Ενημέρωση για τους δικαιούχους του προγράμματος Κ.Ε.Α.

Ο Δήμος Αρταίων κάνει γνωστό πως προκειμένου να μην υπάρξει διακοπή στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης –Κ.Ε.Α. παρακαλούνται οι δικαιούχοι, εφόσον ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., στο κινητό τους τηλέφωνο και email που έχουν δηλώσει, ότι η αίτηση τους ακυρώθηκε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον ίδιο μήνα, για να μη χαθεί κάποιος μήνας πληρωμής.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281): αιτήσεις που έχουν εγκριθεί κατά τον μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2017 καθώς και Ιανουάριο του 2018, θα ανακληθούν από το σύστημα κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2018. Αιτήσεις που είχαν εγκριθεί κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2018, θα ανακληθούν τον μήνα Δεκέμβριο του 2018. Αιτήσεις που εγκρίθηκαν κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2018 θα ανακληθούν τον μήνα Ιανουάριο του 2019, καθώς και αιτήσεις που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2018 θα ανακληθούν τον Φεβρουάριο του 2019.

Τονίζεται δε ότι υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης είτε στο Κέντρο Κοινότητας, είτε ιδιωτικά, αλλά με δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης μετά τους έξι μήνες και μόνο, από την ημερομηνία έγκρισης. Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης για αλλαγή στοιχείων: αριθμού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμού τραπεζικού λογαριασμού. Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης θα παραμείνει σταθερό για έξι μήνες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία-ενημέρωση σχετικά με το επίδομα Κ.Ε.Α, καθώς και για άλλα προνοιακά επιδόματα, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, που στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μια Ψυχολόγο και βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2681362109 (Κοινωνικοί Λειτουργοί), 2681362138 (Ψυχολόγος).

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικο Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη  περιλαμβάνονται 30 θέματα.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 1. Υποβολή πρότασης «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2441/20-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
 2. Υποβολή πρότασης ¨Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2658/4-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 3. Παράταση σύμβασης «Διοργάνωση ημερίδων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Δήμο Αρταίων»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής  Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 547 & 557/2018 Α.Ο.Ε)
 2. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
 3. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» και κατανομή πίστωσης
 4. α)Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων και την ΑΔΑΕ ΟΤΑ της «5ης Γιορτής Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς» και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αρταίων β) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Αθήνα για την «5η Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς» και  έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό» και στον Κ.Α. 70-6422.02 «Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό»
 5. α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2018 και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Αθήνα. β) Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό, του Κ.Α. 70-6422.002 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό» και του Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό»
 6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων για το έτος 2019
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γηροκομείου Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού 2019»
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού 2019»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020
 2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης  και Πρασίνου

 1. Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εξωραϊσμός και προστασία αυλείων χώρων και κεντρικών πλατειών οικισμών ΔΕ Ξηροβουνίου από κλάδους και ξερά δένδρα.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,

Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

 1. Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο
 2. Εξειδίκευση του Κ.Α. με τίτλο «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτηρίων Δήμου Αρταίων»
 3. Εξειδίκευση του Κ.Α. 15.6162.002 με τίτλο «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης Σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων»
 4. Εξειδίκευση του Κ.Α.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 8.337,72€»
 5. Επικαιροποίηση σχεδίου μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων του Δήμου μας με συνθηματικό όνομα «Ξενοκράτης»
 6. Έγκριση 7ου Παραδοτέου της Μελέτης «Μελέτη σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στο Δήμο Αρταίων»
 7. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αναδάσωση καμένης αναδασωτέας έκτασης στην θέση Αγ. Παρασκευή Αμμοτόπου»
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΕΤΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»
 11. Επί εξέτασης της ΑΤΕΚ Δ. Τζίκερας & ΣΙΑ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη

Εισηγητής :κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 582/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ειδικότητα, ήτοι από ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ σε ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.
 2. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων της Διεύθυνσης Δασών Άρτας
 3. Συμπλήρωση της αριθμ. 466/2018 απόφασης ΔΣ του Δήμου Αρταίων με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υποβολή πρότασης για τη «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Αρ. 43 παρ 1.3_1 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»

Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.ΜΠΑΠ

 1. Έγκριση της αριθμ. 130/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ  που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

Συνάντηση Δημάρχου Αρταίων με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αποζημιώσεις, πιστοποίηση και εμπορία ακτινιδίων, προώθηση αλιευμάτων Αμβρακικού, στήριξη σε Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό, ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων και εγγειοβελτιωτικά έργα

Την ευκαιρία να ενημερώσει αναλυτικά για τις ενέργειες του Δήμου Αρταίων στον πολύ σημαντικό τομέα της αγροτικής πολιτικής, καθώς και για τα βασικότερα αιτήματα του Δήμου είχε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου στο Δημαρχείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης της Υφυπουργού στην Άρτα, ο Δήμαρχος έθεσε πολύ σημαντικά θέματα για την ενίσχυση των αγροτών της περιοχής, αλλά και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, προσκάλεσε την κ. Τελιγιορίδου στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στα πλαίσια της 5ης Γιορτής Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου και Ελιάς που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων.

«Για εμάς, όπως έχω ξαναπεί, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας και μαζί με τον τουρισμό και τον αγροτουρισμό αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής. Θεωρούμε πως με συνεργασία όλων μπορούμε να βρούμε λύσεις στα θέματα που απασχολούν την παραγωγή. Μεταξύ των θεμάτων που έθεσα στην κ. Τελιγιορίδου είναι και η στήριξη του Υπουργείου στα ζητήματα που απασχολούν τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του. Παράλληλα, συζητήσαμε την πρόταση για συνέχιση των εγγειοβελτιωτικών έργων του κάμπου, μέσα από το Πουρνάρι, τονίσαμε την ανάγκη πιστοποίησης των ακτινιδίων, αλλά και ανάδειξης του Αμβρακικού Κόλπου και των αλιευμάτων του, καθώς επίσης και θέματα υποδομών, όπως οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων και ο αγροτικός εξηλεκτρισμός. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση και θα θέλαμε τη στήριξη του Υπουργείου στα θέματα που θέσαμε προς όφελος των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Άρτα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρογιάννης.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που έθεσε ο Δήμαρχος στην Υφυπουργό είναι:

 • Η μείωση της φορολογίας για τους αγρότες και τους κτηνό-πτηνοτρόφους.
 • Στήριξη των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, γιατί πρόκειται για μια επιχείρηση που απασχολεί πολλούς εργαζομένους και μέλη της είναι πολλοί πτηνοτρόφοι.
 • Η άμεση καταβολή αποζημιώσεων για την καταστροφή που υπέστησαν οι παραγωγοί ακτινιδίων εξαιτίας της κακοκαιρίας του Σεπτεμβρίου.
 • Να εφαρμοστούν οι διατάξεις για τη συσκευασία κατά την εμπορία των ακτινιδίων, αφού πρώτα καλυφθεί η περιοχή μας σε ψυκτικούς θαλάμους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή τιμή του προϊόντος προς τον παραγωγό.
 • Το Υπουργείο να συνδράμει την πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και παραγωγούς της περιοχής για την πιστοποίηση του ακτινιδίου της Άρτας ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).
 • Η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των έργων ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε αγροτικές μονάδες και κτηνό-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ (έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση από το Νοέμβριο του 2017).
 • Η χρηματοδότηση ενός Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Προγράμματος, για τον Αμβρακικό Κόλπο εστιασμένο σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, τουριστικής ανάπτυξης και τυποποίησης και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.
 • Η στήριξη του Υπουργείου στην πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων για την εκπόνηση εδαφολογικών χαρτών.
 • Την ένταξη στο πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης της περιοχής της Γραμμενίτσας για να τύχουν της χρηματοδότησης οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.
 • Σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και των ανεπιτήρητων βοοειδών, ο Δήμος ζήτησε από το Υπουργείο αλλαγή στο Νομικό Πλαίσιο για την πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Την χρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, έτσι ώστε οι αγρότες και οι κτηνό-πτηνοτρόφοι να μπορούν να επιχορηγηθούν για μεγάλο μέρος της δαπάνης που αφορά την επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ προς την δραστηριότητά τους.
 • Η συνέχιση των εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας, καθώς και η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων σε κλειστό αγωγό από το Πουρνάρι με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής για τον αγρότη.

Στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Βασίλης Τσίρκας, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Μιχάλης Κοτσαρίνης, Κώστας Ζέρβας, Δημήτρης Σφήκας, Γιώργος Λιλής και Κώστας Τράμπας, η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τζένη Ταπραντζή, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Φώτης Ντζιμάνης, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Ιωσήφ Γκίκας και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Σε Ανέζα και Αθήνα 2-3 και 4 Δεκεμβρίου η 5η Γιορτή Πορτοκαλιού Μανταρινιού Ακτινιδίου Ελιάς

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Με στοχευμένες κινήσεις βοηθάμε τους αγρότες και προβάλλουμε τα προϊόντα μας»

 

Σε Άρτα και Αθήνα θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμη χρονιά η Γιορτή Πορτοκαλιού Μανταρινιού Ακτινιδίου και Ελιάς, η οποία διεξάγεται για 5η συνεχή χρονιά από το Δήμο Αρταίων, σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας και προβολής των βασικότερων τοπικών προϊόντων της Άρτας.

 

Φέτος, από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου το ραντεβού δίνεται για την Ανέζα Άρτας και την Αθήνα, στην οποία η Γιορτή ταξιδεύει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ώστε να προβάλλει στο κοινό της πρωτεύουσας τα προϊόντα της περιοχής.

 

«Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε πολλά και αρίστης ποιότητας αγροτικά προϊόντα, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον πρωτογενή τομέα. Με στοχευμένες κινήσεις και με τη βοήθεια όλων των παραγωγικών φορέων κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να γίνουν τα Αρτινά πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα ακτινίδια, η ελιά, αλλά και όλα τα προϊόντα της περιοχής μας, από τον Αμβρακικό και τα ψάρια του μέχρι και τα κάστανα στα ορεινά, γνωστά στο ευρύ κοινό της πρωτεύουσας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ανέζας η καθιερωμένη Γαστρονομική γιορτή με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων της Άρτας και παρουσίαση μαγειρικών συνταγών βασισμένων στα προϊόντα στα οποία είναι αφιερωμένη η Γιορτή. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί ειδική επιστημονική εκδήλωση με ομιλίες ειδικών πάνω αγροτικό και καλλιεργητικό προφίλ της Άρτας και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων.  Τέλος, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκθεση τοπικών προϊόντων της Άρτας στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

 

Η 5η Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου και Ελιάς τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, του Επιμελητηρίου Άρτας, της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και γίνεται με τη συνεργασία της Λέσχης Αρχιμαγείρων Άρτας και της ΑΔΑΕ-ΟΤΑ.

 

Ξεκινά η κατασκευή έργων ύδρευσης και ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων με συνεργασία των Δήμων Αρταίων και Ζηρού

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Επιλύουμε χρόνια προβλήματα για τους κατοίκους σε Άγιο Σπυρίδωνα και Στρογγυλή»

 

Την έναρξη κατασκευής δύο σημαντικών έργων για τους κατοίκους της Στρογγυλής και του Αγίου Σπυρίδωνα υπέγραψε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης με το Δήμαρχο Ζηρού Νίκο Καλαντζή στο Δημαρχείο Ζηρού στη Φιλιππιάδα. Πρόκειται για το έργο  «Ύδρευση Τ.Κ. Πέτρας Δήμου Ζηρού και Τ.Κ. Στρογγυλής Δήμου Αρταίων» και τις «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών Οδών Τ.Κ Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού και Τ.Κ Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων», που θα ενισχύσουν σημαντικά τις υποδομές στην περιοχή και θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα.

 

Για το έργο ύδρευσης ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1.392.500 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των απαιτούμενων έργων έχει εκπονηθεί κοινή μελέτη από τη ΔΕΥΑ Άρτας και το Δήμο Ζηρού. Αντικείμενο είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των δύο οικισμών, το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένη εικόνα διαρροών με αποτέλεσμα τη δυσχερή λειτουργία του και τη μεγάλη ανάγκη επισκευών. Επιπλέον, το μεγαλύτερο τμήμα του υφιστάμενου δικτύου είναι από σωλήνες αμιάντου και για την προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλεται η αντικατάστασή του.

 

Σε ο, τι αφορά το έργο της ασφαλτόστρωσης, στόχος είναι η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των αγροτών και πτηνό-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των κατοίκων αγροτικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Αρταίων και  Νέας Κερασούντας και Πέτρας του Δήμου Ζηρού. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ασφαλτόστρωση στο τμήμα της αγροτικής οδού μήκους περίπου 1350 μέτρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

 

«Με τα παραπάνω έργα επιλύουμε χρόνια προβλήματα καθημερινότητας και ενισχύουμε σημαντικά τις υποδομές, τόσο στην ύδρευση των κατοίκων, όσο και στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα των ανθρώπων που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα. Για εμάς, ως Δημοτική Αρχή, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και το αποδεικνύουμε εμπράκτως καθώς ασφαλτοστρώνουμε πάνω από 50 χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων σε όλο το Δήμο, ενώ στόχος μας είναι να προσφέρουμε πολύ καλής ποιότητας νερό στους συμπολίτες μας, καθώς και να μην υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο Δήμαρχο Νίκο Καλαντζή για τη συνεργασία αυτή. Ως Δημοτική Αρχή μέλημά μας είναι να υλοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα και παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Άρτα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική η διαδημοτική συνεργασία προς όφελος όλων. Με το Δήμο Ζηρού, εκτός των δύο παραπάνω έργων, έχουμε αγαστή συνεργασία και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της κατασκευής νέων αγωγών μεταφοράς ύδρευσης από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην υποβάθμιση του παλαιού εθνικού οδικού δικτύου από πρωτεύον σε δευτερεύον από τα γέφυρα Ζούτου έως τη γέφυρα Καλογήρου, γεγονός που θα διευκολύνει σημαντικά τόσο τη δόμηση και την επέκταση επιχειρήσεων και οικιών, όσο και  τη κυκλοφοριακή σύνδεση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πέριξ του δρόμου» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 22 – 11- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.28455
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),

1.Έγκριση έκθεσης απολογισμού ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017
2. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων και ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 22//11/2018 στις Τ.Κ. Ροδαυγής και Βίγλας

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Βλάχος Μιχαήλ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
4. Λιλής Γεώργιος
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων-νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα  22   –  11  -2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 28451

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

«Ασφαλτοστρώσεις  για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 1.570.967,74 (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 17/12/2018 και ώρα 13:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “78641”

Ημερομηνία αποσφράγισης: 21/12/2018 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης 3ης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 31.420,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 1.948.000,00 € από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

 

Άρτα    22   –  11   – 2018

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)

ΑΔΑ: Ω41ΜΩΨΑ-9ΑΘ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 21-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28314

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

διενέργειας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 20439 / 31-08-2018 (ΑΔΑM:18PROC003622900) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων.
 2. Την αριθ. 553 / 2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω1ΖΧΩΨΑ-ΙΙ6) με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την επαναληπτική διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας μεταχειρισμένου οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. για το οποίο δεν κατατέθηκαν προσφορές κατά την προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα η διαπραγμάτευση θα αφορά το παρακάτω όχημα:

Υλικά Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδος σε € Ποσότητα Δαπάνη σε €
Προμήθεια οχήματος τουλάχιστον 15 θέσεων ΔΗΚΕΔΑ τεμ 48.387,10 1,00 48.387,10
Άθροισμα 48.387,10
ΦΠΑ 24% 11.612,90
Σύνολο 60.000,00

 

 • Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής:

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.

γ.  Ο τίτλος της σύμβασης (Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης

ε.  Τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις (3) υποφακέλους :

 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 20439 / 31-08-2018 διακήρυξη. Το ΕΕΕΠ που αφορούσε τον διεθνή διαγωνισμό, θα αντικατασταθεί με το συνημμένο ΤΕΥΔ το οποίο θα υποβληθεί τελικά κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  Επίσης για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.
 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 και 2.2.6 της διακήρυξης.
 • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

3) Οι ως άνω φάκελοι θα  πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Οι φάκελοι των προσφορών περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή επί αποδείξει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  Φάκελοι που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

 • Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη 06-12-2018 ώρα 10:00 – 10:30 μ.μ. (ώρα λήξης), στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ στο 3ο όροφο του Δημαρχείου (περιφ. Οδός & Αυξεντίου). Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ως εξής:

Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η οποία έχει ορισθεί με την αριθ. 9/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΣΩΨΑ-96Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.  Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν.  Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά την ημερομηνία της διαπραγμάτευσης τον κυρίως φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό.  Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ καταγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά που κατατέθηκαν.  Η επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει και καταγράφει στο πρακτικό τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα οποία αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των φακέλων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  Στην συνέχεια ακολουθεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταγράφονται στο πρακτικό.  Αν η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016),  στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος με τις οικονομικές προσφορές για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια την ίδια ημέρα, και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων που και αυτά καταγράφονται στο πρακτικό.  Για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  Στην συνέχεια συντάσσει το πρακτικό και αποστέλλει έγγραφο στο προσωρινό μειοδότη ή μειοδότες για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα έχουν ζητηθεί να ισχύουν με το ΤΕΥΔ, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του.  Αυτά μπορεί να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ή μειοδοτών και αφού η επιτροπή διαπιστώσει ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρούσης, αποστέλλει με διαβιβαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πρακτικά για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 21- 11- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.28303
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21Η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ή μη πρακτικού, οριστικής κατακύρωσης, επιτροπής διαγωνισμού, για την ‘‘Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
2. Έγκριση αρ. 669/12-11-2018 συμβολαίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Θέρμης.
3. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
4. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Την 26η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1.    Μετατόπιση περιπτέρου  που βρίσκεται εντός της Δ.Κ. Άρτας (Πλ. Μονοπωλίου) και κατάργηση της υπάρχουσας θέσης.
 2.    Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.30 «Δραστηριότητες παροχής ποτών»  και περιγραφή δραστηριότητας «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της Αλέξη Ευαγγελίας , που βρίσκεται στην  Τ.Κ.  Γραμενίτσας, του Δήμου Αρταίων.
 3.  Απομάκρυνση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Δ.Κ. Κωστακιών.
 4.  Απομάκρυνση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Δ.Κ. Άρτας, στην οδό Σκουφά 42

29 εκ. ευρώ περισσότερα για έργα και μελέτες στο φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Στόχευση σε αναπτυξιακά έργα και καθημερινότητα για την υλοποίηση του οράματός μας και τη βελτίωση των υποδομών για τους συμπολίτες»

Η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί στην πορεία του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αρταίων κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο έτος τονίστηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2019.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης όλα αυτά τα χρόνια, από το 2014 και μετά ο Δήμος δεν έχει χάσει καμία απολύτως χρηματοδοτική ευκαιρία και κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. «Παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα έσοδα από το Κράτος στο Δήμο, αντλούμε πόρους απ’ όπου μπορούμε, υποβάλλοντας συνέχεια για χρηματοδότηση έργα και προτάσεις που έχει ανάγκη η περιοχή μας, αξιολογώντας τις προτεραιότητες και τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων και των δημοτών. Οι ενέργειές μας είναι στοχευμένες με βάση τους άξονες της ανάπτυξης και της καθημερινότητας για τη βελτίωση των υποδομών για τους συμπολίτες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στο τρέχον Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν δημοπρατηθεί 21 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 13.150.000,00€, ενώ δημοπρατούνται εντός του έτους 7 ακόμη έργα συνολικού π/υ 6.500.000,00 € και έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη και υλοποιούνται 12 έργα και μελέτες συνολικού π/υ, 5.500.000,00 €. Επιπλέον, εντός του έτους υπογράφονται  οι συμβάσεις σε άλλα 9 έργα συνολικού π/υ, 6.650.000,00 €. Έτσι, σε ετήσια βάση θα έχουν δημοπρατηθεί συνολικά 28 έργα και μελέτες συνολικού π/υ περί τα 20.000.000,00 € με τα 21 από αυτά να διαθέτουν και συμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από 51 ενταγμένα συνολικά έργα και μελέτες το 2014 με προϋπολογισμό 15,8 εκ. ευρώ, πλέον έχει αυξηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στα 99 ενταγμένα έργα και μελέτες, με προϋπολογισμό 44,3 εκ ευρώ.

Παράλληλα, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων και μελετών. Αυτό μεταφράζεται σε απόλυτο νούμερο σε 29.000.000,00€ περισσότερα χρήματα για έργα και μελέτες σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των ενταγμένων έργων. Συγκεκριμένα υλοποιούνται ή είναι προς υλοποίηση 36 περισσότερα έργα από το παρελθόν. Τέλος, έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση των μελετών κατά 50% σε σχέση με το παρελθόν και εκπονούνται 12 περισσότερες μελέτες.

«Μέσω του Τεχνικού Προγράμματος υλοποιούμε το όραμά μας για την Άρτα, το οποίο έχει ως βασικούς άξονες, εκτός της καθημερινότητας και των αναπτυξιακών έργων, τον πρωτογενή τομέα, την τουριστική ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική. Παράλληλα, η υλοποίηση τόσων σημαντικών παρεμβάσεων συντελεί στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα του πρωτογενούς και του τουριστικού τομέα, του κατασκευαστικού κλάδου κ.α., ενώ βασικός μας στόχος είναι και η κατά το δυνατόν δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και με όραμα για την Άρτα και τους συμπολίτες μας» καταλήγει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων.