Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
2.Έγκριση τροποποίησης των 298/2019 (ΑΔΑ: 6Y98ΩΨΑ-ΠΤΜ) και 330/2019 (ΑΔΑ:7Ν7ΡΩΨΑ-3Ν5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.
3.Αποδοχή δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
4.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ».
5.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Μάρκετ Κρεάτων Ι.Κ.Ε «Τσιτουρίδης»
6.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ μέσω MONDELEZ A.E.
7.Ανάκληση της υπ ΄αριθμ. 22/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ψ34ΒΩΨΑ-ΔΟΚ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 η διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του Επισιτιστικού Προγράμματος (ΤΕΒΑ)

Διανομή τροφίμων (λάδι, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, μακαρόνια, συμπυκνωμένο ντοματοπελτέ, φασόλια και φακές) για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αρταίων την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου από τις  8:30 το πρωί έως στις 13:00 το μεσημέρι.

Η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική λαχαναγορά του Δήμου.

Με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ηλία Γιάτσιο, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης

Με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ηλία Γιάτσιο, συναντήθηκε στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Οι δύο πλευρές τόνισαν ότι η καλή συνεργασία των δύο φορέων θα είναι μόνο προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση των πολιτών.

« Η ΕΕΤΑΑ διαθέτει τεχνογνωσία και υποδομές που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι της χώρας.
Mε τον κ. Γιάτσιο, συζητήσαμε για τους τρόπους συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την ΕΕΤΑΑ, σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων » ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσιρογιάννης.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την συμμετοχή της ΚΕΔΕ καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη.

Ειδικότερα, δραστηριότητες της ΕΕΤΑΑ αποτελούν :

 • Η υποστήριξη προς τους ΟΤΑ και προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις, καθώς και προς Ενώσεις Δήμων, επί θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Η υποστήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την δημιουργία επιχειρήσεων και τη συμβατική συνεργασία αυτών με φορείς του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
 • Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια ερευνών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση έργων από τη τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Η επιμόρφωση, κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Η διοίκηση και η διαχείριση, καθώς και η υλοποίηση συνθέτων έργων και προγραμμάτων.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής και ανθρώπινων πόρων, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογικών εφαρμογών, οργάνωσης και διοίκησης.

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης

Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ορίστηκε ο Δήμαρχος Αρταίων και μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ Χρήστος Τσιρογιάννης.

Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βασικών πολιτικών της, μέσα από τη σύνθεση και την αξιοποίηση της γνώσης των ειδικών και της πολύτιμης και συσσωρευμένης εμπειρίας των αιρετών. Η δομή του Ινστιτούτου (Διοικητικό Συμβούλιο), αποτελούμενο αποκλειστικά από αιρετούς και πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο της διασφαλίζουν την πολιτική και επιστημονική όσμωση στην προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.

Τα μεγάλα θέματα που την αφορούν, είναι:

 • Η πολιτική θέση της Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους.
 • Η διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας με ισχυρές Περιφέρειες και ισχυρούς ΟΤΑ, η οποία προϋποθέτει μελέτη για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων.
 • Η Μητροπολιτική Οργάνωση της Αυτοδιοίκησης.
 • Η φορολογική αποκέντρωση, στο πλαίσιο της συνολικότερης φορολογικής μεταρρύθμισης.
 • Η ολοκληρωμένη άποψη για τη συγκρότηση και λειτουργία του σύγχρονου Δήμου.
 • Η Τοπική Ανάπτυξη – Η Επιχειρηματικότητα των ΟΤΑ.
 • Οι νέες μορφές συμμετοχής των ΟΤΑ, η ανάπτυξη κι εφαρμογή των οποίων προϋποθέτουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.
 • Η διαφάνεια στη λειτουργία του δήμου και η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης με τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου.

«Με τιμά ιδιαίτερα και με γεμίζει παράλληλα ευθύνη η θέση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου. Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένας απαραίτητος φορέας της αυτοδιοίκησης, ο όποιος λειτουργεί ως επιστημονικό εργαλείο για όλους τους δήμους της χώρας. Μέσα από τη σύνθεση του Επιστημονικού & Διοικητικού Συμβουλίου, την αξιοποίηση της γνώσης των επιστημόνων καθώς και της εμπειρίας των αιρετών, θα δουλέψουμε πάνω σε σημαντικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης » ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσιρογιάννης.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για τη θητεία 2020-2023, είναι:

Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Ηλίας, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Αντιπρόεδρος: Αμπατζόγλου Θεόδωρος, Δήμαρχος Αμαρουσίου

Μέλη: (με αλφαβητική σειρά)

Γκουντάρας Αντώνης, Δήμαρχος Αγιάς.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ – Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης.

Καïτεζίδης Ιγνάτιος, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.

Λινάκης Κυριάκος, π. μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ.

Μανιατογιάννης Ξένος, Δήμαρχος Βριλησσίων.

Μπίρμπας Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ – Δημοτικός Σύμβουλος Αιγάλεω.

Τζανακούλης Κωνσταντίνος, π. μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ.

Τσιρογιάννης Χρήστος, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Αρταίων.

Χαρχαλάκης Ευστράτιος, Δήμαρχος Κυθήρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση (3η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

ΑΔΑ: ΩΔΝΕΩΨΑ-ΡΓΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 06-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2593

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση (3η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 2028 / 30-01-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
 2. Το υπ’ αριθ. 2533 / 05-02-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
 2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

…θα ήθελα να μας διευκρινίσετε, αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τι απαιτείται να σας καταθέσουμε όταν αναφέρεται στη διακήρυξη «..κατάσταση ασφαλιστηρίων συμβολαίων..».

Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε μας ότι στο ΤΕΥΔ :

 • στο «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» θα συμπληρώσουμε μόνο το 1β και
 • στο «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» θα συμπληρώσουμε μόνο το 1β.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Α) Βάση της διακήρυξης και ειδικότερα του άρθρου 2.2.5 που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η κατάσταση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα πρέπει να κατατεθεί στον υπό φάκελο «τεχνική προσφορά» (άρθρο 2.4.4).  Με δεδομένο ότι στο ΤΕΥΔ υπάρχει πίνακας στην στήλη «Απάντηση» του κριτηρίου επιλογής «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» στο 1β το οποίο και πρέπει να απαντηθεί και που αφορά μόνο τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, μπορείτε είτε να χρησιμοποιείστε το πινακάκι που υπάρχει εκεί ξεχωριστά και να το υποβάλλετε στο φάκελο «τεχνική προσφορά», είτε να το συμπληρώσετε στο ΤΕΥΔ και να ληφθεί υπ’ όψη από εκεί.

 

Β) Με δεδομένο ότι στο άρθρο 2.2.4 που αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ζητείται ο «μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών», στο ΤΕΥΔ στο κριτήριο επιλογής «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»,  θα συμπληρωθεί το 1β.

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

 

 

Σε πλήρως ανακαινισμένους χώρους θα στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο και το κοινοτικό γραφείο στους Κεραμάτες Άρτας

Παρουσία του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας τα εγκαίνια των ανακαινισμένων γραφείων του αγροτικού ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου στους Κεραμάτες της Άρτας.

Ο Δήμος Αρταίων πραγματοποίησε σειρά εργασιών εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του αγροτικού ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου.

Παρόντες ήταν, οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Λιόντος, Κώστας Χαρακλιάς, Παντελής Κωλέτσος, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Παναγιώτης Γαλάνης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Πατήλας, οι   Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αναστασία Σίμου και Ράνια Γκίζα,  η Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική  Αναγέννηση» Τζένη Ταπραντζή, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων Κώστας Ζέρβας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κεραματών Δημήτρης Κατσαρός,  οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων, Μιχάλης Αθανάσιος, Γιώτης Χρήστος, Βασιλάκης Σωτήρης, Χρήστος Αγγέλης, Τοπικοί Σύμβουλοι καθώς και κάτοικοι του χωριού των Κεραματών.

Ο Δήμαρχος στον χαιρετισμό του αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία που έχουν αλλά και όλους όσους εθελοντικά συνέβαλαν στην εργασίες του ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου. Τόνισε επίσης ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα σε τέτοιες ενέργειες που στόχο έχουν την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, αλλά  και την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής.

«Συνεχίζουμε το έργο που έχουμε κάνει στις τοπικές μας  κοινότητες και πλέον είναι ορατό, καθώς αυτό έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας, κάτι που έχουν απόλυτα ανάγκη οι δημότες μας. Οι εργασίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του κοινοτικού ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου που πραγματοποίησε ο Δήμος μας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών περίθαλψης των κατοίκων. Τα έργα στην περιοχή που ο Δήμος Αρταίων  υλοποιεί και προγραμματίζει θα φέρουν νέα πνοή ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.Θέλουμε αρωγό σε αυτή την προσπάθεια το Τοπικό Συμβούλιο, την Περιφέρεια Ηπείρου και τα αρμόδια Υπουργεία για να κάνουμε περισσότερα έργα για την Κοινότητα των Κεραματών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση (2η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

ΑΔΑ: ΩΕΥ7ΩΨΑ-7ΙΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 05-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2504

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση (2η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 2028 / 30-01-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
 2. Το υπ’ αριθ. 2487 / 05-02-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
 2. Τις διευκρινήσεις του Γραφείου Κίνησης και του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας για πιθανό ιστορικό ζημιών αναφορικά με την ασφάλιση χορτοκοπτικών μηχανημάτων και για τον προσδιορισμό του ύψους της δαπάνης των δημοσιεύσεων (αρχικών και επαναληπτικών) στον Τύπο.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Α) Αναφορικά με το ιστορικό ζημιών κατά τη περυσινή περίοδο για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα (πλάτης) του Δ. Αρταίων, τα περιστατικά ζημιών ήταν τέσσερα (4)  σε παρμπρίζ οχημάτων, χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές κόστος ζημίας για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Β) Το κόστος της αρχικής δημοσίευσης ανέρχεται στα 136,40 € με τον ΦΠΑ.  ΑΝ παραστεί ανάγκη για επαναληπτικό διαγωνισμό το κόστος της δημοσίευσης θα κυμανθεί στο ίδιο ποσό.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 28/01/2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθµός πρωτοκόλλου 1910/2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ    
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΘΞΩΨΑ-ΔΘΛ
   
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χρήστος
Τηλ: 2681362272
Fax:2681079909
Email: pappas@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας, ως κάτωθι:

Περιγραφή μισθίου

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 100,00τ.μ. και να διαθέτει:

 • Ανεξάρτητα  γραφεία των 2 ή 3 θέσεων εργασίας που να επαρκούν για 10 συνολικά εργαζόμενους
 • Δύο χώρους υγιεινής ,εκ των οποίων ο ένας να εξυπηρετεί ΑΜΕΑ
 • Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν έχει ολοκληρωμένη διαρρύθμιση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 125,00τ.μ. (το ποσοστό 25% λογίζεται ως προσαύξηση για χώρους κυκλοφορίας και οικοδομικά στοιχεία, για τον καθορισμό της μικτής επιφάνειας του κτιρίου και είναι ενδεικτικό αφού εξαρτάται από τη συνθετική διάταξη και τρόπο διαχωρισμού (κατασκευαστικά) των επιμέρους χώρων) και να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων , όπως περιγράφεται παραπάνω, με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Χωρικά το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο Δημαρχείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, που αποτελεί  υπηρεσία συνεργασίας, διασύνδεσης και εποπτείας του Κέντρου Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι

την 28η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων με την ένδειξη για τη «Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού» από όπου θα παρέχονται και πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης, καθημερινά στη διεύθυνση Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, στα τηλ: 2681362177 και 2681362107, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr).

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                 

                                                                            Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Ο υπάλληλος

 

Παππάς Χρήστος

Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 4/2 και την Τετάρτη 5/2 το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Καμπής

Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Καμπής προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ιώσεων και να επιτευχτεί η γρηγορότερη ανάρρωση του μεγάλου αριθμού των μαθητών που νοσούν από την εποχιακή γρίπη.

Το ποσοστό αποχής στα εν λόγω σχολεία υπερβαίνει το 80% των μαθητών ποσοστό το οποίο διαπιστώθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κωνσταντίνος Χαρακλιάς  « Η απόφαση ελήφθη για καθαρά προληπτικούς λόγους μετά από αίτημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω του μεγάλου αριθμού απόντων μαθητών και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων όπου ο Δήμος Αρταίων έχει ήδη προβλέψει να προβεί άμεσα. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται και σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και σε συνδυασμό με τα αντισηπτικά που τοποθετήσαμε στα σχολεία μας  νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θέλω εδώ να σημειώσω ότι είναι τα πρώτα σχολεία στο Δήμο μας τα οποία κλείνουν για φέτος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρακλιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

ΑΔΑ: 9ΓΧ9ΩΨΑ-Ξ6Ψ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 03-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2314

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 2028 / 30-01-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
 2. Το υπ’ αριθ. 2213 / 31-01-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

Σε σχέση με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 2028/30-1-2020 Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου σας για ένα έτος και ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 5.1 αυτής (Τρόπος Πληρωμής), θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δυνάμει της ισχύουσας ειδικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4364/2016:  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.

Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο τρόπος πληρωμής που θα ακολουθηθεί θα γίνει με βάση το ειδικότερο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016 όπως ισχύει.

Σε κάθε δε περίπτωση, όπως μας αναφέρετε την ακριβή προθεσμία εντός της οποίας θα προβείτε σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία μας.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, προκειμένου να εκδοθεί και εξοφληθεί ένα Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (ΧΕΠ), θα πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.  Με δεδομένη την σπουδαιότητα της ασφάλισης των οχημάτων, οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την συλλογή των υπογραφών και την έκδοση του ΧΕΠ.  Αν υπάρχει δε η δυνατότητα αποστολής και του συμβολαίου μέσω e-mail πριν την αποστολή του με ταχυδρομείο, οι διαδικασίες μπορεί να γίνουν συντομότερες.  Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες θα γίνονται άμεσα και θα είναι πολύ συντομότερες των τριάντα ημερών που αναφέρονται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

 

 

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ