ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Η Iόνια Oδός δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Άρτα»

Με αφορμή την σημερινή παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού από την Άρτα έως την Αμφιλοχία ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ιόνια Οδός, ένα έργο –πνοής για την περιοχή μας έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα όλων και η σταδιακή ολοκλήρωσή της αίρει την οδική απομόνωση της Δυτικής Ελλάδας και φέρνει την Άρτα όλο και πιο κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Με την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους το οραματίστηκαν, το σχεδίασαν, το μελέτησαν, το προγραμμάτισαν, το δημοπράτησαν, το υλοποίησαν και το ολοκλήρωσαν.
Είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει ο νέος αυτός οδικός άξονας, τόσο σε αναπτυξιακό επίπεδο, αφού δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδύσεων με την κατασκευή και του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας, όσο και σε τουριστικό επίπεδο. Και αυτό καθώς δημιουργούνται διαρκώς νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση επισκεπτών και για την προβολή των ασύγκριτων πλεονεκτημάτων της Άρτας, όπως είναι τα πολιτιστικά και θρησκευτικά της μνημεία, ο κάμπος και τα προϊόντα της, η Κορωνησία και το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου, η Ροδαυγή, τα Τζουμέρκα κ.α.».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26-7-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 26 / 7 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 28924
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Βαθμός προτεραιότητας:
Πληροφορίες: Θόδωρος Ντέμσιας Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Τηλ.: 2681362155
Fax: 2681362253
E-mail: grammateiadsartas@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Τετάρτη 26-7-2017 και ώρα 15,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση της αριθμ. 409/2017 απόφασης Οικον. Επιτροπής η οποία αφορά
Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει της
εορτής του Δεκαπενταύγουστου
ΘΕΜΑ 2ο :Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
ΘΕΜΑ 3ο :Λύση της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΘΕΜΑ 4ο :Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 342/2017 απόφασης Δ.Σ Δήμου Αρταίων για την
επιχορήγηση της Φιλαρμονικής Συλλόγου Σκουφά

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για κοινωνικούς λόγους
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Λώλος
Κοινοποίηση:
• κ. Δήμαρχο
• Γενικό Γραμματέα
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Δ/ντές Τμημάτων
• Γραφείο Τύπου
• Μ.Μ.Ε.
• κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
II. Δήμαρχος
III. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2017 2018

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2017 – 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα 24-7-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 209

Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ

Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας

Τηλ. 26810 78840

Fax. 26810 75425

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2017

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 574-618 Α.Κ.
 5. Την αρίθμ. 60/2017 απόφασης του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 7384465Ν8Ξ-90Ε)
 6. Την αρίθμ. 61/2017 απόφασης του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (ΑΔΑ: ΩΠ33465Ν8Ξ-ΡΣΥ)

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής  έκτασης 4 στρεμμάτων, για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Πάρκ, η οποία αποτελεί τμήμα του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 2017.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο ΄΄ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ΄΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ώρα από 11 π.μ. έως 12 μ.μ..

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς τα 25.000,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και μέγιστη τιμή διάθεσης κάθε εισιτηρίου-μάρκας για τα παιχνίδια -θεάματα τα (2) δύο ευρώ με το ΦΠΑ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να καταθέσει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα καλύπτει τόσο τη συμμετοχή του στη δημοπρασία όσο και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, διαρκείας μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου χρήσης του χώρου – λήξη του συμφωνητικού –, ποσού  10.000,00 ευρώ. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία – πλην του τελευταίου πλειοδότη – αμέσως μετά την απόφαση του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «Διώνη», πληρ. Γεώργιος Μπόνιας Τηλ. 2681078840 & Fax 2681075425

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ

ΖΕΡΒΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2017 για τη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Στην είσοδο του Δημαρχείου Αρταίων έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αρταίων» στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» για τις κατωτέρω θέσεις:

 • ΠΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
 • ΠΕ/ΤΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
 • ΔΕ – ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
 • ΥΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
 • ΥΕ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
 • ΠΕ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Κοινωνικό Φαρμακείο)
 • ΠΕ/ΤΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κοινωνικό Φαρμακείο)

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Κατεβάστε εδώ τους πίνακες των αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2_2017

Εντός τριμήνου η πληρωμή μισθώματος για τις βοσκήσιμες γαίες

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει σε όλους τους κτηνοτρόφους στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία ότι, βάσει της Υ.Α. 1032/70098 (ΦΕΚ2390/14-7-2017, τεύχος Β΄), υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, εντός τριμήνου από την ενημέρωσή τους, από τον οικείο Δήμο.
Οι οφειλές από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2017. Μη καταβολή της οφειλής των ετών 2016 και 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018.

Επιλογή χώρου για τη μόνιμη στέγη του Μουσικού Σχολείου Άρτας και παραχώρηση λυόμενων αιθουσών από τις «ΚτΥπ»

Την ανάγκη εξεύρεσης μόνιμης λύσης για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας επισημαίνει ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Με σημερινές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος επεσήμανε πως το ζήτημα της μόνιμης στέγασης του Μουσικού Σχολείου Άρτας είναι στις πρώτες προτεραιότητες για τη Δημοτική Αρχή, καθώς πρόκειται για ένα σχολείο με ιδιαίτερο χαρακτήρα, το οποίο χρόνο με το χρόνο αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των μαθητών του.

Ο Δήμος Αρταίων βρίσκεται σε επικοινωνία με τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», οι οποίες είχαν ζητήσει από το Δήμο να υποδείξει πιθανά οικόπεδα στα οποία θα μπορούσε να κατασκευαστεί νέο Μουσικό Σχολείο.

Ο Δήμος με το υπ’ αριθμ 22648/19-6-2017 έγγραφό του πρότεινε τέσσερα (4) πιθανά οικόπεδα: στην θέση «πρώην ΕΠΑΣ» της Τ.Κ. Χαλκιάδων ως κτιριακή επέκταση σε οικόπεδο του Δήμου, σε οικόπεδο του Δημοσίου πλησίον της Μητρόπολης Άρτας, στο Στρατόπεδο Παπακώστα (ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) και σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο στον οικισμό Αγίων Αναργύρων. Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν τα εναλλακτικά σενάρια που χαρακτηρίζονται ως τα πιο βιώσιμα για την προτεινόμενη ανέγερση.

Μάλιστα, χθες, μετά από πρόσκληση του Δήμου Αρταίων, βρέθηκε στην Άρτα αρμόδιος μηχανικός από τις «Κτιριακές Υποδομές», ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία. Τα κριτήρια με τα οποία θα ληφθεί η απόφαση για την μόνιμη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας είναι τόσο η καταλληλότητα του χώρου, όσο και η αμεσότητα στην κατασκευή του νέου κτιρίου.

 

Στο μεταξύ και μέχρι να βρεθεί οριστική λύση για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου, αυτό που προέχει είναι η προσωρινή λύση για την εγκατάστασή του, καθώς με τον αριθμό των μαθητών να αυξάνεται διαρκώς, σε περίπτωση που και φέτος δεν καταστεί δυνατή η προσωρινή λύση των λυόμενων αιθουσών, τότε δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί το Μουσικό Σχολείο και οι μαθητές του για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχει ζητήσει, τόσο με επιστολές, όσο και με κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη των Κτιριακών Υποδομών να επιληφθούν άμεσα του θέματος, λόγω της σοβαρότητάς του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσικό Σχολείο Άρτας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009, παρουσιάζει μια εξαιρετική δυναμική στην αύξηση του μαθητικού του πληθυσμού, καθώς τη φετινή χρονιά είχε 242 μαθητές, ενώ την περίοδο 2009-2010 που ξεκίνησε τη λειτουργία του είχε μόλις 11. Σήμερα το Μουσικό Σχολείο Άρτας φιλοξενείται στη Φιλοθέη στο κτίριο της πρώην ΕΠΑΣ Φιλοθέης, σε δύο προκάτ αίθουσες εντός του αύλειου χώρου του Σχολείου, που αγοράστηκαν από το Δήμο Αρταίων, με ίδιους πόρους, καθώς και στο χώρο του πρώην Δημαρχιακού Καταστήματος της Δ.Ε. Φιλοθέης (πλησίον του Σχολείου), όπου έχουν διαμορφωθεί 11 μικρές αίθουσες –εργαστήρια μουσικών μαθημάτων και λειτουργούν ταυτόχρονα και υπηρεσίες του Δήμου σε ξεχωριστό χώρο.

Μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών για την προσωρινή λύση του προβλήματος. Έτσι:
> Από τις αρχές του 2016, όταν και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων από το Δήμαρχο έχουν αποσταλεί έγγραφα και έχουν γίνει επαφές με αρμόδια στελέχη.
> Τον Ιούλιο του 2016 ενημερώθηκε ο Δήμος ότι μπορεί να πάρει τις αίθουσες από την Κομοτηνή, κάτι που έγινε αποδεκτό, ωστόσο δεν κατέστη εφικτή η μεταφορά αφού ο Δήμος Κομοτηνής ζήτησε τις αίθουσες για δική του χρήση.
> Το Σεπτέμβριο του 2016 ενημερώθηκε ο Δήμος ότι υπάρχουν αίθουσες στο Μεσολόγγι, οι οποίες όμως μετά από αυτοψίες των μηχανικών του Δήμου κρίθηκαν ακατάλληλες.
> Τον Οκτώβριο του 2016 ο Δήμαρχος μετέβη στην Αθήνα και πήρε τη διαβεβαίωση ότι θα παραληφθούν αίθουσες από την Δυτική Αχαΐα, κάτι που επίσης δεν τελεσφόρησε.
> Μετά από έγγραφο του Δήμου, στις 16 Ιουνίου φέτος, προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. υπήρξε η ενημέρωση για διαθέσιμες αίθουσες στην περιοχή του Τυρνάβου, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει.

«Η στέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε όλοι πολύ σοβαρά. Σήμερα τα παιδιά και οι καθηγητές τους ταλαιπωρούνται κάνοντας μάθημα σε λυόμενες αίθουσες. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε ενσκύψει στο πρόβλημα και έχουμε προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι να βρεθεί οριστική λύση για την στέγαση του Σχολείου, να γίνει προμήθεια πέντε (5) λυόμενων αιθουσών, κάτι που εδώ και ένα χρόνο που πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατό. Έχουμε προτείνει στις Κτιριακές Υποδομές να γίνει μια προμήθεια νέων αιθουσών ώστε να λυθεί προσωρινά το θέμα. Σε ο, τι αφορά την μόνιμη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας τα κριτήρια με τα οποία θα ληφθεί η απόφαση είναι τόσο η καταλληλότητα του χώρου, όσο και η αμεσότητα στην κατασκευή του νέου κτιρίου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25-7-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 21/ 07 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 28352
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΤΡΙΤΗ 25-07-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου
2. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
3. Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Συντήρηση-Υποστήριξη-Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
5. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού TOURNATUR 2017
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου μηχανισμού εισόδου parking.
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης του Μονοπατιού Βίδρας
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες φυτοπροστασίας δένδρων
10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
11. Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
13. Έγκριση αποδέσμευσης ποσών
14. Σύνταξη όρων και καθορισμό κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Στο ΕΣΠΑ με 2 εκ. ευρώ η αποκατάσταση του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, το οποίο θα αποτελέσει πολυχώρο πολιτισμού και τουριστικής ενημέρωσης

Στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΣΠΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ εντάχθηκε η αναπαλαίωση και αξιοποίηση του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας.

Η αξιοποίηση του ιστορικού και διατηρητέου κτιρίου αποτελούσε όραμα της Δημοτικής Αρχής, το οποίο πλέον μπαίνει σε φάση υλοποίησης και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί στους συμπολίτες και στην Αρτινή κοινωνία ένα κτίριο κόσμημα, με πολύ μεγάλη ιστορία.

«Το Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας αποτελεί ένα κτίριο σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, καθώς έχει συνδέσει την παρουσία του με την νεότερη ιστορία της Άρτας. Με αυτό έχουν μεγαλώσει γενιές συμπολιτών μας. Το κτίριο στέγαζε υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων, Γραφείο Δημάρχου και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Φιλοξένησε 7 Δημάρχους της Άρτας από το 1960 έως το 2002. Η αξιοποίησή του έχει σαν στόχο να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα διατηρητέο, ιστορικό κτίριο δείγμα πολιτισμού της Άρτας, καθώς και να το αξιοποιήσουμε σαν ένα πολυχώρο για πολιτιστικές και τουριστικές χρήσεις, ενώ βάσει της διαθήκης του ευεργέτη Αλεξάνδρου Ζάρα θα δημιουργηθεί και Γραφείο Δημάρχου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρτινής καταγωγής ειδική Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευγενία Φωτονιάτα για την καθοριστική συμβολή της στην προσπάθεια αυτή» ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, κατά τη διάρκεια σημερινών δηλώσεων του παρουσία πρώην Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων που θήτευσαν στο χώρο του Ιστορικού Δημαρχείου και Προέδρων Πολιτιστικών Συλλόγων της Άρτας.

Το Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας έχει ανακηρυχθεί (με την υπ. αριθμ: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/20813/20-6-1988 Υπουργική Απόφαση) ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και πλέον το κτίριο βρίσκεται υπό την πλήρη κυριότητα του Δήμου μετά και την απόκτηση τμήματος του ισογείου και του υπογείου (με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο»).

Το Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας αποτελεί ένα νεοκλασικό κτίσμα του 19ου αιώνα το οποίο αποτελούσε αρχοντικό-οικία της εύπορης Αρτινής οικογένειας Ζάρα στο κέντρο της Άρτας. Στο ισόγειο αυτού λειτουργούσε το εμπορικό κατάστημα της οικογένειας. Ο Αλέξανδρος Ζάρας ανακηρύχθηκε Μέγας Ευεργέτης της Άρτας με την αριθμ 37/1957 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς όχι μόνο παρέδωσε τμήμα της οικίας του προκειμένου αυτή να γίνει Δημαρχιακό μέγαρο, αλλά κυρίως γιατί παρέδωσε οικόπεδο και χρηματοδότησε την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στο κέντρο της πόλης. Στη διαθήκη του παρέδωσε τμήμα του ακινήτου στο Δήμο Αρταίων με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για Δημαρχείο.

Από το 2002 όταν και κατασκευάστηκε το νέο Δημαρχείο, στην Περιφερειακή Οδό, το Ιστορικό Δημαρχείο εγκαταλείφθηκε. Πλέον, η Δημοτική Αρχή επεξεργάζεται συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιοποίησή του και την παράδοσή του και πάλι στην Αρτινή κοινωνία.

 

 

 

 

Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου εκτός προβολής καταστήματος στην πλατεία Βλαχέρνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή κοινόχρηστος χώρος εκτός προβολής καταστήματος, έκτασης 50τμ στην κεντρική πλατεία Βλαχέρνας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εξυπηρέτησης πελατών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 350,00 ευρώ ετησίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση  συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 35,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                   Χρήστος Τσιρογιάννης

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι της Τ.Κ. Αμμοτόπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, δημοτική έκταση 4 στρ. στη θέση Νεγρέσι ΤΚ Αμμοτόπου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ /στρέμμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: 80,00 Ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                           Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΝΕΓΡΕΣΙ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ