Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων, σύμφωνα με τα συνημμένα:

  • Ανακοίνωση Δήμου Αρταίων
  • Παράρτημα Ανακοίνωσης
  •  Αίτηση Υποψηφίου (ΝΑΙ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

    Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από Δευτέρα 23-08-2021 ως και Παρασκευή 27-08-2021.

18025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2021-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021-2022