ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΛΑΙΚΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΜΚΩΨΑ-ΑΑΓ
Άρτα  11 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 24413 Οικ./2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ξεχωριστή (ανά ακίνητο)  εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (2, 4, 5, 7)  εντός της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 153/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα … ως κάτωθι:

α) κατ-μα με αρ. (2)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

β) κατ-μα με αρ. (4)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

γ) κατ-μα με αρ. (5)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ.

δ) κατ-μα με αρ. (7)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 11:30 π.μ έως 12:00 π.μ.

       Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

α) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (2)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

β) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (4) εμβαδού 13,90 τ.μ.

γ) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (5)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

δ) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (7)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή

ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 300€ (ανά δημοπρατούμενο ακίνητο), δηλαδή, για όλα τα καταστήματα είναι ίδιο το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, και ξεχωριστά για τη κάθε συμμετοχή ανά δημοπρατούμενο κατάστημα για την εκμίσθωση των κατ-των με αριθμ. (2, 4, 5, 7) εντός της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                                                 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρ. εκμίσθ.κατ-των (2,4,5,7) ΛΑΙΚΗΣ                                   

Πράσινο «φως» για την αντικατάσταση παλαιών και πολυδάπανων οχημάτων, με είκοσι δύο (22) νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα

Εντάχθηκε στο ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΣΠΑ) η πρόταση του Δήμου Αρταίων.

Με είκοσι δύο (22) νέα ενεργειακά δημοτικά οχήματα ετοιμάζεται να εξοπλιστεί ο Δήμος Αρταίων, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης που υπέβαλε στο πρόγραμμα ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 1.536.562,29 ευρώ.

Ο Δήμος θα αντικαταστήσει ισάριθμα παλαιά και πολυδάπανα δημοτικά οχήματα με είκοσι δύο νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα, που θα χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ειδικότερα, τα 22 σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μηχανήματα έργου είναι:

  • 3 φορτωτές – εκσκαφείς
  • 5 επιβατικά – 4Χ4
  • 2 VAN 9 θέσεων
  • 2 επιβατικά οχήματα
  • 1 φορτηγάκι VAN
  • 2 λεωφορεία το ένα  περιλαμβάνει και θέση ΑμεΑ
  • 3 δίκυκλα οχήματα
  • 3 φορτηγά
  • 1 καλαθοφόρο.

Ο Δήμαρχος Χρ. Τσιρογιάννης, δήλωσε για το θέμα: «Ο Δήμος Αρταίων δεν χάνει ευκαιρία να υποβάλλει προς χρηματοδότηση προτάσεις που αναβαθμίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Άρτας και μαζί την ταυτότητά της, ως μια καθαρής και περιβαλλοντικά έξυπνης πόλης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξη του έργου του Δήμου μας, στο ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΣΠΑ)».

Ολοκληρώθηκαν 6 ακόμη χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης σε Ανέζα και Καλογερικό

Χρ. Τσιρογιάννης: «Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις και στο κέντρο της πόλης».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμων στην Τοπική Κοινότητα Ανέζας και στην Τοπική Κοινότητα Καλογερικού της Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού

Η καλή εξέλιξη του έργου, διαπιστώθηκε και από την επίσκεψη, που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο πρώην Αντιδήμαρχος Αμβρακικού, Κώστας Μάρος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλογερικού, Παύλος Ονούφριος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ανέζας Φώτης Τσαμπάς.

Η ασφαλτόστρωση μήκους 6 χιλιομέτρων, συγκαταλέγεται στα 80 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Αρταίων σε όλο το εύρος του. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς οδούς στο κέντρο της πόλης της Άρτας. Ειδικότερα έχουν υλοποιηθεί οι εργασίες στις οδούς Καμηλών, Χατζοπούλου, Σέλτσου και Κ. Παππά και ακολουθεί τις επόμενες ημέρες νέα ασφαλτόστρωση στις οδούς Αμβρακίας, Τζαβέλλα, Βασ.Πύρρου και Βασ. Κωνσταντίνου.

Ασφαλτόστρωση στο κέντρο της πόλης – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων ανακοινώνεται, η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί των οδών, Ορλάνδου, Παρηγορητρίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αποκαύκου και Παλαιολογίνης, λόγω εκτελέσεων εργασιών ασφαλτόστρωσης την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021. Παρακαλούνται οι οδηγοί των αυτοκινήτων να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους εναλλακτικές διαδρομές, ενώ θα υπάρχει προβλεπόμενη σήμανση για τη ρύθμισης της ομαλής κυκλοφορίας.

Δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης αίματος και ενημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη από τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αρταίων

Ο Νοέμβριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  των πολιτών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με την 14η Νοέμβρη να έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος Αρταίων θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 09:30, στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. Σουλίου 16, δράση για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διατροφής, πρόληψης και ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη.

Έτσι όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να προσέρχονται για δωρεάν μετρήσεις  γλυκόζης αίματος. Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση των πολιτών και διανομή ενημερωτικού υλικού από το προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αρταίων.

Θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τον Δήμο Αρταίων για πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών

Μια σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Αρταίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Έτσι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου, ο Δήμος χρηματοδοτείται με 200.000€ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι επιλέξιμες δαπάνες της χρηματοδότησης αφορούν στην εκτέλεση σχετικών εργασιών.

Ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης, δήλωσε:

«Η Δημοτική Αρχή με συγκεκριμένο ορίζοντα διεκδίκησης πετυχαίνει σταδιακά τους στόχους της. Εξασφάλισε ακόμα μια χρηματοδότηση 200.000 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος μας σε έργα αποκατάστασης ζημιών και πρόληψης από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, για την έγκριση της χρηματοδότησης και για τη συνεχή υποστήριξη των αιτημάτων μας. Προχωράμε στην αξιοποίηση της χρηματοδότησης με έργα που θωρακίζουν την ασφάλεια των δημοτών μας».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-11-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23990/5-1-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής : κ Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης έτους 2022 (αριθμ. 16/2020 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
2. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021
3. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και εκλογή νέου Προέδρου.
4. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και εκλογή νέου Προέδρου.
5. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) και εκλογή νέου Προέδρου.
6. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και εκλογή νέου Προέδρου.
7. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών και εκλογή νέου Προέδρου.
8. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου.
9. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου.

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 413/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής

Εισηγητής: κ. Ευαγγέλου Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

11. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων για Λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων
12. Τροποποίηση της αριθμ. 140/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ με τον ορισμό νέου μέλους

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-11-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23985/5-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάθεση προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
ΘΕΜΑ 2ο: Νομική συνδρομή του Γεωργίου Πανέτα τέως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την άσκηση των καθκόντων του
ΘΕΜΑ 3ο: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας νέων Αντιδημάρχων και ανανέωσης των υπολοίπων και του Προέδρου ΔΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της αριθμ. 53/2021 ΑΟΕ και αντικατάσταση υπαλλήλων μελών επιτροπών που δεν είναι πλέον υπάλληλοι του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς την 8η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 8-11-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23873/4-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2021
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2021
ΘΕΜΑ 4ο: Απευθείας ανάθεση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
ΘΕΜΑ 5ο: Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
ΘΕΜΑ 6ο: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017)
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2022
ΘΕΜΑ 9ο: 1) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021
2) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021 και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησής των
3) Εξειδίκευση των Κ.Α. 70.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» και Κ.Α.
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021 (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 12–14/11/2021)»
ΘΕΜΑ 11ο: Συνδιοργάνωση έκθεσης προς τιμή του Γιάννη Μόραλη
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων»
ΘΕΜΑ 13ο: Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.001, ποσού 7.979,40 €»
ΘΕΜΑ 14ο: Παραχώρηση για χρήση του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 6788 οχήματος στην ΔΗΚΕΔΑ
ΘΕΜΑ 15ο: Επί αιτήσεως της εταιρείας Διοπτρα Κατασκευαστική Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου”
ΘΕΜΑ 16ο: Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου»
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ακόμη μια ευκαιρία για υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου στο Δήμο Αρταίων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021

Ακόμη μία ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, για τη δήλωση των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης των ακινήτων τους στους δήμους, παρέχεται βάσει των διατάξεων του αρθ. 66 του Ν. 4830/2021.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.

Για τους ιδιοκτήτες, που θα υποβάλουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική περίοδο προ του 2020.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι οφειλές προς τους δήμους, που προκύπτουν για τη χρονική περίοδο 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσή τους, θα μπορούν να εξοφληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης –πλην της τελευταίας– τα δέκα (10,00) € για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50,00) € για νομικά πρόσωπα.

Μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως 31/12/2021 είτε ηλεκτρονικά μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ: https://tetragonika.govapp.gr/) είτε αυτοπροσώπως με αίτησή τους προς στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων (Δημαρχιακό Κατάστημα, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Άρτα, 1ος όροφος).

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε διορθωτική δήλωση ή έχουν υποβάλλει ανακριβή δήλωση να εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέτει στους Δήμους τα στοιχεία των Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρώσεις, έλεγχοι και διορθώσεις. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα στοιχεία του ακινήτου του, αξιοποιώντας την προαναφερθείσα ευεργετική διάταξη του ν. 4830/2021 μέχρι την 31η.12.2021, και από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων, και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών & φόρου μικρότερο εμβαδόν από αυτό που είναι δηλωμένο στο έντυπο Ε9, η αυτεπάγγελτη διόρθωση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία θα συνοδεύεται από αναδρομικές χρεώσεις και συμπληρωματικά μεγαλύτερα πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, εξαιτίας των ιδιαζόντων συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία Covid-19, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, να συνεννοούνται πριν την προσέλευσή τους με την αρμόδια υπάλληλο κα Ζωή Χρήστου στο τηλέφωνο 2681362272 ή στο e-mail: tameio4@arta.gr.

Μουσικό εργαστήρι φωνητικής από το Δημοτικό Ωδείο Άρτας

«Μυστικά πως τραγουδώ σε κανένα δεν θα πω»
-κι όμως!

Ένα φωνητικό εργαστήρι με ελεύθερη συμμέτοχη και με καλεσμένο τον Δημήτρη Υφαντή, τραγουδοποιό, με μεγάλη καλλιτεχνική πορεία στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού, έρχεται στο χώρο του Δημοτικού Ωδείου Άρτας, την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, από 18.00 έως 20.00 μ.μ. Το φωνητικό εργαστήρι πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ποικίλων εκδηλώσεων που υλοποιεί το Δημοτικό Ωδείο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και απευθύνεται σε όσους εκφράζονται μέσα από το τραγούδι και επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουν.

Θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις αναπνοής και σωστής τοποθέτησης καθώς θα γίνει και μία εισαγωγή στην ερμηνεία του τραγουδιού.

Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα στην προσέγγιση της ερμηνείας του τραγουδιού από τον  Δημήτρη Υφαντή κάνει αυτό το εργαστήρι προσελκύσιμο για όλους. Μαθητές μουσικής, φωνητικής, ερασιτέχνες, τραγουδιστές, φοιτητές αλλά και όσοι απλά αγαπούν το τραγούδι.

Δήλωση συμμετοχής έως Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στο τηλέφωνο 6942289990 υπεύθυνη κρατήσεων Κιτσούλη Ελένη.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων και του κανονισμού θα πρέπει οι συμμετέχοντες να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ένα rapid test 24 ώρες πριν.