν ενδιαφέροντα ζητήματα πάνω στο θέμα του εμβολιασμού της γρίπης και δόθηκαν οδηγίες στους πολίτες για την εποχική γρίπη.

Όπως τονίστηκε, ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε υψηλό ποσοστό και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου.

 

Σεμινάριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων Grow Greek Tourism Online της Google στο Δήμο Αρταίων

Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, αλλά και για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, ενισχύοντας τη διαδικτυακή τους παρουσία όλο το χρόνο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Διώνη του Εκθεσιακού Κέντρου Άρτας.

Θέμα της ημερίδας είναι «Ψηφιακές Δεξιότητες για τουριστικές επιχειρήσεις», το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αρταίων και την Google, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Grow Greek Tourism Online» της Google. Εγγραφές γίνονται στο: g.co/greektourism/epirus

Μέσα από τo σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και για τη χρήση βασικών διαδικτυακών εργαλείων για την προώθηση της επιχείρησής τους όλο το χρόνο, όπως η διαμόρφωση μίας ιστοσελίδας φιλικής προς όλες τις συσκευές,  η παρουσία τους σε ψηφιακούς τοπικούς καταλόγους, η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.

Η πρωτοβουλία «Grow Greek Tourism Online» της Google πραγματοποιεί τόσο κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και ομαδικά σεμινάρια σε ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των επιχειρήσεων της περιοχής όλο το χρόνο. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται στις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Εργασίας στην Ελλάδα.

Για όσους ενδιαφέρονται για το πώς μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους   χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τα δωρεάν εργαλεία που είναι διαθέσιμα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο g.co/greektourism/epirus, καθώς  λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το g.co/greektourism ή στείλτε μας e-mail στο epirus@ggto.gr.

Ασφαλτοστρώσεις 43 χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων, προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ στο Δήμο Αρταίων

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Βελτίωση των υποδομών για τους αγρότες και τους κτηνό-πτηνοτρόφους»

Ασφαλτοστρώσεις συνολικού μήκους 43 χιλιομέτρων σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ο Δήμος Αρταίων, σε  υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των αγροτών και των κτηνό-πτηνοτρόφων της περιοχής. Πρόκειται για δύο εργολαβίες, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 4 εκ. ευρώ.

«Οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για εμάς, καθώς έτσι βοηθάμε τους αγρότες και τους κτηνό-πτηνοτρόφους της περιοχής μας να ενισχύσουν την παραγωγή τους και κατ’ επέκταση το εισόδημά τους. Για αυτό το σκοπό αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία που υπάρχει, όπως η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με 600.000 για την ασφαλτόστρωση 5 χιλιομέτρων από Γαβριά έως Κωστακιούς, ενώ διαθέτουμε σημαντικά ποσά από πόρους του Δήμου Αρταίων» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Και συνεχίζει: Θα πρέπει όμως να τονίσω για μια ακόμη φορά την πολύ σημαντική καθυστέρηση που υπάρχει στην ένταξη και άλλων έργων ασφαλτόστρωσης σχεδόν 30 χιλιομέτρων προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έχουμε υποβάλλει εδώ και ένα χρόνο και όλο αυτό το διάστημα και παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών και οι κυβερνητικοί βουλευτές είχαν ανακοινώσει από το Νοέμβριο του 2017 ότι τα έργα θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ακόμη δεν έχουν ενταχθεί. Πρέπει, επιτέλους, το αρμόδιο Υπουργείο να μας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, καθώς είναι μέγιστης προτεραιότητας οι ασφαλτοστρώσεις αυτές».

Όπως αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, ο Δήμος θα υποβάλλει στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών το έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων» με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 2 εκ. ευρώ. Από αυτά, οι 700.000 (πλην ΦΠΑ) είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και τα υπόλοιπα από Δημοτικούς πόρους. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι συνολικού μήκους 22,3 χιλιομέτρων.

Επιπλέον, από πόρους του Δήμου Αρταίων και με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ θα ασφαλτοστρωθούν και θα τσιμεντοστρωθούν άλλα 20,5 χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων.

Συνολικά, κατόπιν προτάσεων Τοπικών Συμβουλίων και πολιτών, θα ασφαλτοστρωθούν σε όλο το εύρος του Δήμου:

 • Στον Άγιο Σπυρίδωνα 2.230 μέτρα
 • Στους Αγίους Αναργύρους 800 μέτρα και 750 τετραγωνικά ασφάλτου
 • Στον Αμμότοπο 480 μέτρα
 • Στα Αμπέλια 660 μέτρα
 • Στην Ανέζα 3.650 μέτρα
 • Στην Άρτα 260 μέτρα
 • Στην Άρτα 7.800 τετραγωνικά ασφάλτου
 • Στη Βίγλα 100 μέτρα
 • Στη Βλαχέρνα 370 μέτρα
 • Στο Γλυκόριζο 1.300 μέτρα
 • Στη Γραμμενίτσα 540 μέτρα
 • Στην Καλαμιά 2.765 μέτρα
 • Στον Καλόβατο 2.510 μέτρα
 • Στο Καλογερικό 380 μέτρα
 • Στη Καμπή 1.500 μέτρα
 • Σε Κιρκιζάτες-Πλησιούς 4.700 μέτρα
 • Σε Κωστακιούς και Κωστακιούς –Γαβριά 8.160 μέτρα
 • Στη Λιμίνη 550 μέτρα
 • Στη Παντάνασσα 800 μέτρα
 • Στο Πολύδροσο 920 μέτρα
 • Στη Ράχη 1.150 μέτρα
 • Στα Ρόκκα 3.920
 • Στη Στρογγυλή 70 μέτρα
 • Στους Χαλκιάδες 3.120 μέτρα
 • Στο Ψαθοτόπι 2.700 μέτρα

Οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικων δρόμων θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε όλα τα σημεία που θα υποδειχθούν απο τα τοπικα συμβούλια και τους πολίτες