ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 15-6-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13474/9-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2021
2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αρ. (5) συνολικού εμβαδού 28,80 τ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος
5. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (ΜΕ) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία πλαίσιο για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ & Η’
6. Επικαιροποίηση μελέτης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης αντικατάστασης οχημάτων Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ (ΕΣΠΑ)
7. Έγκριση αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL NZEBS”
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
11. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

20,5 εκ. ευρώ για το κέντρο της πόλης

17 εκ. διεκδικεί ο Δήμος Αρταίων και 3,5 εκ. εξασφαλισμένα για άμεση δημοπράτηση. 

Open mall και δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών.

Πρόταση για παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου αλλά και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών για την σύνδεση αρχαιολογικών χώρων στη πόλη της Άρτας, προϋπολογισμού που αγγίζει τα 17 εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, διεκδικεί και αναμένει ο Δήμος Αρταίων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πακέτο χρηματοδότησης που διεκδικεί και αναμένει ο Δήμος

Ο Δήμος υπέβαλε πρόταση και αναμένει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με αντικείμενο την αντικατάσταση του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης. Πρόκειται για έργο που υπολογίζεται να κοστίσει 10,5 εκ. ευρώ.

Το πρώτο υποέργο αυτό του Open Mall αφορά, αντικατάσταση πλακοστρώσεων, νέα φωτιστικά led, σιντριβάνια σε διάφορα σημεία, υδραυλικές μπάρες στις εισόδους των πεζοδρόμων, νέες φυτεύσεις, βυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα, παγκάκια, ασύρματο δίκτυο wifi, έργα τέχνης, ενημερωτικές πινακίδες, έξυπνες διαβάσεις πεζών, αστικός εξοπλισμός και πολλά ακόμη. Πρόκειται για ένα πλήθος παρεμβάσεων, που θα τονώσουν τα καταστήματα και την τοπική οικονομία, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα της πόλης.

Το δεύτερο υποέργο της χρηματοδότησης, αφορά την δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, ειδικότερα τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, με 2,5 χλμ ποδηλατόδρομο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 6,5 εκ ευρώ.

Πρόκειται λοιπόν, για ένα ενιαίο δίκτυο επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων το οποίο θα περιλαμβάνει, εκτός από το μουσείο, την οχύρωση της Αμβρακίας, τους ναούς Αγ. Βασιλείου και Αγ. Θεοδώρας, το μικρό θέατρο, τον Ναό του Απόλλωνα, τον ναό της Παναγιάς Παρηγορήτισσας, το Πολυάνδριο , την Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας και το γεφύρι της Άρτας.

Επιπλέον θα δημιουργηθούν οι απαιτούμενες υποδομές για την πρόσβαση στο δίκτυο των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, με τον συνδυασμό μέσων ήπιας αστικής μετακίνησης, δημιουργία ποδηλατόδρομων με κατάλληλα διαμορφωμένες διαδρομές διέλευσης ποδηλάτων και πεζών, δίνοντας έμφαση στην πεζοπορία και το ποδήλατο. Την πολιτιστική αυτή διαδρομή θα μπορεί να την διασχίσει κάποιος είτε πεζός, είτε με το ποδήλατο χρησιμοποιώντας παράλληλα τα Δημοτικά παρκινγκ.

Open Mall: Εξασφαλισμένα Πακέτα για Άμεση Δημοπράτηση

Πακέτο χρηματοδότησης 2 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ  και άμεση δημοπράτηση:

Με αυτά τα χρήματα πρόκειται άμεσα να γίνουν, μιας και τρέχει η διαδικασία της  δημοπράτησης, σε τμήμα της οδού Σκουφά από πλατεία Μονοπωλίου μέχρι τον Άγιο Γεώργιο τα εξής :

 • Νέα πλακόστρωση
 • Νέα παγκάκια
 • Φυτεύσεις
 • Σύστημα wifi
 • Υδραυλικές μπάρες στις εισόδους των πεζοδρόμων
 • Κοινόχρηστα ποδήλατα.

Πακέτο χρηματοδότησης 1,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ  και άμεση δημοπράτηση:

Μετά από την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Ηπείρου και το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΣΠΑ), προχωρά άμεσα η δημοπράτηση 1,5 εκ. ευρώ, το οποίο θα δαπανηθεί για την τοποθέτηση νέων φωτιστικών τύπου led, σε όλο το πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης μας.

Πρόγραμμα ψεκασμών στον Δήμο – Μέτρα προστασίας από τα τρωκτικά και έντομα

Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας των δημοτών του, εφαρμόζει σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ Άρτας, όπως κάθε χρόνο, πρόγραμμα ψεκασμών, απεντόμωσης, μυοκτονίας και τοποθέτησης δολωματικών για την καταπολέμηση τρωκτικών και λοιπών επιβλαβών εντόμων.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των ψεκασμών, ενώ συνολικά θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι. Η εφαρμογή γίνεται σε 1.200 φρεάτια του δικτύου ακαθάρτων και σε 700 σχάρες ομβρίων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης και ειδικότερα σε τομείς με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται με εγκεκριμένα σκευάσματα από το αρμόδιο Υπουργείο, από συμβεβλημένο συνεργείο κατόπιν υπόδειξης και παρακολούθησης των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ.

«Συνεχίζουμε και φέτος τους ψεκασμούς για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το πρόγραμμα είναι ήδη σε εξέλιξη, όμως χρειάζεται και οι δημότες να προσπαθούν να εξαλείψουν πιθανές εστίες που προσελκύουν τα τρωκτικά στους κήπους και τις αυλές τους», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρταίων Αντώνης Καραμπίνας.

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τις Ετήσιες Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

ΑΔΑ: 6ΗΟΛΩΨΑ-5Γ3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άρτα:  09-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           
Αρ. Πρωτ.: 13290
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό για τις ετήσιες αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 52.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 51313000-9, 22000000-0, 79341000-6, 92622000-7, 18512200-3.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 162920) μέχρι την 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30-06-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα, τηλ.2681362290), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αυτοψία Πολιτικών Μηχανικών στο Θεατράκι: «Ακατάλληλη για χρήση η κερκίδα»

Δήμος Αρταίων: «Πρώτα η ασφάλεια των θεατών της».

Αυτοψία στο Θεατράκι του Κάστρου πραγματοποίησαν στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων αλλά και εξωτερικοί Πολιτικοί Μηχανικοί, προκειμένου να ελεγχθεί μακροσκοπικά η δομική τρωτότητα της κερκίδας εντός του Κάστρου. Στην αυτοψία, προσκλήθηκε και παρευρέθηκε και ιδιώτης πολιτικός μηχανικός – που στο παρελθόν είχε συντηρήσει την κερκίδα και είχε βεβαιώσει την στατική της επάρκεια.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε και παρά τις αντίθετες και λογικές προσδοκίες, η απαγόρευση εισόδου στον χώρο τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν καθολική και δεν αφορούσε μόνο την πολιτιστική χρήση του χώρου. Έτσι, όπως φάνηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην κερκίδα δεν είχε γίνει ούτε υποτυπώδης συντήρηση, γεγονός που θα επέτρεπε στον Δήμο να παραδώσει το Θεατράκι για πολιτιστική χρήση, μετά από νέα συντήρηση όπως ήταν και ο αρχικός στόχος. Σημειώνεται, επίσης, πώς υπάρχουν ακόμη ανοιχτά αυλάκια στο πλαίσιο των ανασκαφικών εργασιών που έκανε η Αρχαιολογία.

Προβλήματα που διαπιστώθηκαν μετά από δύο χρόνια απουσίας

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκαν από τους αρμόδιους Πολιτικούς Μηχανικούς τα εξής (περιληπτικά) προβλήματα:

 • Υπάρχει οξείδωση όσο και διάβρωση σε πολλά εξωτερικά σημεία των χαλύβδινων διατομών. Η διάβρωση φαίνεται να είναι πιο εκτεταμένη σε σημεία συγκολλήσεων και σε βίδες όπου προφανώς στέκεται η υγρασία.
 • Σε πολλά σημεία οι βίδες έχουν χαλαρώσει και σε αρκετά σημεία έχουν ανοίξει.
 • Η έδραση των υποστυλωμάτων επί του εδάφους παρουσιάζει πρόβλημα, αφού κάποια εξ αυτών λόγω στων συστοδιαστολών της κατασκευής που είναι εκτεθειμένη, βρίσκονται στον αέρα.
 • Άλλα εδράζονται δίπλα στο χώμα στο πλάι του οποίου υπάρχουν χαντάκια λόγω εκσκαφής που πραγματοποίησε η αρχαιολογική υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου της. Σε περίπτωση κάποια ισχυρής βροχής υπάρχει περίπτωση το έδαφος αυτό να καθιζάνει.
 • Τα ξύλινα μαδέρια πάνω στο οποία γίνεται η μετακίνηση του πληθυσμού παρουσιάζουν στρέβλωση λόγω της άμεσες έκθεσης στο φυσικό περιβάλλον και πολλά από αυτά έχουν αποκολληθεί από την μεταλλική κατασκευή.

Όλη η παραπάνω παθογένεια της φέρουσας κατασκευής της κερκίδας, συνυπολογίζοντας και τη σπουδαιότητα αυτής λόγω της συνάθροισης του κοινού, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή δεν παρουσιάζει εν λόγω ή εν μέρει την απαιτούμενη για τα φορτία που βαστάζει και γενικά για τον προορισμό της ασφάλεια, ακόμη και αν ο Δήμος προχωρούσε σε εργασίες συντήρησης.

Η θέση του Δήμου Αρταίων

Μετά την αυτοψία και την σχετική Έκθεση Συμπερασμάτων, οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού, προχώρησαν στις εξής δηλώσεις:

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Σωτήρης Χρηστούλης:

«Πρώτα η ασφάλεια των δημοτών μας και των θεατών. Η επιθυμία ήταν ξεκάθαρη και οι προσπάθειες που κατέβαλε ο Δήμος για να έχει πρόσβαση η κοινωνία της Άρτας στο Θεατράκι του Κάστρου ήταν συνεχείς. Όμως, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και πολύ χειρότερη από αυτήν που περιμέναμε. Ύστερα, λοιπόν, από αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου αλλά και ιδιωτών Πολιτικών Μηχανικών που κλήθηκαν να γνωματεύσουν, η κερκίδα κρίνεται ακατάλληλη. Ακόμη και με τις παρεμβάσεις που είχε εξαρχής κατά νου να κάνει η Τεχνική μας Υπηρεσία. Η κερκίδα βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα, ένα γεγονός το οποίο δεν γνωρίζαμε και δεν θα παίξουμε με την ασφάλεια κανενός».

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νίκος Λιόντος:

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στόχος μας ως Δημοτική Αρχή, είναι οι χώροι πολιτισμού να είναι βιώσιμοι, ασφαλείς και ενταγμένοι στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας και των επισκεπτών. Σε αυτό τα θέματα δεν χωράνε δεύτερες σκέψεις. Βούληση της Δημοτικής μας Αρχής ήταν να μπει το Κάστρο στην ζωή μας, ως χώρος εκδηλώσεων και προσπαθήσαμε πολύ για αυτό. Παρόλα αυτά θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι δεν θα στερηθούν τις εκδηλώσεις που με πολύ μεράκι δημιουργήσαμε».

Με ποικίλες εκδηλώσεις θα εορταστούν και φέτος τα «Ελευθέρια», με την τιμή και τον σεβασμό που απαιτεί ο χαρακτήρας τους

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα «Ελευθέρια» για μικρούς κα μεγάλους, υποδεχόμαστε το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Αρταίων. Ένα πρόγραμμα που ετοίμασε ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με Φορείς και Συλλόγους το οποίο και αγκάλιασαν ιδιαίτερα.

Ο Δήμος Αρταίων, τιμά την Απελευθέρωση της Άρτας το 1881, με ένα ειδικά διαμορφωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα από τις 6 Ιουνίου, μέχρι και τις 12 Ιουλίου.

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νίκος Λιόντος, ανέφερε: «Για το φετινό καλοκαίρι ο Δήμος Αρταίων, έχει προγραμματίσει μία σειρά ποικίλων εκδηλώσεων, για το κοινό και σε συνεργασία με φορείς τους οποίους και ευχαριστούμε που στηρίζουν τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Σκοπός μας είναι, οι δημότες μας να  ψυχαγωγηθούν μένοντας στην πόλη τους».

 

Animasyros: Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων – Ένα μαγικό ταξίδι για τους μαθητές του Δήμου

Για δύο ημέρες (6/7 Ιουνίου) η Άρτα φιλοξένησε το «ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων». Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αρταίων και το «ANIMASYROS», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος για τα «Ελευθέρια».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Γεφύρι της Άρτας, με την συμμέτοχη μαθητών και μαθητριών της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας και του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων. Μέσα από δύο τρίωρες συναντήσεις με την ανιμέιτορ Μαρία-Λουκία Μητράκου, οι μαθητές γνώρισαν τις τεχνικές του Stop motion (φωτογράφιση) και των Cut-outs (χαρτοκοπτική) και δημιούργησαν την δική τους ταινία κινουμένων σχεδίων διάρκειας έως 60”, η οποία θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο.

«Προσφέρουμε μια καινοτόμα εκδήλωση η οποία απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας, με σκοπό μέσα από την τεχνολογία να γνωρίσουν τα παιδιά, την Πολιτιστική μας κληρονομιά, δημιουργώντας animation. Είναι η αρχή μια σειράς δράσεων, η οποίa ξεκίνησε με το γεφύρι μας και θa επεκταθεί σε όλα τα πολιτιστικά μας μνημεία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Λιόντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

ΑΔΑ: ΩΧ5ΚΩΨΑ-ΩΔΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 07-06-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 13067

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 172/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΣΛΩΨΑ-8Ν7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
 2. Την αριθ. 11269 / 18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
 3. Το από 25-05-2022 έγγραφο που υποβλήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 4. Την αριθ. 253/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΔΤΩΨΑ-3Μ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2) που ήταν να διενεργηθεί στις 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στο Περιβάλλον από τον Δήμο Αρταίων

«Φυσικά Μπορούμε»

Χρ. Τσιρογιάννης: «Το περιβάλλον μας χρειάζεται 365 ημέρες το χρόνο, για εμάς και τα παιδιά μας».

Ποδηλατογιορτή – Καθαρισμός Κορωνησίας – Δενδροφύτευση – Απελευθέρωση υδρόβιων πουλιών – ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Με σύμμαχο τους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, μικρούς και μεγάλους, ο Δήμος Αρταίων, ετοίμασε και διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ένα διήμερο εκδηλώσεων για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και Ποδηλάτου.

Έτσι, την Παρασκευή 3 Ιουνίου, με την συμμετοχή των Δημοτικών σχολείων της Ανέζας, των Κιρκιζατών και της Ράχης, των στελεχών της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου, αλλά και Υπαλλήλων του Δήμου, καθαρίστηκε η παραλία της Κορωνησίας αλλά και το μονοπάτι της. Παράλληλα, στην πλατεία πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πράσινου, δενδροφύτευση και καθαρισμός, ενώ η ΑΝΙΜΑ προχώρησε σε απελευθέρωση υδρόβιων πτηνών. Μια δράση η οποία ενθουσίασε ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές.

Οι δράσεις συνεχίστηκαν και την Κυριακή, 5 Ιουνίου, στο Παραποτάμιο Πάρκο με ποδηλατοβόλτα από μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες με την υποστήριξη του Ποδηλατικού Ομίλου Άρτας. Παράλληλα, τα στελέχη του Followgreen followgreen.gr/arta, έπαιξαν και διασκέδασαν με τα παιδιά μέσα από παιχνίδια που αφορούσαν την ανακύκλωση, ενώ τα παιδιά έμαθαν για την κομποστοποίηση και φύτεψαν τα δικά τους λαχανικά, τα οποία πήραν στο σπίτι για να δημιουργήσουν το δικό τους μποστάνι.

Τέλος, όσοι επισκέφτηκαν και συμμετείχαν στις δράσεις στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας έμαθαν για την αξία της επαναχρησιμοποίησης, δίνοντας ενδύματα, παπούτσια κ.α, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέδραμαν, βοήθησαν, συμμετείχαν στις περιβαλλοντικές μας δράσεις και έγιναν μέρος της προσπάθειας μας για ένα καλύτερο περιβάλλον. Το Περιβάλλον πρέπει να το προστατεύουμε όλο το χρόνο, ώστε οι δημότες και κυρίως τα παιδιά να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά και να αγαπούν την εθελοντική δράση. Αναμένουμε την έγκριση της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση πράσινων γωνιών ανακύκλωσης, μέσα από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα αλλά και την δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους που προχωρήσαμε στη αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με «έξυπνα» φωτιστικά, καθώς και δημοτικών οχημάτων με νέα φιλικά προς το περιβάλλον. Εφαρμόζουμε την διαλογή στην πηγή, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα, θα τοποθετήσουμε και τον καφέ κάδο ώστε πλέον στο συμβατικό κάδο να απορρίπτουμε τα εντελώς απαραίτητα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρογιάννης.

               

Σύσκεψη των Αυτοδιοικητικών της Ηπείρου στην Άρτα παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη

Χρ. Τσιρογιάννης: «Η συνεργασία και η μεθοδική δουλειά φέρνει πάντα αποτελέσματα προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών και των δημοτών μας».

Το Δημαρχείο της Άρτας επισκέφτηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου το απόγευμα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο Υπουργός, με την Αυτοδιοίκηση. Είχε προηγηθεί πρόσκληση του Δημάρχου Αρταίων  Χρήστου Τσιρογιάννη για ευρεία σύσκεψη των Αυτοδιοικητικών της Ηπείρου.

Το πολύ καλό κλίμα της συνάντησης, έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους προσκεκλημένους να τοποθετηθούν για τα θέματα που τους απασχολούν, με τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη να ακούει πολύ προσεκτικά δίνοντας απαντήσεις, ενώ δεσμεύτηκε για λύσεις. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης οι Αυτοδιοικητικοί έθεσαν στον Υπουργό τα εξής ζητήματα:

 • Την άμεση αναγκαιότητα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, σε Δήμους, ΔΕΥΑ και Υπηρεσίες Δόμησης
 • Την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των Δήμων μέσω ΚΑΠ και ΣΑΤΑ
 • Την πορεία υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
 • Την έκδοση Προσκλήσεων από Ταμείο Ανάκαμψης για έργα των Δήμων
 • Την Χρηματοδότηση των Δήμων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Την Διαχείριση των αδέσποτων ζώων
 • Την εύρεση εργατών γης για την συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων
 • Την αύξηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
 • Την στελέχωση και τους πόρους των Τμημάτων της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός επεσήμανε τη σημαντική στήριξη που έχουν λάβει τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις την χώρας μας από την παρούσα Κυβέρνηση, σε όλες τις διαδοχικές κρίσεις τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πατρίδα μας και υπενθύμισε ότι αυτό συνέβη χωρίς να διαταραχτεί το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε στο ακέραιο κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης, ο Πρόεδρος του  Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, ο Δήμαρχος Πρεβέζης Νίκος Γεωργάκος, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος, η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος, ο Δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς, ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Κονίτσης Νικόλαος Εξάρχου, ο Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, , ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων Κώστας Τράμπας, ο  Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης και Κοινωνικής Μέριμνας Ευαγγέλου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Ε Άρτας Αναστασία Σίμου – Τάσιου και Ιωάννης Κατέρης ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Άρτας Νίκος Σπύρου και Μέλη της.

Σε κλίμα κατάνυξης παραδόθηκε στην Μητρόπολη Άρτης ο νέος Kοιμητηριακός Ναός της Αναλήψεως

Με δαπάνες του Δήμου οι εργασίες ανέγερσης.

Με απόλυτη κατάνυξη και σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η λιτανεία της Ιερής Εικόνας της Αναλήψεως και ο πρώτος Εσπερινός στο Νέο Κοιμητηριακό Ιερό Ναό της Αναλήψεως, στους Αγίους Αναργύρους Άρτας, από τον Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλίνικο, χθες παραμονή της Αναλήψεως του Κυρίου.

Σε δήλωσή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη κ. Δήμαρχε κ. Τσιρογιάννη, αυτή την ιερή ημέρα που για πρώτη φορά δοξάζουμε το θεό σε αυτόν τον Ιερό Χώρο, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των πιστών της Άρτας, διότι ένας ναός μέσα σε ένα κοιμητήριο είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά για τους ανθρώπους. Η ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό σας κ. Δήμαρχε είναι πολύ μεγάλη και ευχαριστούμε όλη τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εύχομαι υγεία και δύναμη και με την δική σας συμβολή εύχομαι του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί ο Ναός».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε τo πρώτο κατασκευαστικό στάδιο του νέου Ι.Ν στους Αγίους Αναργύρους και παραμονή της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου τελέστη από το Μητροπολίτη μας κ. Καλλίνικο ο πρώτος εσπερινός. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή διότι η δημιουργία του ναού,  αφενός θα συμβάλλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου και αφετέρου, ήταν ένα αίτημα των κατοίκων που με ιδιαίτερή ευσέβεια καταφέραμε να υλοποιήσουμε. Πρόκειται για ένα χώρο που ο πόνος απαλύνεται μέσω της πίστης. Παραδώσαμε τον ναό προς χρήση στην Μητρόπολη Άρτας και με την συμβολή όλων των φορέων ευελπιστούμε του χρόνου τέτοια ημέρα να είναι ολοκληρωμένος».

Στον Εσπερινό και την λιτάνευση παρέστησαν μεταξύ άλλων, οι Αντιδήμαρχοι, Σωτήρης Χρηστούλης, Χριστόφορος Σιαφάκας, o Aστυνομικός Διευθυντής Άρτας, Γιώργος Βασιλείου, Εκπρόσωπος του Στρατοπέδου Άρτας, η Επικεφαλής της Παράταξης Δημοτική Αναγέννηση Τζένη Ταπραντζή και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Βασιλάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρταίων Αντώνης Καραμπίνας, ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Γιαννούλης, το Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Στέφανος Σπηλιάς, καθώς και δημότες και κάτοικοι της περιοχής των Αγίων Αναργύρων.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Αρταίων ανέλαβε και ολοκλήρωσε με Δημοτικούς πόρους τις εργασίες ανέγερσης (θεμελίωση, φέρον οργανισμός, κέλυφος, σκεπή) της πρώτης φάσης, του Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο, εμβαδού 125 μ2, προϋπολογισμού 262.000 ευρώ.