13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (85-90)

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
85.Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
86.Παράταση διάρκειας σύμβασης για τις υπηρεσίες τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων
87.Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»
88.Παράταση προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού »
89.Κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
90.Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημου Αρταίων 2022-2025.

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (85-90)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (78-84)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
78.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021.»
79. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την «Μισθοδοσία Δήμων και Νομικών προσώπων»..
80. Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Ωρίμανση έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων» από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
81. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων»
82. Εγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. Έτους 2020 γηροκομείου «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου»
83.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
84. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (78-84)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
Διοργάνωση διαδικτυακών αποκριάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2021 και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (68-76)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
68.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων, για τον εορτασμό της πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας
69.Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
70.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών , τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
71. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αρταίων» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου..
72. Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πραξη «Μελέτη και εφαρμογή πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
73. Εγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
74. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τεχνικων και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
75. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια περιπτέρου (λόγω θανάτου δικαιούχου), υπόχρεου Γκανιάτσα Πέτρο του Γεωργίου με ΑΦΜ 127666490, λόγω αποχώρησης- παραίτησης του υπόχρεου από το μισθωμένο περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία 24ης Ιουνίου στην Άρτα.
76. Έγκριση δικαιολογητικών για την εκπόνηση της πλήρους οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων” (OPEN MALL)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (68-76)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
67.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ(8) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-66)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
57.Ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)
58. Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Έργο βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής Τριγώνου με φυτεύσεις»» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020.
59. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
60. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ».
61. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ».
62. Παράταση των ήδη συναφθεισών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι συμπληρώσεως οκτώ(8) μηνών και τροποποίηση της αριθμ. 43/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διάρκεια πρόσληψης, οκτώ(8) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει και του αριθμ Πρωτ. 9755/8-2-2021 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
63. Υποβολή πρότασης για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων- Β’ κύκλος»
64. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
65. Καθορισμός προσόντων για την εγκριθείσα θέση πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο Αρταίων δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
66. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο Αρταίων

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-66)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (48-54)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
48.Εγκριση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 13/02-16/02/2021 στις ΤΚ. Ροδαυγής, Πιστιανών, Δαφνωτής, Σκούπας και Κορφοβουνίου.
49.Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ»
50.Ακύρωση της αριθμ.163/2020 (ΑΔΑ: 9060ΩΨΑ-ΒΒΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (δημοτική έκταση) εμβαδού 1.253,01 τ.μ., αριθμό κτηματολογίου (ΚΑΕΚ 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ., με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων , για χρήση νεροτριβή-νερόμυλου.
51.Ακύρωση της αριθμ. 163/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Καμπής.
52.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
53. Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου.
54.Εγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (48-54)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (47)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
΄Εγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,άρθρο 32 του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις)»,αριθμ. 6/2021 μελέτης ΤΥΔ.

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (47)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (38-46)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
38.-Έγκριση συνεργασίας –σύμπραξης για την ανάδειξη μελετητή της μελέτης με τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αρταίων»(OPEN MALL).
39.- Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΟ 7027 οχήματος ιδιοκτησίας Νικηφόρου Κολιού λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
40- Σύμβαση εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
41.- Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
42.- Εγκριση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν 23/1-26/01/2021 στις ΤΚ. Κορφοβουνίου , Πιστιανών και Παντάνασσας.
43.- Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως και 5 Ιουλίου 2021, Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου,, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
44.-Εγκριση ή μη πρακτικού εισαγωγής ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.
45.- Εγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων».
46.- Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (38-46)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-37)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
26.-Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΡΤΑΙΩΝ»
27.Έγκριση πρακτικού για τον ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021
28.Έγκριση πρακτικού για «Νέες τεχνολογικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια αποφυγής διασποράς του Covid-19»
29.-Έγκριση πρακτικού για την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής των Δημοτικών έργων.
30.-Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 (Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το Δήμο Αρταίων.
31.-Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.
32.-Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
33.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
34.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
35.- Διαγραφή τελών χρήσης πάγκου εντός της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Αρταίων, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων εν μέσω πανδημίας COVID-19 για την προστασία της δημόσιας υγείας ”
36.- Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου “«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
37.- Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεο Πήλιο Σπυρίδωνα του Γεωργίου με ΑΦΜ 105185436, λόγω ανάκλησης της εγκεκριμένης σύμβασης μίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, που βρίσκεται στην Περιφ. Οδό & Λέων Σπαή

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26-37)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (13-25)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
13.-Εγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β΄ φάση)
14.-Έγκριση πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων έτους 2020»
15.- Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»..
16.- Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους(μονιμοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ έτους»
17.- Έγκριση για την υπηρεσία «Νέες τεχνολογικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια αποφυγής διασποράς του Covid-19» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.
18.- Έγκριση πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια λιπαντικών έτους 2021 για τα οχήματα –μηχανήματα του Δήμου Αρταίων»
19.-Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας φρέσκου γάλακτος.
20.- Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
21.-Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος βενζινοκίνητου μάρκας Volkswagen Bora 1.6 AΠO THN ETAIΡΕΙΑ Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
22.-Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οικισμούς του Δήμου Αρταίων».
23.- Έγκριση μελέτης για το έργο “Ανάπλαση παραποτάμιας περιοχής στον Κάρδαμπο Σκούπας”
24.- Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή περιμετρικού τσιμεντένιου αύλακα νέας Βίγλας».
25.- Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου από οικισμό προς νεκροταφείο στην Τ.Κ. Χαλκιάδων »

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (13-25)