Να αυξηθούν οι ώρες και οι αποδοχές των σχολικών καθαριστριών ζητά ο Δήμαρχος Αρταίων

Επιστολή  Δημάρχου σε Υπουργεία και ΚΕΔΕ.

Με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, την Υπουργό Παιδείας κα. Νίκη Κεραμέως και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, εξέφρασε την ανάγκη για άμεση μετατροπή των συμβάσεων των καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου, με παράλληλη αύξηση των ωρών εργασίας καθαριότητας.

Με το άνοιγμα όλων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών,  Γυμνασίων και Λυκείων), είναι εύλογη η ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα για σχολαστική καθαριότητα των σχολικών χώρων, λόγω ότι βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας covid 19.

Αρχικός  στόχος της παρέμβασης του Δημάρχου είναι η άμεση επίλυση του ζητήματος, να μετατραπούν οι συμβάσεις των καθαριστριών μερικής απασχόλησης με αύξηση του ωραρίου από τρεις (3) σε πέντε (5) ώρες, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων, με την αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους, από μεριάς του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

O Δήμος Αρταίων, έχει ως κύριο μέλημά του την προστασία της υγείας παιδιών και εκπαιδευτικών, μέσα και έξω από τα σχολικά κτίρια, έτσι ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς.

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Σχολών της Άρτας, όπως παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ομόφωνη η στήριξη των προτάσεων της Άρτας προς την Σύγκλητο.

Ομόφωνα ψηφίστηκαν, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», για την αναβάθμιση των σχολών της Άρτας.

Οι προτάσεις προς την Σύγκλητο στηρίζονται στη λογική, πολύ σύντομα να γίνουν από τους καταρχήν αρμόδιους οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου οι Σχολές που εδράζουν στην Άρτα, να αναβαθμιστούν ποιοτικά αλλά και σε επίπεδο υποδομών, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένας πανεπιστημιακός κόμβος (hub) στην πόλη.

Συγκεκριμένα, η ομόφωνη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο αφορά τις εξής προτάσεις:

Σε επίπεδο σχολών για τη δημιουργία Κόμβου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Άρτα:

Σχολή Καλών Τεχνών

 1. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Καλών Τεχνών
 2. Μουσικών Σπουδών

Σχολή Γεωπονίας και Κτηνιατρικής

 1. Τμήμα Γεωπονίας
 2. Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 1. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 2. Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

                    ή

Να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή

 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, με έδρα την Άρτα

Σε επίπεδο υποδομών να γίνουν άμεσα με βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό:

 1. Ολοκλήρωση ατελών κτιρίων στην Άρτα για την κάλυψη των αναγκών φοιτητικής μέριμνας και εκπαίδευσης
 2. Ανακατασκευή του «ΤΟΛ» (μεταλλικού κτιρίου) για τη δημιουργία εργαστηριακών χώρων
 3. Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (ΠΑΤΕΠΗ)
 4. Νέα Φοιτητική Εστία στο τρίγωνο
 5. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας Φοιτητικής Εστίας
 6. Κατασκευή νέων φοιτητικών εστιατορίων

Οι εξελίξεις για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου στην Άρτα

Εξηγήσεις και τοποθετήσεις με αφορμή την παράγραφο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου περί ανασυγκρότησης και μετακίνησης τμημάτων.

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε χθες, ύστερα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής με μοναδικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», που αφορούν το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα.

Είχε προηγηθεί πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς πολιτικούς (βουλευτές, εκπροσώπους Περιφέρειας, Δήμαρχοι Νομού), οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς ολόκληρου του Νομού Άρτας.

Αφορμή για την έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου, ήταν πληροφορίες που εντείνονταν το τελευταίο διάστημα, ότι επίκειται μεταφορά του Τμήματος Μουσικών Σπουδών  στα Ιωάννινα. Πληροφορίες που ασφαλώς στηρίζονταν στο κείμενο για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παράγραφος στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που προκάλεσε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Αρταίων.

Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος «Αναδιοργάνωση Σχολών και ίδρυση νέων Τμημάτων» αφού αναφέρονται τα Τμήματα που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καταλήγει ως εξής:

«Τέσσερεις νέες Σχολές είναι μονοτμηματικές, με περιορισμένη συνεργεία και αλληλεπίδραση με Τμήματα που έχουν συγγενές ή συναφές γνωστικό πεδίο. Για την ανάπτυξη αυτής της συνεργίας και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης προτείνονται:

 • Η ανασυγκρότηση Σχολής Καλών Τεχνών με δύο Τμήματα: (α) Εικαστικών Τεχνών και Καλών Τεχνών, και (β) Μουσικών Σπουδών.
 • Η μετακίνηση των νέων τμημάτων προς την έδρα της Σχολής τους, που έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων κτιριακών υποδομών», πράγμα που ερμηνεύεται ως έναρξη της μεταφοράς του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στα Γιάννενα.

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη:

«Πρόθεσή μας είναι να προλάβουμε τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις. Ανοίγουμε τον κύκλο της διαβούλευσης με όλη την κοινωνία της Άρτας, για να ακουστεί η φωνή των Αρτινών. Η διαβούλευση γίνεται πριν παρθούν οι οριστικές αποφάσεις στη Σύγκλητο. Είναι απαίτηση της τοπικής μας κοινωνίας, όλων των φορέων και συμφωνήσαμε όλες οι Παρατάξεις και όλοι οι παρευρισκόμενοι ότι θέλουμε στην Άρτα Πανεπιστημιακές Σχόλες.

Ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή βγαίνουμε μπροστά ακόμη και σε θέματα που δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητάς μας. Και συχνά κατηγορούμαστε για αυτό. Αλλά, όλοι αυτοί που το κάνουν δεν μένουν στην Άρτα. Δεν είναι το σπίτι τους η Άρτα. Εμάς, και εννοώ όλη την τοπική κοινωνία που αυτή η Δημοτική Παράταξη εκπροσωπεί, το σπίτι μας είναι η Άρτα. Γι’ αυτό και βγαίνουμε μπροστά.

Για το θέμα που έχει προκύψει, δηλώνω και σήμερα πως ως Δήμος είμαστε στο πλευρό όλων των πλευρών που θέλουν να μείνουν οι Σχολές στην Άρτα και να αναβαθμιστούν. Είτε αυτό σημαίνει επισκέψεις στα Υπουργεία, είτε σημαίνει κτηριακή αναβάθμιση, είτε σημαίνει δομές που να υποστηρίζουν την καινοτομία και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Δηλώνω για άλλη μια φορά, ότι επιδιώκουμε άριστη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που ίσως κάποια στιγμή μετονομαστεί σε Πανεπιστήμιο Ηπείρου όπως θα έπρεπε.

Επιδιώκουμε, επίσης, ξεκάθαρες κουβέντες και όχι διατυπώσεις που αφήνουν ορθάνοιχτο το παράθυρο για παρερμηνείες, αθώες ή μη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει ξεκάθαρη διατύπωση».

Η θέση του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων:

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου τοποθετήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Μηνάς Πασχόπουλος, η Κοσμήτορας του Τμήματος  Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Μαρία Ζουμπούλη, ο  Κοσμήτορας της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ευριπίδης Γλαβάς και η Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Αθηνά Τζώρα.

Υποστηρίχθηκε η άποψη, ότι δεν υπάρχει θέμα μετακίνησης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από την Άρτα στα Ιωάννινα.

Ωστόσο, δεν υπήρξε ξεκάθαρη διάψευση, καθώς όπως δηλώθηκε πριν συνεδριάσει η Σύγκλητος δεν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Τέλος ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, να παρευρεθεί το Πανεπιστήμιο και σε επόμενη Συνεδρίαση του  και να συζητήσουν εκ νέου το θέμα, καθώς και τους τρόπους ενίσχυσης των Τμημάτων που εδρεύουν στην Άρτα.

Το κλίμα στις τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων:

Την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να παρευρεθούν και να τοποθετηθούν επί του θέματος, αποδέχτηκαν οι: οι δημοτικές παρατάξεις, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Περιφερειακοί Σύμβουλοι  και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, οι Δήμαρχοι Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Αντιπρύτανης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η κοσμήτορας του Τμήματος Γεωπονίας, η Κοσμήτορας  Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ο Κοσμήτορας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Πρόεδρος του  Επιμελητηρίου Άρτας, ο Πρόεδρος του  Εμπορικού Συλλόγου Άρτας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Άρτας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης Άρτας, οι Πρόεδροι Δημοτικής Ενότητας Αρταίων και Κωστακιών, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σκουφά και  η Πρόεδρος του Συλλόγου Μακρυγιάννη.

Στον βασικό κορμό των επιχειρημάτων, στάθηκε σύσσωμη η τοπική κοινωνία όπως εκφράστηκε δια μέσου των εκπροσώπων της. Χαρακτηριστικές ήταν οι τοποθετήσεις των βουλευτών του Νομού  και συγκεκριμένα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κα. Όλγα Γεροβασίλη η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε : «Δικαίως υπήρξε μια αναστάτωση στη Δημοτική Αρχή  και στους κατοίκους της Άρτας. Με προσοχή θα περιμένουμε το Πανεπιστήμιο να ολοκληρώσει την εσωτερικό του διάλογο και με κριτήρια αναβάθμισης των σχολών. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή που συγκάλεσε ο Δήμαρχος, για το λόγο ότι αυτή την στιγμή απειλούνται τα πανεπιστήμια μας με πολλούς τρόπους και ένα εκ των οποίων άφορα και εμάς και το συζητάμε σήμερα».

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Γκόκας ανέφερε «Με αυτή την πρόταση η οποία δεν τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα επιχειρήματα ανοίγει ο ασκός του Αιόλου, με δυσοίωνες προοπτικές και για άλλες σχόλες, διότι με την συνέργεια και την αλληλεπίδραση και άλλο τμήμα της Άρτας μπορεί να κινδυνέψει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα προλάβουμε και να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξαρχής».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, κ. Γκολομάζος συμφώνησε απόλυτα με την Δημοτική Αρχή, ενώ υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχει η κυβέρνησή, ενώ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει χρήματα για την παιδεία και να στηρίξει τις σχολές της περιοχής.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας κ. Νικολάου, είχε ταχθεί υπέρ της ενοποίησης και πίστευε στην αναβάθμιση των σχολών ενώ τόνισε «Φοβάμαι ότι θα διαψευστώ, βλέπω μια τάση αφαίμαξης των τοπικών μας σχολών».

Ενώ σε άλλο σημείο της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Χουλιάρας, ανέφερε ότι συμφωνεί απόλυτα με τις προτάσεις του Δήμαρχου και είναι λάθος να μπαίνουμε στην διαδικασία σύγκρισης Άρτα – Γιάννενα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη κ. Μίγδος τόνισε «Η δύναμη μας είναι η ένωση μας, σε θέματα που αφορούν τον Νομό μας», ενώ επεσήμανε ότι «η εισήγηση έχει κρυφά και ύποπτα σημεία σχετικά με τις έδρες, οπού σαφηνίστηκε σήμερα ότι κινδυνεύουν».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χασιακός ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει  μια απόφαση που να επισημαίνει σχετικά με τις ασάφειες του κειμένου αυτού.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε κ. Χρηστάκης  από την πλευρά τάχθηκε υπέρ της πρότασης της Δημοτικής αρχής «Ο σχεδιασμός του Πανεπιστήμιου με βρίσκει αντίθετο, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει γίνει μείωση των σχολών αντ’ αυτού πρέπει να γίνει θωράκιση».

Ενώ σύσσωμοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι δήλωσαν την στήριξη τους.

Τέλος, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες δηλώνοντας πως «Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων είναι ένας χώρος γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου. Είμαστε εμείς που δίνουμε βήμα διαβούλευσης για να ακουστεί η φωνή των Αρτινών. Και η φωνή των Αρτινών λέει να μείνουν οι Σχολές στην Άρτα και να υποστηριχθούν ακόμη περισσότερο».

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του ρυμοτομούμενου κτίσματος στο ευρυχώριο του Αγίου Κωνσταντίνου μπροστά από το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Αμβρακίας

Χρ. Τσιρογιάννης: Στόχος μας η ανάδειξη του Μικρού θεάτρου

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης των μπαζών του ρυμοτομούμενου κτίσματος στο ευρυχώριο του Αγίου Κωνσταντίνου μπροστά από το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Αμβρακίας.

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε από νωρίς ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να επιβλέψουν από κοντά τις εργασίες αλλά και να ενημερωθούν από τον εργολάβο για την ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

Μια παρέμβαση ανάσα για την περιοχή, καθώς με την κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτίσματος εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των περιοίκων και των διερχόμενων πολιτών, ενώ την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου ο Δήμος Αρταίων, την έχει εντάξει στο πλαίσιο του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου «Open mall» το οποίο θα αναβαθμίσει ολόκληρη την εικόνα της περιοχής.

Θυμίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ. 210/2018 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων καθορίστηκαν τα τμήματα των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και στην  συνέχεια κατατέθηκαν τα χρήματα στο ταμείο παρακαταθηκών για τους δικαιούχους, τους οποίους απαλλοτριώθηκε το ακίνητο τους. Έπειτα δημοπρατήθηκε  το έργο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων και αφού υπογράφηκε η σύμβαση από τον εργολάβο του έργου ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες.

Οι εργασίες της μετατόπισης του δικτύου της αποχέτευσης, συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες στήριξης των πρανών του Μικρού Θεάτρου της Αμβρακίας. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, προέκυψε ανάδοχος, όμως διαλύθηκε η εργολαβία με υπαιτιότητα του εργολάβου και στην συνέχεια   εκ νέου δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και βρίσκεται στην φάση της τελικής ανάδειξης του αναδόχου του έργου.

Δήλωση Δημάρχου:

Όπως τόνισε σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης: «Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιό μας σε σχέση με τα  επικινδύνως ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια και η κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτιρίου ήταν μια δέσμευσή μας που σήμερα υλοποιείται. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αρχικά εξασφαλίζει την ασφάλεια των περιοίκων και των διερχόμενων πολιτών και ταυτόχρονα θα αναδείξει τον χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας  και θα προσελκύσει επισκέπτες συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ολιστικής πολιτιστικής ανάπτυξης με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και θέλω να ευχαριστήσω για την συνεργασία μας αυτή την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΡΤΑΙΩΝ».
2.-Έγκριση πρακτικού για την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής των Δημοτικών έργων.
3-Έγκριση πρακτικού για τον ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021.
4.-Έγκριση πρακτικού για «Νέες τεχνολογικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια αποφυγής διασποράς του Covid-19».
5.-Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 (Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το Δήμο Αρταίων”.
6.-Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»..
7.-Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
8.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
9.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
10.-Διαγραφή τελών χρήσης πάγκου εντός της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Αρταίων, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων εν μέσω πανδημίας COVID-19 για την προστασία της δημόσιας υγείας.
11.-Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
12.-Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεο Πήλιο Σπυρίδωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ