ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρτα 14-10-2021
Αρ.πρωτ. 22246 οικ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 18η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-10-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 22246/14-10-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τελών 2022
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ξεχωριστή εκμίσθωση των δημοτικών κατ/των με αριθ. (2, 4, 5, 7) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων
ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΣΟΔΑ Ο.Τ.Α. – Α ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2021
ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – Β ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2021
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση
ΘΕΜΑ 8ο: Σύνταξη όρων για διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αρταίων
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων πλην Τεχνικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών των υπηρεσιών Καθαριότητας Πρασίνου Ανάπτυξης και Κοινωνικών δομών
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή βάσεων κερκίδων”
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης του έργου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
ΘΕΜΑ 15ο: Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας”
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης τροποποίησης Σύμβασης & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)”
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων”
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις”
ΘΕΜΑ 19ο: Ακύρωση της αριθμ. 324/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 13.425,63€ για συμμετοχή του Δήμου σε «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού»
ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 13.425,63€
ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ- Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής AE MEGA DISPOSABLES S.A.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

6 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης σε Ρόκκα και Καλαμιά

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης κεντρικών δρόμων στην Τοπική Κοινότητα Ρόκκα και στην Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς. Η καλή εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε και από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο έργο, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Ευαγγέλου, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ρόκκα Χρήστο Βάντζο και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιάς Βασίλη Τζώρα.

Το συγκεκριμένο έργο, 6 χιλιομέτρων στα Ρόκκα και στην Καλαμιά, για το οποίο εκφράζουν την ικανοποίησή τους οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες των περιοχών, έρχεται να διευκολύνει την προσβασιμότητα σε κεντρικούς δρόμους, να ενδυναμώσει την τοπική οικονομία, αναβαθμίζοντας παράλληλα σημαντικά τις μετακινήσεις κάνοντας τες πιο ασφαλείς για τους αγρότες και τους κατοίκους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαγωνισμού προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

ΑΔΑ: 6ΔΦ9ΩΨΑ-ΑΚ0

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 14-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 22224

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαγωνισμού προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009325285) διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
 2. Τον αριθ. 140033 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση του πεδίου «τεχνικές προδιαγραφές» που εκ’ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον αρχικό ως εξής:

 • Ο  αριθ.140033 γίνεται 140033,1

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

Μεγάλη διάκριση για τον Δήμο Αρταίων στον τομέα της καινοτομίας: Στους φιναλίστ πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού για την οικολογία και την καινοτομία

Στους φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού «Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική», είναι φέτος ο Δήμος Αρταίων, καθώς διαγωνίζεται για το πρώτο βραβείο στις κατηγορίες «Κλίμα, Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφορία» στον σημαντικό αυτό θεσμό.

Κάθε χρόνο, περισσότερες από 400 συμμετοχές σε 9 κατηγορίες απ’ όλη την Ευρώπη κρίνονται από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική, προκειμένου να ξεχωρίσουν οι πιο καινοτομικές πολιτικές προσπάθειες από όλη την Ευρώπη, που αποτελούν έμπνευση για τους Ευρωπαίους πολιτικούς και πολίτες.

Παρά το μεγάλο ανταγωνισμό με αξιόλογα έργα, η κριτική επιτροπή των 1000 και πλέον Ευρωπαίων πολιτών,  ξεχώρισε την πρόταση του Δήμου Αρταίων, ως μία από τις προτάσεις που βρίσκουν καινοτόμες λύσεις για τις σημερινές προκλήσεις. Οι υποψήφιοι κρίνονται με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες για κοινωνική ισορροπία, δημοκρατία και ίσα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πρόταση του Δήμου Αρταίων που έφτασε στον τελικό και διαγωνίζεται στον άξονα «Οικολογία», είναι η δημοτική πλατφόρμα επιβράβευσης για την ανακύκλωση «Followgreen». Το «Followgreen Δήμου Αρταίων» (Followgreen.gr/arta), αποτελεί μία υπηρεσία για «έξυπνες πόλεις», συνδυάζοντας την ανταποδοτική ανακύκλωση με την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Γιατί ξεχωρίζει η πρόταση του Δήμου Αρταίων:

 • Αποτελεί ένα σύστημα επιβράβευσης της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης μοναδικό σε επίπεδο ΕΕ.
 • Συνδυάζει την εκπαίδευση με την παροχή κινήτρων στους πολίτες.
 • Παρέχει στον Δήμο Αρταίων τη δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές στη λογική του ‘Πληρώνω όσο Πετάω’ (PAYT).
 • Αποτελεί μία εφαρμογή έξυπνης πόλης, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους τομείς της κυκλικής οικονομίας.
 • Εμπλέκει ενεργά τη σχολική κοινότητα στην ανακύκλωση.
 • Ενισχύει την τοπική οικονομία με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους πολίτες και τον Δήμο Αρταίων.
 • Στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μέσα από την επαναχρησιμοποίηση που γίνεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αρταίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον ψηφιακό εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης: https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/followgreen-reward-platform-for-recycling-municipality-of-artaion/, ενώ μπορείτε να ακολουθήσετε τα διαδικτυακά κανάλια του Ινστιτούτου Καινοτομίας στην Πολιτική για να δείτε τους υπόλοιπους φιναλίστ και να μάθετε τον μεγάλο νικητή, έπειτα από το Gala των Βραβείων και το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δήλωση του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη:

«Για πρώτη χρονιά ο Δήμος μας διακρίνεται στο πεδίο της πολιτικής καινοτομίας  και η πρότασή μας βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και μόνο η παρουσία μας στους φιναλίστ της βράβευσης, είναι μια νίκη που αφορά όλους τους Αρτινούς που αγκάλιασαν τις πρωτοβουλίες του Δήμου.

Η διάκριση αυτή, έρχεται να αποδείξει πως η καινοτομία στην πολιτική ενός Δήμου δεν είναι ένα τεχνικό κατασκεύασμα για λίγους, αλλά μία πρακτική που έχει εφαρμογή στην καθημερινότητα των πολλών». 

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων της Τ.Κ Αγίου Σπυρίδωνα

Χρήστος Τσιρογιάννης: «Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ. Σπυρίδωνα»

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αρταίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ Χρήστο Τσιρογιάννη και την ανάδοχο Ζωή Καϊντάση η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνος,  με τον προϋπολογισμό της μελέτης να ανέρχεται στις 24.180,00 ευρώ και την χρηματοδότηση της μελέτης, να καλύπτεται από πόρους της ΔΕΥΑ Άρτας.

Προκειμένου η ΔΕΥΑ Άρτας να είναι σε θέση να αιτηθεί χρηματοδότηση του έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων του οικισμού του Αγίου Σπυρίδωνος, σε σχετικές προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027, ήταν απαραίτητη η εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης.

Προηγήθηκε και ολοκληρώθηκε η τοπογραφική αποτύπωση για την σύνταξη μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγ. Σπυρίδωνα της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, δηλαδή για την δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή.

Για τις ανάγκες μελέτης του έργου, απαιτούνταν ακριβής υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση της εν λόγω περιοχής η οποία και πραγματοποιήθηκε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, καθώς έχουν αποτυπωθεί όλες οι οριογραμμές των διανοιγμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων που βρίσκονται εντός των ορίων του οριοθετημένου οικισμού Αγ.Σπυρίδωνα.

Ειδικότερα, στον οικισμό του Αγίου Σπυρίδωνος δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, με αποτέλεσμα η περιοχή να εξυπηρετείται από βόθρους, με συνέπεια -λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα- να προκαλούνται: ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών, υποβάθμιση των αποδεκτών, που είναι ο ποταμός Λούρος και ο Αμβρακικός κόλπος και γενικά συνθήκες ακατάλληλες για τη δημόσια υγεία.

Σε συνδυασμό με το ότι στην περιοχή λειτουργούν διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπάρχει και έντονη γεωργική ρύπανση των πεδινών καλλιεργήσιμων εκτάσεων -λόγω της συχνά αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων- συνιστούν αναγκαιότητα άμεσων έργων προστασίας.

«Ήταν ένα πάγιο αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας του Αγίου Σπυρίδωνα που δεσμεύτηκε η Δημοτική μας αρχή, το οποίο και οδεύει προς υλοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

ΑΔΑ: ΨΨΙ7ΩΨΑ-ΙΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 22004

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009325285) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στη σελίδα 1 των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης αναφέρεται ότι «…ο προμηθευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ…».

Με τον όρο «προμηθευτής» εννοείτε τον οικονομικό φορέα που θα καταθέσει προσφορά στο διαγωνισμό ;

 

Απάντηση:

Με τον όρο «προμηθευτής» δεν εννοούμε τον οικονομικό φορέα που καταθέτει προσφορά στον διαγωνισμό, αλλά την εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που θα διαθέτει τα είδη στον συμμετέχοντα στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικό φορέα.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

2.700 μέτρα ασφαλτοστρώσεων ολοκληρώθηκαν σε Καλόβατο και Κωστακιούς

2.700μ. ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων ολοκληρώθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Καλοβάτου και Κωστακιών. Το έργο αυτό, όπως και τα αντίστοιχα άλλων κοινοτήτων που ασφαλτοστρώνονται αυτή την εποχή σε όλο το εύρος του Δήμου μήκους συνολικά 80 χιλιομέτρων, αναβαθμίζει σημαντικά τις μετακινήσεις κάνοντας τες πιο ασφαλείς για τους αγρότες και τους κατοίκους γενικότερα.

Όπως διαπίστωσε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλοβάτου, Παναγιώτης Τσαντήλας, και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κωστακιών, Νίκος Πετανίτης, το έργο είναι πολύ σημαντικό για τις περιοχές, άποψη που μεταφέρθηκε και στον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και τον Αντιδήμαρχο Παντελή Κωλέτσο, που επισκέφτηκαν πρόσφατα τις περιοχές.

Διοργάνωση εργαστηρίων με θέμα τις κτιριακές υποδομές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEBs) και τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων

O Δήμος Αρταίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs, Ακρώνυμο:GOAL – nZEBs», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας: Interreg VΕλλάδα- Αλβανία 2014-2020, διοργάνωσε με επιτυχία στην Άρτα την Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021, θεματικά εργαστήρια για την ενσωμάτωση σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών σε κτιριακές υποδομές.

Τα εργαστήρια διεξήχθησαν από εξειδικευμένα στελέχη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που είναι Εταίροι στην Πράξη μαζί με τον Δήμο Αρταιών και το επίσημο Agency για αυτά τα θέματα από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών της Αλβανίας.

Το πρώτο εργαστήριο απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και αναλύθηκαν σε βάθος οι παρακάτω πιλοτικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας:

 • Καινοτόμα εγκατάσταση κλειστού κατακόρυφου συστήματος μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας.
 • Νέα κουφώματα με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Άρτας.
 • Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και μετρητής καυσίμου στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Άρτας.
 • Φ/Β ισχύος 4 kW στο Δώμα του Δημαρχείου Άρτας.
 • Σύστημα καταγραφής και προβολής ενεργειακών μεγεθών στο Δημαρχείο Άρτας.
 • Λαμπτήρες στο Δημαρχείο Άρτας με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

Το δεύτερο εργαστήριο απευθυνόταν στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, και αφορούσε στις δυνατότητες δημιουργίας κτιριακών υποδομών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτίρια nZEBs), και υλοποίησης δικτυώσεων και ενεργειακών κοινοτήτων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης που αντάλλαξε απόψεις με τους συμμετέχοντες για την περαιτέρω δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών ΑΠΕ-ΕΞΕ στην περιοχή. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση και παρουσιάστηκαν σε βάθος οι δράσεις της Πράξης GOALnZEBs.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε και μέσω livestreaming για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, στο διαδικτυακό κανάλι του Δήμου ΑρταίωνARTAWebTV (https://www.youtube.com/artawebtv). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράσεις της Πράξης GOALnZEBsοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://ourgoal.eu/.

 

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση πολιτών για κορωνοϊό, αυτοάνοσα νοσήματα, εμβόλια και καρδιά. Λύση του προβλήματος ο εμβολιασμός» την Κυριακή 10 Οκτώβριου στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας

Στο πλαίσιο του “Οδοιπορικού Υγείας και Αλληλεγγύης” και τις από κοινού συνέργειες φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αρταίων, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς και την Ένωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση πολιτών για Κορωνοϊό, αυτοάνοσα νοσήματα, εμβόλια και Καρδιά. Λύση του προβλήματος ο εμβολιασμός».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας.

Ομιλητές θα είναι κορυφαίοι επιστήμονες και καθηγητές ιατρικής. Ειδικότερα, θα μιλήσουν: ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ιωάννης Νικόπουλος, ο Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής-Δ/ντής Παθ/κής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής Metropolitan General, ο Γεώργιος Σαρόγλου, Καθ. Παθολογίας και Διευθυντής-Λοιμωξιολόγος στο Metropolitan Hospital, ο Αλέξανδρος Δρόσος, ομ. Καθηγητής Ρευματολογίας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, Ευάγγελος Χαρμπής.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Στέφανος Γρ. Φούσας, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς Metropolitan General, Επ. Καθηγητής. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 152-161

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις αριθμ. 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αριθμ. 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20800/24-9-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

152 Συζήτηση για το μέλλον των σχολών του Πανεπιστημίου στην Άρτα
153 Τροποποίηση της αριθμ. 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 & β) Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81
154 Λήψη απόφαση περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης της ΝΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ από μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος αριθ. (5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων, λόγω οικονομικής αδυναμίας της μισθώτριας.
155 Λήψη απόφαση περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης από μισθωτική σχέση και λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης , λόγω οικονομικής αδυναμίας του μισθωτή, της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου που βρίσκεται στον Τ.Κ. Αμμοτόπου
156 Λήψη απόφασης για την εκ νέου διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου- νεροτριβής) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων λόγω προηγούμενου ασύμφορου (άκαρπου) αποτελέσματος
157 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Λιόντου Χρήστου στην θέση «Σκαμνιές» στην Τ.Κ. Γραμμενίτσα, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας για την ανέγερση ισόγειων αποθηκών
158 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 336/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής
159 «Διενέργεια διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων»
160 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Παπαχρήστου Κων/νου στη θέση «Τοπ Αλτι – Αγιος Νικόλαος» στην ΔΕ Άρτας για ανέγερση αποθήκης
161 Ονοματοδοσία οδών στην Τοπική Κοινότητα Κωστακιών (αριθμ. 7/2021 αποφ. Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας).

27)29-9-2021

53η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αποφάσεις από 377-386

53η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 20762/23-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

377 1 Έγκριση ισολογισμού έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗΚΕΔΑ)
378 2 Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για το «ΕΡΓΑΝΗ»
379 3 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστήματος (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, υπόχρεου ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΜΗΧΑΗΛ με ΑΦΜ 116063291, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19.
380 4 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστήματος στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων, υπόχρεης ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΕΤΑ του ΑΝΤΩΝΑΚΗ με ΑΦΜ 151064594, λόγω α) λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο έτους 2020 β) υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021 και, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19.
381 5 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστήματος στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων, υπόχρεου Τσαλοκώστα Κωνσταντίνο του Βασιλείου με ΑΦΜ 151950740, λόγω α) λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο έτους 2020 β) υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021 και, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19.
382 6 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστήματος στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων, υπόχρεου ΜΑΣΚΑΝΤΟΥΡΗ ΛΑΜΠΡΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 105165161, λόγω α) λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο έτους 2020 και β) υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021 και, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19.
383 7 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστήματος στην πλατεία Σκουφά, υπόχρεου Σπύρος Δημήτριος του Στεφάνου με ΑΦΜ 134338944 λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19.
384 8 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστήματος στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων, υπόχρεου Παπαμάρκος Απόστολος του Δημητρίου με ΑΦΜ 127655726, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19.
385 9 Έγκριση μελέτης του έργου «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού»
386 10 “Έγκριση του 2ου Αν. Πίνακα του έργου Επεκτάσεις – αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου ηλεκτροφωτισμού

53)4-10-2021