ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΨΓΛΨΩΨΑ-ΕΞΦ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα: 09-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          
Αρ. Πρωτ.: 14890
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 4.999,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 43323000-3

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 20-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΤΛ

 

Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 ώρα 12:00 μ.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 ώρα 12:00 μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Βλαχερνών και Δ.Ε. Αρταίων»
2.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
3.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες« Αποψίλωσης και καθαρισμού περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για πρόληψη πυρκαγιών » έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας για την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Πολιτικούς Φορείς και την Πρυτανεία να πάρουν θέση για το θέμα

Με 24 τακτικά θέματα και με 6 εκτός ημερήσιας διάταξης, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων.

Το Σώμα απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της άμεσης λειτουργίας του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας, ύστερα και από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου τα οποία αναφέρουν την δημιουργία παρόμοιου πάρκου στα Ιωάννινα, μετά και από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Όπως ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, η λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου με έδρα την Άρτα, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για όλο τον Νομό, δίνοντας ώθηση στη Γεωπονική Σχολή της Άρτας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, καθώς και στην διασύνδεση και ανάπτυξη του Πρωτογενή τομέα και του τομέα της Μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων της Άρτας και όχι μόνο.

Ο Δήμαρχος Αρταίων ήταν ξεκάθαρος στην εισήγησή του, τονίζοντας ότι “η άμεση λειτουργία του Πάρκου είναι μια δίκαιη απαίτηση των Αρτινών. Το θέμα έχει ωριμάσει σε επίπεδο δεσμεύσεων στην τοπική κοινωνία και κανείς δεν δικαιούται να ξεχνάει προσπάθειες και υποσχέσεις προηγούμενων ετών.

Πρέπει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να συμπεριφέρεται ως Πανεπιστήμιο Ηπείρου. Δεν δέχομαι να δημιουργηθεί στα Γιάννενα Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας και εδώ κάτι άλλο. Στα Γιάννενα να γίνει κάτι το οποίο να συνάδει με την περιοχή το ίδιο για την Ηγουμενίτσα για την Πρέβεζα και ούτω καθεξής. Δεν πρέπει να ρίξουμε καθόλου νερό στο κρασί μας”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε:

  • Την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην περιοχή της Άρτας.
  • Καλεί τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πάρκου παραχωρώντας κατά χρήση, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έκταση στην περιοχή των Κωστακιών πλησίον των εγκαταστάσεων της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4559/2018.
  • Να προχωρήσει η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία του Πάρκου και τη συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  • Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραβρεθούν  ο Πρύτανης , η Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου και οι πολιτικοί φορείς τόπου, να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τις ενέργειες Ίδρυσης του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.
  • Τη λειτουργία εντός του Πάρκου 1) Κέντρου Καινοτομίας Κρέατος 2) Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και 3) Κέντρου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.
  • Ζητά την άμεση χρηματοδότηση από τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Ηπείρου για τα απαραίτητα έργα και υποδομές για τη δημιουργία και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου.
  • Την παροχή στήριξης καθώς και κάθε δυνατή βοήθεια και την χρηματοδότηση από το Δήμο Αρταίων με το ποσό των 100.000,00€, για τις απαιτούμενες ενέργειες εκκίνησης, της δημιουργίας του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της Παράταξης «Δημοτική Αναγέννηση»,  κα. Τζένη Ταπραντζή, ανέφερε πως “Διαφωνούμε με τις οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορούν να υποβαθμίσουν την Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου, η οποία σχολή ήταν ένα αίτημα των Αρτινών δημοτών μας, καθώς επίσης και δίπλα στις σχολές να υπάρχουν τα αντίστοιχα Πάρκα. Το Πάρκο ανήκει στην Γεωπονική Σχολή, υπάρχουν τα στρέμματα, υπάρχει η γνώση γατί να μην γίνει; στηρίζουμε την προσπάθεια του Δήμου και η διεκδίκηση μας θα πρέπει να είναι ακόμη πιο δυναμική. “

Ενώ στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της Παράταξης «Πολίτες με Όραμα», Γιώργος Μπαλάγκας δήλωσε: “Είμαστε δίπλα και στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή του Δημάρχου. Θα πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ήπειρος δεν είναι μόνο τα Γιάννενα. Θα πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις γατί έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και μπορούμε να ανταποκριθούμε στην δημιουργία του Αγροδιατροφικού Πάρκου. Αυτό το δικαιούμεθα και το απαιτούμε”.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Στράτος Καλλώνης τόνισε πως το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να στηρίξουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλοι οι αρμόδιοι Φορείς. “Να προχωρήσουμε σε δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο και να παρευρεθούν ο Πρύτανης, η Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου αλλά και όλοι οι Φορείς του τόπου μας και να πάρουν θέση για το θέμα. Όλη η γνώση πρέπει να λειτουργήσει προς των συμφέρον των αγροτών αλλά και στην αξιοποίηση του Πρωτογενούς μας Τομέα.”

Η επικεφαλής της Παράταξης «Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή», Λίτσα Κιτσαντά, στην δική της τοποθέτηση ανέφερε χαρακτηριστικά: “Στηρίζουμε και άμεσα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για το θέμα που αφορά το Αγροδιατροφικό Πάρκο. Φοβάμαι και συμμερίζομαι την ανησυχία του Δημάρχου στο ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, οι οποίες μεθοδεύονται από την πλευρά της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου και αφορούν το μέλλον των σχολών που βρίσκονται στην Άρτα γενικά. Πρέπει να γίνει συνάντηση με την Πρυτανεία να υπάρξει ορθή και κάθετη άποψη ότι στην Άρτα δεν θα φύγει ποτέ και καμία σχολή, τα τμήματα θα ενισχυθούν, ενώ το Πάρκο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Το Πάρκο που σχεδιάζουν στα Γιάννενα δεν πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά στα δικά μας σχέδια.”

Για το συγκεκριμένο τοποθετήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος και οι Αντιδήμαρχοι, Χριστόφορος Σιαφάκας, Γιώργος Πανέτας, Παντελής Κωλέτσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Μιχάλης Κοτσαρίνης, ενώ σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τα όσα ανέφερε η εισήγηση του Δημάρχου για την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην περιοχή της Άρτας.

Συνάντηση εργασίας Δημάρχου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚτΥπ Α.Ε) κ. Αθανάσιο Γιάνναρη

Ξεκινούν οι μελέτες για το νέο Μουσικό Σχολείο Άρτας και τα 4 νέα Νηπιαγωγεία.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την Άρτα, εντάσσεται και η συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚτΥπ Α.Ε) κ. Αθανάσιο Γιάνναρη. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Γιώργος Πανέτας, και η Διευθυντήρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων Σοφία Γρύλλια.

Τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα σχολικών κτιριακών υποδομών, στα οποία ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτενής συζήτηση για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Μουσικού Σχολείου, την κατασκευή 4 νέων νηπιαγωγείων στο Δήμο, την βελτίωση των σχολικών κτιριακών υποδομών σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης, πυρασφάλειας, τοποθέτησης αλεξικέραυνων, απομάκρυνσης στοιχείων αμιάντου, στατικής επάρκειας των κτιρίων, κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί, πως προκειμένου να “τρέξουν” πιο γρήγορα οι διαδικασίες ο Δήμαρχος Άρτας δήλωσε την πρόθεσή του να αναλάβουν τις μελέτες για το νέο κτίριο του Μουσικού Σχολείου, καθώς και τις αντίστοιχες για την κατασκευή των τεσσάρων νηπιαγωγείων σε Καλαμιά, Καμπή, Γραμμενίτσα και Αγίους Αναργύρους.

Η πρόταση του Δημάρχου έγινε αποδεκτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γιάνναρη, ο οποίος εξήρε τις προσπάθειες του Δήμου να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων και όχι μόνο στην διαπίστωση αναγκών.

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (254-267)

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 6η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
254.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
255.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου«Ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων».
256.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
257.Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»
258.Έγκριση πρακτικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
259.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά μετακινήσεις υπαλλήλου , αιρετών και μέλους επιτροπής τουριστικής προβολής Δήμου στην έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο
260.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Τσιατσούλη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
261.Έγκριση της με αρ. κατάθεσης 22/1.7.2020 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 94/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»
262.Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού στον υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Τσιατσούλη.
263.Έγκριση για απευθείας αναθέσεις από την αρμόδια Επιτροπή για την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων ανά περίπτωση και είδος βλάβης σε αντίστοιχα συνεργεία.
264.Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)», προϋπολογισμού 211.290,32€ (χωρίς ΦΠΑ).
265 Σύναψη νέας σύμβασης με την εταιρεία Vodafone.
266 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε
267.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (254-267)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (243-253)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
243.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
244.Έγκριση σύναψης δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών, ΚΑ: 70-6262.006, ποσού 14.945,10 €»
245.Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων
246.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
247Έγκριση της μελέτης «Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με το Δίκτυο Ύδρευσης ».
248.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 193/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
249.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)» με Συστημικό αριθμό “90273”στο ΕΣΗΔΗΣ
250.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορων διακήρυξης για «Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού»
251.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας κάδων απορριμμάτων 2020
252.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 231/2020 απόφασης «Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 21.309,38 €»»
253.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 229/2020 απόφασης « Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (243-253)

Άνοιξε τις πόρτες του ο Δημοτικός θερινός κινηματογράφος «Ορφέας»

Χρήστος Τσιρογιάννης: “Πιστεύουμε στις κοινωνικές συμμαχίες στην πόλη μας και ο τρόπος λειτουργίας του Ορφέα είναι μια απόδειξη κοινωνικής συμμαχίας”.

Η εμπειρία του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «Ορφέας», που αποτελεί μια όαση στην πόλη το καλοκαίρι, είναι πια γεγονός. Χθες το βράδυ οι φίλοι του κινηματογράφου σ’ ένα αγαπημένο και καταπράσινο χώρο έχοντας ληφθεί όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα λόγω της πανδημίας, απόλαυσαν την πρώτη προβολή.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε Ο.Τ.Α, Μιχάλης Κοτσαρίνης, για την πρώτη βραδιά της λειτουργίας του κινηματογράφου «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι δημότες μας αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή, ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για να στεφθεί με επιτυχία η πρώτη βραδιά προβολής. Θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι με εξαιρετικές ταινίες και πιστεύω ότι οι δημότες θα απολαύσουν το πρόγραμμα».

Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την παρουσία του κόσμου και όπως ανέφερε σχετικά «Πιστεύουμε στις κοινωνικές συμμαχίες με τους πολίτες και τους φορείς της πόλης μας. Η λειτουργία του Σινέ Ορφέας είναι μία απόδειξη τέτοιας συμμαχίας, αφού ο Δήμος βάζει τις υποδομές και την πολιτική βούληση και οι φορείς της πόλης μας επιλέγουν τις ταινίες. Υπάρχει χώρος και βήμα για όλους όσοι θέλουν να συνεισφέρουν στα δημόσια πράγματα της Άρτας». 

Την πρώτη ταινία παρακολούθησαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας, Γιώργος Πανέτας, Παντελής Κωλέτσος, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Στράτος Καλλώνης, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Άρτας,  Γιώργος Αλιφτήρας, η Αντιπρόεδρος Λαμπρίνα Σκορίλα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων, Κώστας Ζέρβας και η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άρτας, Φιλιώ Τζαχρήστα.

Οι προβολές συνεχίζονται σήμερα με μια κωμωδία επιλεγμένη από την Κινηματογραφική Λέσχη Άρτας, με τίτλο «Ένα Ψάρι που το έλεγαν Γουάντα».

Η είσοδος είναι δωρεάν και η ώρα έναρξης είναι στις 21:30.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232-242)

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
232.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού στην πόλη της Άρτας και Πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
233.Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας καυσίμων Δ. Αρταίων
234.Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου
235.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 227/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής«Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
236.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό » .
237.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
238.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
239.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική και προσωρινή παραλαβή έργων.
240.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
241.Έγκριση ορισμού της εταιρείας με την επωνυμία “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”
242.Έγκριση περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232-242)

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (214-231)

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
214.Εγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
215.Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που αφορά «ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021».»
216. Εγκριση για τη διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
217.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»»
218.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
219.Έγκριση εκ νέου του σχεδίου διακήρυξης για το έργου:«Ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων.»
220.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»
221.Έγκριση για μερική τροποποίηση – διόρθωση της αριθ. 191/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (διαπραγμάτευση για προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας θαλάσσιων προορισμών ομάδες Β’ και Δ΄)
222.Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021(ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ) – ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 82036
223.Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας».
224.Έγκριση μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ Άρτας
225.Έγκριση σύναψης σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών Δημοτικής Αγοράς
226.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
227.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής«Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )»
228.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)» με Συστημικό αριθμό “90273”στο ΕΣΗΔΗΣ
229.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
230.‘Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
231.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 21.309,38 €

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (214-231)

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (201-213)

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
201.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών».
202. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)»
203. Eπιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
204.Έγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017»
205. Εγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος»
206.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων » στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 3388/2020 πρόσκλησης του Ε.Π ΄Ηπειρος.
207. Έγκριση για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 242/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων»
208. Έγκριση για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 67/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (δικάζοντος ως εφετείου)»
209.Έγκριση πρακτικού 2Β -Ανοιγμα Οικονομικών Προσφορών (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
210.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου ακινήτου 34,68 τ.μ στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.
211. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος Νο3 συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος(ιχθυοπωλείο)
212.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής (Δασικής) έκτασης στη θέση «ΧΕΙΜΑΔΙΑ» Της Τ.Κ. Λιμίνης της ΔΕ Άρτας του Δήμου Αρταίων για λειτουργεία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων
213.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την έκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-Δημοτικών)εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού,Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (201-213)

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (189-200)

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2α του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
189 Έγκριση πρακτικού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ΄)
190 Έγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου επί αιτήσεως του αναδόχου ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΔΕ»
191 Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας θαλάσσιων προορισμών (ομάδες Β’ και Δ΄)
192.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
193.. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
194. Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β΄ φάση) »
195. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
196. Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις)& τεχνικών έργων( αυλάκια,τοιχεία κ.α)
197. Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 187.Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
198. Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
199.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο : ‘‘Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού».
200.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (189-200)