Κλαδέματα και Ογκώδη Αντικείμενα – Ο Δήμος Αρταίων υπενθυμίζει.

Ο Δήμος Αρταίων υπενθυμίζει στους πολίτες την διαδικασία και τους κανονισμούς που ισχύουν, αναφορικά με τα κλαδέματα και ογκώδη αντικείμενα.

Συγκεκριμένα: 

 1. Τα απόβλητα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π.) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται μέσα στους κοινούς πράσινους κάδους.
 2. Τα κλαδέματα και τα ογκώδη υπολείμματα καθαρισμού κήπων (υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π.), με όγκο μέχρι 2 κυβικά, συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, τοποθετούνται δίπλα στον κάδο όπου και τα παραλαμβάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
 3. Οι πολίτες που θέλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να συλλέξει τα κλαδέματα και τα ογκώδη αντικείμενα, πρέπει να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 26810 72910 για να οριστεί η ημέρα και η ώρα αποκομιδής τους. 
 4. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη εγκατάλειψή τους σε πεζοδρομία, δρόμους και πάρκα, κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, επιβάλλονται τα αναλογούντα πρόστιμα, τα οποία μπορούν και να διπλασιαστούν περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων.  (Αρ. Απόφασης 23/2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΚΩΨΑ-ΕΔΜ).

«Οι εικόνες που αντικρίζουμε τις τελευταίες ημέρες δεν μας κάνουν καθόλου περήφανους, γιατί η Άρτα διακρίνεται για την ομορφιά και την καθαριότητα της. Λύσεις υπάρχουν και καλούμε τους δημότες μας να τις ακολουθήσουν. Ως Δήμος είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και ειδικά η υπηρεσία Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης μπορεί να εξυπηρετήσει μετά από τηλεφωνική επικοινωνία» ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης, Γιώργος Μπουκουβάλας.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 126 έως 127)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 126 έως 127)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ εκ περιφοράς την 11η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

126 Έγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων(αριθμ. 151/2020 Α.Ο.Ε.)

127 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

11-5-2020

Δήλωση Δημάρχου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη για την επαναλειτουργία της εστίασης στην Άρτα

“Όλοι μαζί να ανοίξουμε ρολά κατανόησης και αισιοδοξίας”

«Πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας της εστίασης σήμερα και η Άρτα προσπαθεί να βρει ξανά τον βηματισμό της. Με αισιοδοξία κάνουμε βήματα για επανάκτηση της χαμένης κανονικότητας μας.

Στον νέο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας, προχωρούμε με ελπίδα αλλά και υπευθυνότητα.

Ο Δήμος μας, όλο αυτό το διάστημα είχε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους καταστηματάρχες και με τον Σύλλογο τους, προκειμένου να λυθούν απορίες αλλά και να εξηγηθούν οι δυνατότητες που δίνονται εκ του Νόμου.

Κλιμάκια του Δήμου, είναι και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες στους δρόμους όχι απαραίτητα για να ελέγχουν, αλλά για να εξηγούν και να βοηθούν, ώστε όλοι μαζί να “ανοίξουμε ρολά κατανόησης και αισιοδοξίας” στην νέα αυτή εποχή.

Πρόθεσή μου είναι αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί, για να βρεθεί η χρυσή τομή που θα επιτρέψει και στους επαγγελματίες να λειτουργήσουν αλλά και στην πόλη να έχει εύρυθμη λειτουργία».

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Απόφαση αριθμ. 125)

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Απόφαση αριθμ. 125)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ εκ περιφοράς την 7η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

125 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 148/2020 Α.Ο.Ε.)

7-5-2020

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από 102 έως 124)

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 4-5-2020 (Αποφάσεις από 102 έως 124)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής CISCO WEBEX (θα σας αποσταλεί σχετικό mail με οδηγίες) την 4η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

102 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.142/2020απόφ. Οικ. Επιτροπής)
103 Έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00-6715.003 με τίτλο ‘Επιχορήγηση Δήμου σε Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων’
104 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της Κατσινίκα Ελευθερίας
105 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του ΚΟΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
106 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε
107   Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης ων τοπικών επιχειρήσεων
108 Κορωνοιός COVID-19: α) Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου Αρταίων.β) Συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής χαλάρωσης – άρσης των περιοριστικών μέτρων. Η επόμενη μέρα για τους Δήμους
109 «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αποδοχή της πίστωσης»
110 «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 και αποδοχή πίστωσης»
111 Έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
112 Ορθή επανάληψη της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κεραίας στο κτίριο του Δημαρχείου (αριθμ.9/2020 αποφ. ΕΠΖ)»
113 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.135/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
114 Έγκριση της αριθμ. 55/2020 απόφασης Οικον. Επιτροπής η οποία αφορά την «εκ νέου έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
115 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών σχολικών – δημοτικών εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου (Καμπή) και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
116   Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος αρ. 3 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς.
117 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθ.(11 & 12) της πλατείας Αγίων Αναργύρων
118 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου- νεροτριβής) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
119 Διόρθωση της αριθμ. 242/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης της αρ. 181/2019 απόφασης του Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Λιμίνης στη θέση «ΧΕΙΜΑΔΙΑ»
120 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
121 Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου έτους 2020
122 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμηθειών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων.
123 Συμπλήρωση της αριθμ. 69/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Χορήγηση θέσης στάθμευσης Ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ αριθμ. 5/2020 αποφ. ΕΠΖ».
124 Συμπλήρωση της αριθμ. 435/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αριθμ.29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

4-5-2020

Τιμήθηκαν με κάθε επισημότητα και φέτος οι ιστορικές μάχες του Γριμπόβου

Με μια λιτή εκδήλωση χωρίς πολύ κόσμο, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν λόγω της πανδημίας του Covid-19, αλλά με κάθε επισημότητα, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, η εκδήλωση για την επέτειο των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου του 1897 και του 1912-13.

Μετά την Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριμπόβου, ακολούθησε ομιλία  για τις μάχες του Γριμπόβου από την εκπαιδευτικό Κατερίνα Σχισμένου, ενώ στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων.

«Τιμούμε σήμερα εκείνους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Εκείνους που προέταξαν το καθήκον προς την πατρίδα, προς την οικογένεια προς κάθε έναν συνάνθρωπό τους. Οι ιστορικές μάχες του Γριμπόβου αποτελούν μια σελίδα της αιματοβαμμένης, αλλά και ένδοξης ελληνικής ιστορίας που οφείλουμε να γνωρίζουμε. Είναι χρέος μας να γνωρίζουμε και να τιμούμε την ιστορία του τόπου μας» ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Πρασίνου και Ανακύκλωσης, Γιώργος Μπουκουβάλας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Βουλευτής της Ν.Δ  κ. Γιώργος Στύλιος, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας, κα. Όλγα Γεροβασίλη, ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Χρήστος Γκόκας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Γιώργος Μπουκουβάλας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων κ. Κώστας Ζέρβας, η Πρόεδρος της Κοινότητας Γριμπόβου κα. Σοφία Κέφη, εκπρόσωπος της Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συμβουλίου της περιοχής.

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 16η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Μ.Πέμπτη και ώρα 12,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
100 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 127/2020 Α.Ο.Ε.
101 Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ

16-4-2020

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση αριθμ.99)

8η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (15-4-2020)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 15η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

99 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.120/2020 Α.Ο.Ε.)
15-4-2020

Νέο ωράριο Εξυπηρέτησης Πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει πως για την καλύτερη και πιο εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών, στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, αλλάζει το ωράριο εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών του ως εξής:

 • Οικονομικές Υπηρεσίες: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:30 έως τις 12:30.
 • Ληξιαρχείο και Δημοτολόγιο (Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης): Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:30 έως τις 12:30.
 • Τεχνικές Υπηρεσίες: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12:00 έως τις 15:00.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την  Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 και ώρα 19:15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019.
 4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981.
 2. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων».
 3. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων».

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

 1. Εκλογή υδρονομέων.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

 1. Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για δημιουργία «OPEN MALL».
 2. 3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 5/2020 Α.Ε.Ε.).

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την  Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση επί της Δημόσιας διαβούλευσης για την «Αρχιτεκτονική Πρόταση της Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας».