ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (134)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η 19 -06-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ
134 1.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action ‘IDEA’» στο πλαίσιο του έργου «Investment Development and Empowerment Action» (IDEA) (INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME (GREECE-ALBANIA) 2014-2020)

20 19-6-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (132-133)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 12 -06-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ

132 1.     Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
133 2.     Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
19 12-6-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (116-131)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η 10 -06-2019

116 1.    Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κ. Γεωργίου Τσώλη για αποζημίωση οχήματος.
117 2.   Έγκριση αρ. 10339/2019 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.
118 3.   Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
119 4.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσεων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων.
120 5.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2018-2019 και προαίρεση για το έτος 2020.
121 6.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Ελαστικών για οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
122 7.   Απαλλαγή υπολόγων Χρ. Λάμπρη και Αρ. Ζέρβα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.
123 8.   Απαλλαγή υπολόγου του Δήμου Κων-νας Πατσιούρα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού.
124 9.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
125 10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων.
126 11.  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων (Σχολικών –Δημοτικών ) Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Κιρκιζατών, Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
127 12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης (Σχολική ) Τ.Κ. Καλοβάτου της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
128 13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων (Σχολικών –Δημοτικών ) Τ.Κ. Ανέζας, Καλογερικού, Γαβριάς, Ψαθοτοπίου, Ράχης, Πολύδροσου, Βίγλας της Δ.Ε. Αμβρακικού, Τ.Κ. Παντάνασσας, Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και Τ.Κ. Γριμπόβου Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
129 14. Έγκριση ή μη IV πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
130 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων.
131 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων, δοχείων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης.

18 10-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 4-7- 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.14690
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αραίων 2018

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Ολοκληρώνεται από το Δήμο Αρταίων η διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου προς Κορφοβούνι

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τους κατοίκους της περιοχής»

 

Ολοκληρώνεται από το Δήμο Αρταίων το έργο διαπλάτυνσης του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο Κορφοβούνι, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων των περιοχής και συμβάλλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας.

 

Στο σημείο βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Κώστα Ζέρβα και το Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Πανέτα, επιθεώρησε τις εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου, το οποίο αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και πλέον υλοποιείται.

 

«Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις ουσίας να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών σε όλο το Δήμο Αρταίων. Στο Κορφοβούνι δώσαμε προτεραιότητα στο συγκεκριμένο έργο καθώς είναι πολύ σημαντικό και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών. Η διαπλάτυνση θα συνεχιστεί μέχρι και την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί από τον Έλατο Κορφοβουνίου στον οικισμό Κορφοβουνίου και σε επόμενη εργολαβία θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων. Και συνεχίζει: «Αυτό το διάστημα σε όλο το Δήμο υλοποιούνται πάνω από 10 εργολαβίες για την καθημερινότητα, στην οποία έχουμε επενδύσει πάνω από 22 εκ. ευρώ αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε, έχοντας ως πρώτο μέλημα την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των πολιτών».

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ

 

ΑΔΑ: ΩΗΜ3ΩΨΑ-Τ0Σ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 04-07-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                   
Αρ. Πρωτ.: 14636
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υδρομετρητών για τοποθέτηση σε Δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.707,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 15-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

 

Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινά άμεσα η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην πλατεία Ζέρβα!

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Έργο οδικής ασφάλειας και επέκτασης του χώρου στάθμευσης»

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την καθημερινότητα και το κυκλοφοριακό της Άρτας ξεκινά να υλοποιείται, καθώς σήμερα το μεσημέρι υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην πλατεία Ζέρβα. Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 970.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 500.000 ευρώ προέρχονται από το Υπουργείο Υποδομών και τα υπόλοιπα από δημοτικούς πόρους.

Ο κόμβος θα κατασκευαστεί  επί της Περιφερειακής Οδού της πόλης της Άρτας στο ύψος της πλατείας Ζέρβα, στην διασταύρωση με την οδό Τζουμέρκων.  Η λύση του κόμβου παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, σε επίπεδο κυκλοφοριακής λειτουργίας και οδικής ασφάλειας. Πρόκειται για ένα βασικό αίτημα των συμπολιτών, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά.

«Προχωρούμε σε μια παρέμβαση που διευκολύνει την κυκλοφορία, ενισχύει την οδική ασφάλεια και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Ήταν παράλληλα μια δέσμευσή μας για τους κατοίκους της Άνω Πόλης, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί σημαντικά η καθημερινότητα των συμπολιτών που έρχονται από Βλαχέρνα και Γραμμενίτσα προς την Άρτα, καθώς θα μετακινούνται πιο σύντομα και με ασφάλεια. Επιπλέον, από την κατασκευή του κόμβου θα μεγαλώσει και ο υπάρχων χώρος στάθμευσης απέναντι από την πλατεία» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Να σημειωθεί, ότι η λύση του κυκλικού κόμβου αναβαθμίζει το επίπεδο οδικής ασφάλειας επιτρέποντας ταυτόχρονα όλες τις ανάγκες αναστροφών και αριστερών στροφών των οχημάτων, με την κατάργηση του σηματοδοτούμενου κόμβου που λειτουργεί σήμερα στο ίδιο σημείο. Έτσι, αποφεύγεται και η  προβληματική λειτουργία τριών εν σειρά – σε μικρή απόσταση μεταξύ τους – σηματοδοτούμενων κόμβων (ΚΤΕΛ, Πλ. Ζέρβα, είσοδος πόλης μέσω οδού Κρυστάλλη).

Επισημαίνεται ότι ο υφιστάμενος κυκλοφοριακός σχεδιασμός υλοποιείται βάσει της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την οποία, η οδός Φανερωμένης θα πρέπει να λειτουργεί, από το ύψος της πλατείας Κρυστάλλη, ως μονόδρομος εισόδου  στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Ο αποκλεισμός της αριστερής στροφής στην πλατεία Κρυστάλλη προφανώς αναβαθμίζει το επίπεδο οδικής ασφάλειας στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα. Όμως, σήμερα η αδυναμία πρόσβασης στην περιοχή μέσω της οδού Φανερωμένης, διαχέει την προς αυτήν κυκλοφορία σε άλλες επιλογές διαδρομών που είναι ασύμβατες με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό της πόλης. Επιπλέον, δεν είναι εφικτή –εναλλακτικά- η αναστροφή της πορείας ενός οχήματος που, κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα επιθυμεί να αναστρέψει στο ρεύμα προς Αντίρριο, για αυτό και η κατασκευή του εν λόγω κυκλικού κόμβου στην πλατεία Ζέρβα κρίνεται άκρως απαραίτητη.

 

Καθημερινή λειτουργία κλιματιζόμενης αίθουσας στο ισόγειο του Δημαρχείου Άρτας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Με αφορμή τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας, αλλά και τις προβλέψεις για σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Αρταίων συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Για την προστασία από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα λειτουργεί κλιματιζόμενη αίθουσα στο ισόγειο του Δημαρχείου τις απογευματινές ώρες έως και τις 10 το βράδυ καθημερινά.

 

 

Επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο για τη διοργάνωση «Λευκής Νύχτας» από το Δήμαρχο Αρταίων

Επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας απέστειλε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης με την οποία προτείνει τη διεξαγωγή Λευκής Νύχτας στην αγορά της Άρτας ή κάποιας άλλης εκδήλωσης που προτείνει ο εμπορικός κόσμος της Άρτας, ώστε να τονωθεί η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα και στους δρόμους της πόλης τη θερινή περίοδο.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή, που κοινοποιείται και στο Επιμελητήριο Άρτας, αναφέρεται πως «ως Δημοτική Αρχή μέλημά μας είναι αφενός η διαρκής αύξηση της επισκεψιμότητας στην Άρτα, αλλά και η δυνατότητα οι συμπολίτες μας να συνδυάσουν μια βόλτα στην αγορά της πόλης με ιδιαίτερης σημασίας πολιτιστικά γεγονότα, ιδιαίτερα τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, όπου ο καιρός αποτελεί σύμμαχο. Στο πλαίσιο αυτό σας προτείνουμε την διεξαγωγή μιας Λευκής Νύχτας ή οποιασδήποτε άλλες εκδηλώσεις εσείς κρίνετε κατάλληλες στην πόλη μας, κατά την θερινή περίοδο, ώστε σε συνδυασμό και με τις θερινές εκπτώσεις να συμβάλλει στην τόνωση της κίνησης στα καταστήματα και στους εμπορικούς δρόμους της πόλης.  Μπορούν, μάλιστα, να πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, σε συνδυασμό φυσικά με τις εκδηλώσεις για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων και το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη, ώστε μαζί με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης των συμπολιτών προς την αγορά της πόλης».

Δημοπρατείται το έργο ύδρευσης υψηλής ζώνης Γραμμενίτσας, προϋπολογισμού 620.000€

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ένα σημαντικό έργο για τους δημότες της Γραμμενίτσας και της Βλαχέρνας»

Μέχρι και τις 19 Ιουλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την κατασκευή του έργου της Ύδρευσης υψηλής ζώνης της Τοπικής Κοινότητας Γραμμενίτσας (Α’ φάση). Η μελέτη για το έργο εκπονήθηκε από την ΔΕΥΑ Άρτας, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 620.000 ευρώ (χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος) και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να επιλύσει σημαντικά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Γραμμενίτσας.

Το έργο αφορά στον εξορθολογισμό της διαχείρισης της ύδρευσης με πόσιμο νερό των Τ.Κ. Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στη δεξαμενή – αντλιοστάσιο στον Άγιο Νεκτάριο, στις δεξαμενές στην περιοχή Λάκκες και στο εξωτερικό υδραγωγείο που τις εξυπηρετεί. Προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού, που θα τροφοδοτεί τις δεξαμενές συνολικού μήκος 3,4 χιλιομέτρων, καθώς ο υπάρχων αγωγός ύδρευσης παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Εργασίες θα υπάρξουν και στο εσωτερικό δίκτυο της υψηλής ζώνης της Γραμμενίτσας, όπου θα αντικατασταθούν συνολικά άλλα 3,072 χιλιόμετρα αγωγών.

«Με το έργο αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους δημότες της Γραμμενίτσας και της Βλαχέρνας υλοποιούμε μια ακόμη δέσμευσή μας και επιλύουμε ένα χρόνιο ζήτημα των περιοχών αυτών. Τα έργα ύδρευσης αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα για εμας, καθώς έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, ενώ δίνουμε διαρκώς βαρύτητα στις υποδομές που διευκολύνουν και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.