Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση Μακρόνησος της Τ.Κ. Αγ.Σπυρίδωνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για εκμίσθωση του αρ. 541 κληροτεμαχίου στη θέση «Μακρόνησος» της Τ.Κ. Αγ. Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12,10 ευρώ / στρέμμα ετησίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση  συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 17,55 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                     Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                  Τσιρογιάννης Κ. Χρήστος

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

Επιτάχυνση των διαδικασιών για τις μελέτες, ώστε να μην χαθούν οι πόροι για τα έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας της Άρτας

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πορεία υλοποίησης της μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασία της Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο ζητά ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, με επιστολή του στον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών Αντώνη Κοτσώνη.

Ο Δήμαρχος ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και ολοκλήρωσης των μελετών, ώστε τα χρήματα που είναι εγγεγραμμένα στο νέο ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν στα πλαίσια αυτού.

Η επιστολή κοινοποιείται στον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη, στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε, στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα, στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, στους βουλευτές Άρτας Βασίλη Τσίρκα και Γιώργο Στύλιο και στον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά.

Στην επιστολή, ο Δήμαρχος ζητά ενημέρωση για την πορεία στην οποία βρίσκεται η δημοπράτηση των Μελετών ωρίμανσης «Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο»» προϋπολογισμού ποσού 4.000.000,00 € (αρμόδια υπηρεσία Δ7) που είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ. Και αυτό, ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία ΥΜΕΠΕΡΑΑ για να παραμείνει το ποσό εγγεγραμμένο στην Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία για την διασφάλιση ποσών συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000,00 €.

Τέλος, ο Δήμος ζητά από τους βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο να συμβάλλουν στην διατήρηση του ποσού των 15.000.000,00€ που έχει δεσμευτεί για την αντιπλημμυρική προστασία της Άρτας στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, αλλά και το υπόλοιπο των ποσών 20.600.000,00 € αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 47.400.000,00 με αρμόδιο το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, καθώς στη συνέχεια θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτοί οι πόροι να εξασφαλιστούν ξανά.

 

Συνάντηση με μέλη Κινηματογραφικών Ομάδων, για τη λειτουργία του Σινέ Ορφέας

Συνάντηση με τα μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης Άρτας και της Κινηματογραφικής Ομάδας Άρτας ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ, που και φέτος το καλοκαίρι πραγματοποιούν σε συνεργασία με την ΑΔΑΕ-ΟΤΑ του Δήμου Αρταίων κινηματογραφικές προβολές στο θερινό Σινέ Ορφέας είχε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρέστησαν και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Παιδείας Χριστόφορος Σιαφάκας και ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ Κώστας Ζέρβας, αντηλλάγησαν απόψεις για την αύξηση του αριθμού των κινηματογραφικών προβολών, αλλά και για την ανάπτυξη και περαιτέρω αξιοποίηση του Σινέ Ορφέας, ώστε αυτό να αποτελέσει θερινό στέκι των απανταχού ταινιόφιλων της περιοχής μας.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή από πέρυσι έχει επαναλειτουργήσει μετά από χρόνια το Σινέ Ορφέας, μια πρωτοβουλία που και φέτος έχει βρει ιδιαίτερη ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας.

Οι ταινίες που θα προβληθούν στη συνέχεια είναι:

 • 18 Ιουλίου, “Η Μεγάλη Χίμαιρα” (Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας)
 • 20 Ιουλίου, “I Daniel Blake” (Κινηματογραφική Ομάδα Άρτας ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ)
 • 25 Ιουλίου, “Ο Μεγάλος Δικτάτωρ” (Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας)
 • 27 Ιουλίου, “Quo Vado” (Κινηματογραφική Ομάδα Άρτας ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ)
 • 3 Αυγούστου, “Divines”, (Κινηματογραφική Ομάδα Άρτας ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ)

 

Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί με ιδιαίτερη επιτυχία από πλευράς ανταπόκρισης του κόσμου οι ταινίες:

 • Captain Fantastic (Κινηματογραφική Ομάδα Άρτας ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ)
 • Νευρικός Εραστής (Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας)

Τελικά, η λειτουργία του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο δεν αντίκειται στις χρήσεις γης του ΓΠΣ Άρτας

Στην απόφαση ότι η λειτουργία του ΞΕΝΙΑ Άρτας ως ξενοδοχείο, στο χώρο που βρίσκεται, δεν αντίκειται στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Άρτας καταλήγει η Ειδική Επιτροπή του Αρ. 152 (Ν.3463/06) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Με αυτή την απόφαση δικαιώνεται ο Δήμος Αρταίων, ο οποίος προσέφυγε κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά τη σχετική προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων Λίτσας Κιτσαντά, Στέφανου Παπακίτσου και Άγγελου Ξυλογιάννη. Μάλιστα, η απόφαση είναι ομόφωνη και άγεται στην κρίση ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας δεν ελήφθη νόμιμα και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί».

Υπενθυμίζεται, πως στις 18 Ιανουαρίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία –των τριών από τις πέντε παρατάξεις- την αξιοποίηση ως ξενοδοχείο του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της Άρτας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η παράταξη «Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή» ισχυριζόμενη πως η απόφαση αυτή αντίκειται στις χρήσεις γης (κάτι που τελικά απορρίφθηκε όπως αναφέρεται πιο πάνω). Άρα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων με αριθμό 6/18-1-2016 ελήφθη νόμιμα.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή το ΞΕΝΙΑ βρίσκεται μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Άρτας, το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) σε συνεδρίασή του στις 7 Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε αρνητικά για τη δημιουργία ξενοδοχείου.

«Είχαμε εκφράσει την άποψη ότι η λειτουργία του χώρου ως ξενοδοχείο θα αποτελούσε την πιο συμφέρουσα και αξιόπιστη λύση για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Δυστυχώς, το ΚΑΣ είχε άλλη άποψη. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, πάνω απ’ όλα, είναι να μην μείνει και άλλο διάστημα κλειστό το ΞΕΝΙΑ, για αυτό θα εξετάσουμε άμεσα κάθε δυνατή χρήση του» ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης στην σχετική ενημέρωση που έκανε για το θέμα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων στην τελευταία του συνεδρίαση. Ο νέος Οργανισμός είναι διαρθρωμένος με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στο Δήμο Αρταίων τα τελευταία χρόνια, με τους πόρους από το κράτος να έχουν κοπεί έως και 75% περίπου και με το ανθρώπινο δυναμικό να έχει μειωθεί περίπου έως 25%, λόγω συνταξιοδοτήσεων και περιορισμού στις προσλήψεις.

Την εισήγηση έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων Ηλίας Σερβετάς, ο οποίος υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως ο νέος Οργανισμός έχει αναπτυξιακό και σύγχρονο χαρακτήρα και επιφέρει καλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο νέος Οργανισμός σχεδιάστηκε, τόσο βάσει του προηγούμενου, αλλά και του πρότυπου της ΕΕΤΑΑ, όσο και με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Αρταίων, μετά την εμπειρία που υπάρχει, ύστερα από τρία χρόνια στη διοίκηση του Δήμου.

Η νέα διάρθρωση των Υπηρεσιών έχει ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Γενικός Γραμματέας
 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας
 4. Νομική Υπηρεσία
 5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη
 7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

Α) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Απασχόλησης

Β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Γ) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Διεύθυνση Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Β) Τμήμα Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης

Γ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Αποκομιδής, Διαχείρισης  Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Β) Τμήμα Πρασίνου

Γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

 1. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Χωροταξίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού

Β) Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου

Β) Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Γ) Τμήμα Ταμείου

Δ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων και Μελετών

Β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Γ) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων

Δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

 1. Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Ανανέωσε ο Δήμος Αρταίων τις συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα

Στην ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, οι οποίες είχαν λήξει πρόσφατα, προέβη ο Δήμος Αρταίων, μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το βράδυ της Παρασκευής, στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.

Η ανανέωση των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε μετά τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με γνώμονα ότι δεν περισσεύει κανείς εργαζόμενος στο Δήμο Αρταίων και ιδιαίτερα όταν το αντικείμενο εργασίας αφορά τον ευαίσθητο τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Να σημειωθεί πως η απόφαση αφορά την ανανέωση των συμβάσεων, μέχρι 31 Μαρτίου 2018, σε 19 εργαζομένους.