Επαναληπτικές Δημοπρασίες για την εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και εκτάσεων

Ο Δήμος Αρταίων θέτει σε επαναληπτική  πλειοδοτική δημοπρασία την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων, Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων, της Δ.Ε. Αμβρακικού, της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) Σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)Σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) Σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) Σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) Σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) Σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) Σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) Δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) θέση «Νησί»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) Σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο»

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. .(αρ.κληρ.403) θέση «Γκαμήλες».

Επίσης, σε πλειοδοτική δημοπρασία τίθενται τα δημοτικά καταστήματα (με αριθ. 11 & 12) στην πλατεία Αγ. Αναργύρων, καθώς και το κατάστημα αρ. (3) της Δημοτικής Αγοράς για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημέρα, ώρα και τοποθεσία των δημοπρασιών ανατρέξτε στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας (Προκηρύξεις).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την  υπ΄ αριθμ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΠΗΔ46ΨΖΣΠ-ΖΧ4), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020  για  την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ” (ΟΠΣ 5002212).

Υπενθυμίζουμε ότι στο Δήμο Αρταίων το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης βρίσκεται σε λειτουργία από το 2012.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020  (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα  (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος),

με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΔΒΜ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ

Από Τρίτη 23 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου η διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του Επισιτιστικού Προγράμματος (ΤΕΒΑ)

Διανομή τροφίμων (τυρί φέτα και νωπού κοτόπουλου) για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αρταίων από Τρίτη 23 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου από τις 8:00 το πρωί έως στις 12:00 το μεσημέρι.

Η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημέρα προσέλευσης, για την αποφυγή συγχρωτισμού, ενώ είναι απαραίτητο, οι δικαιούχοι να τηρούν τους κανόνες ατομικής προστασίας (γάντια και μάσκες).

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος, θα παραλάβουν τα τρόφιμα με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ τους.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα τρόφιμα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την σωστή οδηγική συμπεριφορά από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αρταίων

Εγκαινιάστηκε σήμερα και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την σωστή οδηγική συμπεριφορά από τον Δήμο Αρταίων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αστυνομία σχεδίασε και εκτύπωσε φυλλάδια προειδοποιητικής σήμανσης, τα οποία θα ξεκινήσουν να μοιράζονται στους οδηγούς της πόλης.

Στόχος, είναι η ενημέρωση όλων αναφορικά με θέματα παρκαρίσματος (πεζόδρομοι, ράμπες Αμεα, διαβάσεις πεζών, κ.α).

Όσοι δημότες είχαν παρκαρισμένα τα οχήματά τους πάνω σε διαβάσεις, σε στάσεις Α.ΜΕ.Α κ.α, ήρθαν αντιμέτωποι με μία αρχικά «δυσάρεστη έκπληξη», βρίσκοντας επάνω κλήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία. Οι κλήσεις όμως αυτές ήταν στην ουσία προειδοποιητικά σημειώματα, τα οποία έμοιαζαν με τις κοινές κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τα σημειώματα που έμοιαζαν με έντυπο κλήσης, μοιράστηκαν σε μηχανάκια και αυτοκίνητα, αναγράφοντας πάνω την παρακάτω προειδοποίηση:

«Τη φορά αυτή δεν θα σου κόψουμε κλήση. Την επόμενη φορά όμως που θα παρκάρεις στον πεζόδρομο, σε διαβάσεις πεζών, και σε θέσεις Α.ΜΕ.Α, θα σου επιβληθεί το πρόστιμο. Βοήθησε και εσύ να ζήσουμε όλοι καλύτερα».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Καθημερινότητας, Παντελής Κωλέτσος δήλωσε:

«Σε μία πόλη που χρησιμοποιεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό το δίκτυο πεζοδρόμων, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να σέβεται τους κανόνες και να βοηθάει στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.

Θέλουμε την ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση των δημοτών μας σε θέματα οδικής συμπεριφοράς, για αυτό το λόγο, τοποθετήσαμε στάσεις ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης και κοινόχρηστα ποδήλατα έξω από το Δημαρχείο για να προτρέψουμε τους δημότες να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι στάσεις Α.ΜΕ.Α, οι ράμπες, τα πεζοδρόμια και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι ελεύθεροι». 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό » .
2.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
3.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
4.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική και προσωρινή παραλαβή έργων.
5.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
6.Έγκριση ορισμού της εταιρείας με την επωνυμία “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”
7.Έγκριση περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ’)

 

ΑΔΑΜ: 20PROC006893894                                                       ΑΔΑ: 64ΨΛΩΨΑ-Β98

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 19-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.:  12136

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ’)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 12868 / 12-06-2019 (ΑΔΑM: 19PROC005097629) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών στο Δήμο Αρταίων.
 2. Την αριθ. 7158 / 08-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006541625) διακήρυξη 2ου επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ομάδα Γ’ των υλικών.
 3. Το αριθ. 2150/Β3/519 – 14/04/2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 4. Την αριθ. 189 / 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ν5ΠΩΨΑ-ΜΧ0) περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Γ’ των υλικών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια εξοπλισμού για την «δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ’)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  8.928,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές των διαγωνισμών που προηγήθηκαν.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5021737Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ1551. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 60-7326.001 «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (ΕΣΠΑ) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510020). Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  29-06-2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 93688  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39295100-7, 39113400-1, 39522130-7 και 39224340-3.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της ομάδος για την οποία κατατίθεται.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ Γ’

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

                        

 

 

 

                                     

                                   ΑΔΑ: ΩΕΧΗΩΨΑ-ΚΨΧ      

Άρτα 18 Ιουνίου 2020      

Αριθ. πρωτ.: 12024

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 27/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2018.
 7. Την αριθ. 117/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ισόγειο κτίριο εμβαδού 34,68 τ.μ. (κατ-τα με αρ. 11 &12) στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων.
 1. Την αριθ. 162/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων και καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση Ισόγειο κτίριο εμβαδού 34,68 τ.μ. (κατ-τα με αρ. 11 &12) στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων.
 2. Την αρ.8840/11-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων
 3. Την αρ.8946/12-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ2Α0ΩΨΑ-ΓΙ4) Περίληψη Διακήρυξης
 4. Την αρ.210/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΟΩΨΑ-Ψ9Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 26-05-2020 άγονο πρακτικό δημοπρασίας
 5. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (11 & 12)  στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 13:45 π.μ έως 14:00 π.μ.  ως εξής:

Ισόγειο κτίριο-κατάστημα, συνολικού  εμβαδού 34,68 τ.μ. [κατ/μα αρ.(11) εμβαδού 17,34 τ.μ. και κατ/μα αρ.(12) εμβαδού 17,34 τ.μ.] στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  130€/μήνα για τα καταστήματα με αρ.(11 & 12), της πλατείας Αγίων

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 156€ για το ισόγειο κατάστημα με αρ.(11 &12) που βρίσκεται στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                  

 

                                                                            Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ ΩΕΧΗΩΨΑ-ΚΨΧ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

ΑΔΑ: Ψ8Ψ2ΩΨΑ-9ΨΒ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα 18 Ιουνίου 2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 12017/2020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων.
 7. Την αριθ. 116/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμ. 6 της Δημοτικής Αγοράς με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία
 8. Την αριθ. 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων και καθορισμό κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση καταστήματος με αριθμ. (3) εντός της Δημοτικής Αγοράς για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 9. Την αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων
 10. Την αρ. 8953/12-05-2020 (ΑΔΑ: 96Λ4ΩΨΑ-8Α9) Περίληψη Διακήρυξης
 11. Την αρ. 211/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Χ2ΩΨΑ-63Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 26-05-2020 άγονο Πρακτικό δημοπρασίας
 12. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση του καταστήματος αρ. (3) της Δημοτικής Αγοράς  για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις  25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30 π.μ έως 13:45 π.μ.

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 255,00 € / μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 306,00 ευρώ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου έχει αναρτηθεί και η αρ. 8884/12-05-2020 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου..

 

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                                        

 

 

                                                                                    Χρήστος Τσιρογιάννης

 

2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ Ψ8Ψ2ΩΨΑ-9ΨΒ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

                                                                                                              ΑΔΑ: Ψ6Φ4ΩΨΑ-ΘΝΗ

                                                                                       Άρτα18/06/2020

                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου 12010/2020                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών           
Τμήμα Εσόδων
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 12244/24-05-2018 απόφαση  Δημάρχου περί «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 9989/03-05-2018 απόφασης περί ΄΄Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων΄΄».
 7. Το άρθρο 196 του ν. 4555/2018 (Α΄133) που τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) που αφορούν στην παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των δήμων και ειδικότερα, ως προς το άρθρο 192 του ΚΔΚ, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα υπεκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων τόσο για τις μελλοντικές όσο και για τις ενεργές κατά τη δημοσίευση του νόμου συμβάσεις.
 8. την αριθμ. 115/2020 απόφαση του Δ.Σ με την οποία αποφάσισε την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
 9. την αριθμ. 167/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης

όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-

δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της

ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και

προφορική δημοπρασία.

 1. την αριθμ. 167/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής περί σύνταξης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των

αγροτικών (σχολικών-   δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της

ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με

πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.

 1. Την αρ. 9019/13-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης
 2. Την αριθμ. 9038/13-5-2020 (αδα: 6ΗΟΝΩΨΑ-ΓΞΩ) Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων , η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

 1. Την αρ. 213/2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔΩΨΑ-ΚΚΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα από 28-05-2020 πρακτικά δημοπρασιών για  την εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης
 2. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας, της αριθ. /14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων, Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων, της Δ.Ε. Αμβρακικού ), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) θέση «Νησί»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες»

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο»

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. .(αρ.κληρ.403) θέση «Γκαμήλες»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 09:00 με 09:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. «Αραμπάδες» ώρα 09:15 με 09:30

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 09:30 με 09:45

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 09:45 με 10:00

Τ.Κ. Ράχης

3) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 10:00 με 10:15

4) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 10:15 με 10:30

5) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 10:30 με 10:45

6) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 10:45 με 11:00

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 11:00 με 11:15

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 11:15 με 11:30

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 11:30 με 11:45

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. «Μεσσαριά Χανόπουλο» ώρα 11:45 με 12:00

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) δημοτ. έκταση(αρ.κληρ.422) εμβαδ.3,5 στρ. θέση «Νησίι»  ώρα 12:00 με 12:15

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.1203)εμβαδ.3,5στρ.θέση «Τσιβίκιαι» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση « Καμάρες » ώρα 12:30 με 12:45

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961 στρ. θέση « Ράχες » ώρα 12:45 με 13:00

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» ώρα 13:00 με 13:15

Τ.Κ. Καλαμιά

1)δημοτ.έκταση(αρ.κληρ.403)εμβαδ.5,5στρ.θέση«Γκαμήλες»ώρα 13:15 με 13:30

        Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 12,40€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκτ.(αρ.κληρ.436)εμβαδ.14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» τιμή εκκ 34,25€/στ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτ. έκταση εμβαδ.10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 15,96€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδ.7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 24,08€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολ. έκταση εμβαδού  7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 20,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 26,00€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδ. 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 20,08€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολ.κλήροςεμβαδ.12,866στρ.θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνηση 9,68€/στρ

2)σχολ.κλήροςεμβαδ.2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 16,08€/στ

3)δημοτ. έκταση εμβαδ.4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 21,28€/στρ

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) «Νησί» τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

2) Σχολική έκτ. εμβαδ. 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) «Τσιβίκια τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» τιμή εκκίνησης 24,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδ.6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» τιμή εκκίνησης 24,00€/στ

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 24,80€

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβδ.14,25στρ.«Αραμπάδες»ποσό εγγύηση 48,80€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ποσό εγγύησης 16,42€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 17,76€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 15,37€

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης  26,00€

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης 7,28€

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 4,76€

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 58,23€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδ.12,866στρ.  «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 12,45€

2)σχολ.κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 3,22€

3)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 9,71€

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.422)θέση «Νησί» ποσό εγγύησης 3,39€

2) Σχολική έκτασ εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203)θ «Τσιβίκια ποσό εγγύησης 3,39€

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» ποσό εγγύησης 24,44€

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» ποσό εγγύησης 11,91€

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση«Παλιομέτοχο» ποσό εγγύησης 15,60€

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» ποσό εγγύησης 18,04€

  

 Η παρούσα επαναληπτική Περίληψη διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται (αναλογικά) πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Επίσης η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη Θα αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα είναι αναρτημένη και η αριθ. 9019/13-05-2019 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου  και Φιλοθέης .

Αντίγραφα της παρούσας επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

          

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                 

              

                                                                    ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ Ψ6Φ4ΩΨΑ-ΘΝΗ)

Τρέχουμε, δηλώνουμε τα αποτελέσματα σε εφαρμογή app και ενισχύουμε οικονομικά τα νοσοκομεία της χώρας μας

Σε μία ακόμη δράση άθλησης και αλληλεγγύης συμμετέχει ο Δήμος Αρταίων, προσκαλώντας όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος. Ο λόγος για το Virtual SNF Run, όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στον αγώνα όπου αυτοί επιθυμούν, να δηλώσουν στην εφαρμογή τα αποτελέσματά τους και ταυτόχρονα, να ενισχύσουν οικονομικά τα νοσοκομεία της χώρας μας.

Η πρωτότυπη αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα δράση, πραγματοποιείται με την αγαστή συνεργασία του Συλλόγου Δρομέων Άρτας, τους οποίους ο Δήμος ευχαριστεί θερμά για την γενικότερη συμβολή τους στα δημόσια πράγματα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την δράση:

Στον εξ αποστάσεως αγώνα Virtual SNF Run, μπορείτε να επιλέξετε ποια ημέρα θα τρέξετε τη δική σας διαδρομή 5 χιλιομέτρων έως την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 και να δηλώσετε τα αποτελέσματά σας στην εφαρμογή του αγώνα.

Σε αυτόν τον αγώνα, εσείς αποφασίζετε πού θα τρέξετε. Στο πάρκο της πόλης, στους δρόμους του χωριού, ή και γιατί όχι στον διάδρομο, στον κήπο, στη βεράντα και στις σκάλες του σπιτιού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στον αγώνα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Virtual SNF Run | 15 – 21 Ιουνίου.

Στην αγορά ενός νέου απορριμματοφόρου οχήματος προχώρα ο Δήμος Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 148.800 ευρώ. Η δαπάνη αγοράς του οχήματος θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα που διαθέτει ο Δήμος Αρταίων www.arta.gr και στην κατηγορία προκηρύξεις.